21. OKT. 2019 KL. 13:52

100 beboere i Gellerup på vej i job

kim-og-muhammed.jpg

Regnar M. Nielsen / Muhamad Kaled (th.) er en af de mange der er kommet i job. Om kort tid begynder han som tømrerlærling

Kommunal begejstring for tværsektorielt samarbejde i boligsocialt projekt i Gellerup. Jobdating, socialøkonomisk virksomhed, et engageret lokalt erhvervsliv og intens opsøgende indsats er komponenterne i den velsmurte maskine, der bringer selv dem, som er længst fra arbejdsmarkedet, i beskæftigelse.

Mohamad Khaled er 21 år og arbejder i byggevirksomheden, JCN Bolig. For otte måneder siden sov han mindst til klokken 13.00, og når han stod op, var dagsprogrammet fjernsyn og Play Station. Muhamad Kaled var uden uddannelse. Om kort tid starter han sin tømreruddannelse hos JCN Bolig.

Han er en blandt cirka 100 personer, som i løbet af det seneste år har taget imod tilbuddet om en ny tilværelse. Den boligsociale helhedsplan skaber muligheder. Dem, der har behov, må så selv gribe ud efter dem. Gør de det, støttes de i den udviklingsproces, der er forbundet med at lære at passe et arbejde eller uddannelse.

”Da vi søgte Landsbyggefonden om støtte til at lave en boligsocial helhedsplan, var det et ønske fra både beboere og boligorganisation, at den boligsociale helhedsplan skulle fokusere på job og uddannelse,” siger Jesper Larsen, der er boligsocial chef i Brabrand Boligforening.

”Sammen med kommunen blev vi enige om at oprette en gruppe på otte medarbejdere, der primært arbejder med at bringe arbejdsløse beboere i job eller uddannelse,” fortsætter han.

Arbejder for alle indsatser

De otte medarbejdere udgør ikke et nyt jobcenter i Gellerup, hvor klienterne kommer og trækker et nummer og venter på en samtale. Det er otte medarbejdere, der møder den ledige i eget miljø, og i hvert enkelt tilfælde udvikler en strategi, der kan styrke den lediges motivation og selvtillid nok til, at han eller hun vil noget med livet.

”I det boligsociale hus er der mange indsatser ud over den uddannelses- og beskæftigelsesrettede. Vi arbejder målrettet med at sikre tryghed gennem kriminalitetsforebyggelse, vi støtter bydelens mange foreninger og hjælper mange beboere med at blive en del af foreningslivet. Vi støtter bydelsmødrene med meget mere. Der er 15 medarbejdere, der arbejder med disse ting. Nu er vi otte mere, der arbejder med at bringe folk i arbejde,” forklarer Louise Enevoldsen, der er koordinator for beskæftigelsesindsatsen.

”Vi er 21 medarbejdere i det boligsociale hus, der understøtter hinandens opgaver.  Den erfaring om en person eller en familie, som medarbejderen, der arbejder med foreningsfremme, indhenter, er til stor gavn for dem, der arbejder med at hjælpe beboerne i arbejde. Det viser en anden side af en person, når vi for eksempel ser dem være aktive i frivilligt arbejde eller i fritiden med deres børn," fortsætter hun 

VerdensHaverne

Og der udøves stor kreativitet, når beboerne skal støttes i processen.

”Vi møder mange, som gerne vil have et job. Men også mange, som ikke aner, hvordan de skal skaffe sig et, eller som ikke har et særligt klart billede af, hvad de kan arbejde med. Nogle har brug for øvebaner, før de er klar til et job på fuld tid. Her kan vi hjælpe dem, blandt andet fordi vi har et godt netværk i områdets virksomheder," forklarer Kim Ananda Thomsen, der er virksomhedskonsulent.

I Gellerup er der oprettet en lille socialøkonomisk virksomhed, der hedder ”VerdensHaverne”. Virksomhedens primære mål er at forskønne terrænet i Gellerup. "VerdensHaverne" ønskede sig et værksted og et sted, hvor de kunne anbringe deres redskaber. Helhedsplanen indkøbte to containere, som interesserede under Kims ledelse blev sat til at indrette.  

”Det giver de unge mulighed for at øve sig. Og jeg får lejlighed til at se, hvad de vil, og hvad de kan. Det er en viden, vi bruger, når vi skal støtte dem med at finde et rigtigt job,” fortsætter Kim Ananda Thomsen.

Jobdating

Selve jobformidlingen er også alternativ.

”Vi har haft succes med at arrangere jobdating, hvor vi inviterer repræsentanter fra fem forskellige virksomheder, som alle har et job med, som de er klar til at besætte ved mødet med den rigtige kandidat. Vi har på forhånd matchet hver virksomhed med 5-6 jobsøgende, som er klar til at gå i job. Virksomhederne får så hver et rum i huset, hvor de på skift kan tale med de jobsøgende, forklarer Louise Enevoldsen,” der er koordinator for beskæftigelsesindsatsen.

Og det er alle typer af virksomheder, der tager imod tilbuddet om at komme forbi og søge arbejdskraft. Hoteller, supermarkeder, entreprenører, caféer med flere.

En af dem, der efter processen er endt i arbejde, er 21-årige Mohamad Khaled. De seneste syv måneder har han arbejdet for byggevirksomheden JCN Bolig.

”Det hele startede med en snak med Kim Ananda Thomsen," forklarer han.

De syv måneder er gået så godt, at Mohamad Khaled nu starter son tømrerlærling i virksomheden.

”Det har været en spændende udfordring. Nogle gange har det været lidt op ad bakke. Vi startede på et lidt lavt niveau, hvor vi måtte lære Mohamad helt basale faglige ting. Og det har da også været en udfordring for Mohamad at lære at stå tidligt op,” forklarer Jesper Skov, der er sjakbajs, for det team Mohamad Khaled er en del af.

”Men det har omvendt været en stor glæde at følge Mohamads fremskridt,” fortsætter han.

Forløbet med Mohamad Khaled har ikke kun været en oplevelse og øjenåbner for Jesper Skov og de øvrige ansatte på byggepladsen.

Glad kommune

I alt er 100 personer bosat i Gellerup/Toveshøj kommet i beskæftigelse gennem den boligsocialt forankrede indsats, der startede for godt et år siden. Ikke alle som fuldtidsansatte – for nogle er der tale om job på 10-15 timer om ugen. Men de er i gang med vigtige skridt på vejen ind på arbejdsmarkedet.

”Det er, hvad vi håbede på at nå over en længere forløb. Nu har vi nået det på et år,” siger Jesper Larsen, der er boligsocial chef i Brabrand Boligforening, Jesper Larsen.

Også Aarhus Kommune er tilfreds.

”Vi gik ind i det her, fordi det er vores kerneydelse at skaffe borgere i byen et arbejde. Og Projektet I Gjellerup har i høj grad levet op til vores forventninger,” siger Vibeke Jensen, der er chef for Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune.

”Det kan noget helt særligt, når flere sektorer arbejder sammen om at opnå noget. Vi vil helt sikkert prøve at kopiere erfaringerne fra projektet i Gellerup/Toveshøj andre steder, hvor det kan gøre en forskel," siger hun.  

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2914 )

0

Læseliste