10. NOV. 2019 KL. 00:00

Helhedsplan løfter bydel i Aalborg

kildeparken.jpg

Himmerland Boligforening / Boliger i Kildeparken, som de ser ud efter stor renovering.

Omfattende renoveringer og boligsociale aktiviteter har gjort fem boligafdelinger i Aalborg Øst attraktive for boligsøgende med arbejde og højere indtægter.

Der var mange, som trak på smilebåndet, da Aalborg Øst i 2008 fik en helhedsplan, der hed 9220 Aalborg Øst. Navnet var inspireret af tv-serien 90210 Beverly Hills. En serie, der handlede om privilegerede overklasseunger i Californien. Udover den beskedne lighed i postnummeret var det svært at trække paralleller mellem de to byområder.

Aalborg Øst er 10 år efter ikke blevet som Beverly Hills. Men omfattende støtte fra Landsbyggefonden og veludviklede helhedsplaner har bragt det nordjyske boligområde nærmere. Det viser en analyse udarbejdet af BL – Danmarks Almene Boliger. De almene boligers interesseorganisation har undersøgt beboernes jobtilknytning og gennemsnitlige indkomst i Kildeparken og en del af Sundparken før og efter. Det er to af bydelens store boligområder.

Flere i job

Både Sundparken og Kildeparken er på få år blevet attraktiv for en ny type beboere i forhold til dem, der tidligere flyttede ind. Langt flere har i dag arbejde, når de flytter ind i de to boligområder – 20 procent flere for at være nøjagtig.

Tilflytningen af folk med arbejde samt indsatser, der har hjulpet oprindelige beboere i arbejde, bevirker, at beskæftigelsen i Sundparken nu er 11 procent højere end i 2011. Der er indtil videre kun godt tre procent flere i arbejde i Kildeparken. Men området er i forhold til Sundparken bagefter i processen. Renoveringerne startede i Sundparken. Og de er endnu ikke afsluttet i Kildeparken.

”Efter renoveringen af boligerne og ikke mindst området som helhed, ser boligsøgende helt anderledes på området.

Tidligere så området træt ud. Nu mærker man allerede, når man kører eller går ind i området, at det er et moderne boligkvarter med tidssvarende boliger, siger Himmerland Boligforenings direktør, Ole Nielsen.

Med flere beboere i arbejde er den gennemsnitlige erhvervsindkomst siden 2011 månedligt og før skat steget med 5.000 kroner i Kildeparken og 7.600 i Sundparken.

Aalborgmodellen

Forklaringen på den nordjyske bydels forvandling er den såkaldte Aalborg-model.

Første skridt til udviklingen af den succesfulde proces blev taget i 2008, hvor Himmerland Boligforening, Alabu Bolig, Lejerbo og Aalborg Kommune igangsatte den første boligsociale helhedsplan for Aalborg Øst, Projekt 9220. Planen omfattede flere boligsociale indsatser. Byggeriet af Sundheds- og Kvartershuset blev påbegyndt. Og der blev oprettet et erhvervsnetværk i området. 

I 2012 kom helhedsplanen, som også omfattede fysiske renoveringer. Planen resulterede i store forandringer af de fem afdelinger, som udgør Kildeparken og en stor del af Sundparken. Den boligsociale indsats, som startede med 9220-planen fire år før, fortsatte. Der blev indrettet caféer og væresteder, som stadig er omdrejningspunkt for en bred vifte af sundhedsfremmende og boligsociale aktiviteter.

”I starten var der i helhedsplanen et stort fokus på at forbedre beboernes sundhed. Fokusset og indsatsen kører ufortrødent videre. Men det er ikke længere i så høj grad en del af helhedsplanen. Med oprettelsen af Sundhedshuset overtog kommunen langsomt indsatsen,” siger Ole Nielsen.

”Vi kunne vel ikke ønske os det bedre,” fortsætter han.

I 2017 kom en ny helhedsplan for området, hvor det lokale erhvervsliv og kommunen er blevet involveret i endnu højere grad end før.

”Aalborg-modellen viser, at et fleksibelt og effektivt samarbejde mellem kommune, almene boligorganisationer, erhvervs- og foreningsliv er nøglen til at forandre et boligområde," siger cheføkonom i BL – Danmarks Almene Boliger, Solvejg Råberg Tingey.

En bred buket

Og det er netop det brede samarbejde, som har løftet Aalborgforstaden. Ud over kommune, boligorganisation og Landsbyggefonden har mange sektorer investeret i at løfte Aalborg Øst.

”Aalborg-modellen er et eksempel på, hvordan man opnår den blandede by, hvor både beboersammensætningen og ejerformerne i et område går imod større diversitet. Indsatserne har gjort området mere attraktive og tiltrukket flere ressourcestærke beboere,” siger Solveig Råberg Tingey.

De omfattende renoveringer af afdelingerne i Aalborg Øst har medført, at beboere har måttet flytte. Også mindre ressourcestærke, som dermed ikke længere er en del af det boligsociale støtteprogram, helhedsplanerne tilbyder i Aalborg Øst.

”Aalborg-modellen består af lokale indsatser rettet mod beboerne i et boligområde. Det er vigtigt, at kommunerne følger op med målrettet indsatser til de mindre ressourcestærke borgere, som flytter fra et boligområde i forbindelse med genhusning under renoveringsprocessen – og som ikke flytter tilbage. Af de nuværende beboere i området er det færre end to ud af fem, som har boet i området, før indsatserne blev iværksat.   

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste