08. OKT. 2019 KL. 13:02

Almene renoveringer kan blive det grønne lokomotiv

sundparken-058.jpg

Simon Jeppesen / Sundparken i Horsens er blandt de almene boligområder i Danmark der allerede har fået en klimaskærm, som har mindsket afdelingens CO2-udslip.

De 60.000 boliger, der venter på tilsagn til renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden kan ifølge byggeriets egen grønne organisation gøre en meget større forskel for CO2-udledningen, end det bygningerne efter renoveringen selv sparer.

Alle partier i Folketinget har beskyttelse af klimaet og naturen som et centralt element i handlings- og principprogrammerne. Det gælder regeringspartiet Socialdemokratiet, der har nedsat det første tværministerielle koordineringsudvalg for det grønne område, og regeringspartiets parlamentariske grundlag, Enhedslisten, SF og Det Radikale Venstre i særdeleshed. Støttepartierne vil i 2030 reducere udledningen af CO2 med mellem 60 og 70 procent.

Ifølge direktøren for Green Building Council Denmark, Mette Qvist, ligger den almene boligsektor inde med en af de afgørende nøgler til, at målsætningerne kan nås. Green Building Council er en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark.

”40 procent af Europas samlede udslip af CO2 stammer fra byggeri og bygningers opvarmning med mere. Der er 60.000 boliger på venteliste i forhold til at modtage renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden. De skal renoveres, så de bliver bedre for beboerne at leve i. Men indtænker man det fremtidige varmeregnskab og bæredygtige materialevalg i renoveringerne, kan der virkelig hentes noget for CO2-regnskabet,” siger Mette Qvist.

Trækker mere med

Ifølge direktøren for den grønne byggeorganisation er der mere i en massiv almen renovering end blot den umiddelbare besparelse, som kommer af det de renoverede bygninger selv sparer.

”Det er ikke gået så hurtigt med, at få byggeriet sporet ind på den grønne dagsorden. Det er i reglen enkeltstående bygherrer, der forsøger at løfte opgaven. Dette skyldes, at det har taget tid at opnå enighed om definitioner, og hermed etablere fælles understøttende værktøjer til at løfte en målbar og dokumenteret grøn udvikling,” siger Mette Qvist.

”Men 60.000 boliger, der over en årrække skal renoveres, er en så stor volumen, at forespørger boligorganisationerne den dokumenterede bæredygtige løsning, så vil det virkelig motivere leverandørerne af materialerne til at finde de rigtige løsninger. Det vil give materialeproducenterne en uvurderlig know-how at bygge videre på. Og derved vil de mange tusinder nye boliger, der hvert år opføres og renoveres virkelig batte noget til den bæredygtige omstilling,” fortsætter hun.

Mette Qvist: Men 60.000 boliger, der over en årrække skal renoveres, er en så stor volumen, at forespørger boligorganisationerne den dokumenterede bæredygtige løsning, så vil det virkelig motivere leverandørerne af materialerne til at finde de rigtige løsninger

Boligforliget afgørende

Som en del af forhandlingerne om finansloven, der officielt indledtes i går med finansministerens fremlæggelse af regeringens finanslovsforslag, skal Folketingets partier også forhandle om et nyt boligforlig. Det bliver formentlig afgørende for den økonomiske ramme Landsbyggefonden kan yde renoveringsstøtte efter i de kommende fire år. Forhandlingerne bliver med andre ord afgørende for hvor mange af de 60.000 boliger, der kan renoveres.

Fakta om byggeriet og bygningers indflydelse på klima og miljø:

Kilde: Trafik- og Byggestyrelsen

Støttepartiernes målsætning

Enhedslisten vil reducere Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030, og sigter efter at vi i 2040 ikke udleder flere drivhusgasser, end vi kan optage.

Radikale Venstre vil i 2020 have reduceret vores udledning af drivhusgasser med cirka 40 pct. i forhold til 1990. RV ønsker en dansk klimaaftale, der sikrer 60 pct. reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990. 

SF sigter efter en CO2-reduktion på 70 pct. i 2030 i forhold til 1990, og vil være CO2-neutrale i 2040. 

Om skribenten

regnar_m_nielsen.jpg
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Interview med Kaare Dybvad: Ambitiøst boligudspil på trapperne

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Interview med Kaare Dybvad: Ambitiøst boligudspil på trapperne

Fik du

læst disse?

20200528 104753 4 117Mb (1) Liliegreen: Alvorligt at så få almene boliger fra lokalplaner er blevet bygget
Morten Homann Boligdirektør: ”Vi i branchen ER de dygtigste til det, vi laver”
25674507 D842 4C1e 8544 B375c77970d3 ”Frederiksbergs grimmeste facade” vinder Renoverprisen
IMG 6998 Nyt KAB-hus: ”Vi er ikke et revisionskontor, vi er et foreningshus"
Design Uden Navn (11) Gratis håndbog til dig som almen beboer
Løb Ml Husene Gellerup 18092021 3415 113428 Se billederne: Løb Mellem Husene afviklet i Aarhus og København
Gellerup Book (1) Læs moppedrengen om den politiske by Gellerup
Foto Holger Anderson 42 Opråb fra landets 5 største byer: Lovgivning om børnepasning virker modsat
Foto Holger Anderson Mundbind Turister1 Analyse: Almene boliger skaber plads til alle i de store byer
Se alle artikler ( 2153 )

0

Læseliste