05. MAR. 2019 KL. 13:56

Domea.dk tester ny opgørelse af varmeforbrug

svendborg_facade.jpg

Faktisk er det slet ikke brugen af varme, der måles - det er indeklimaet.

For første gang skal et forsøgsprojekt nu vise, om det kan betale sig at tænke i indeklima frem for varmeforbrug, når man skal strikke en fair varmeregning sammen. En tanke, der skal give sundere indeklima for beboerne, passe bedre på bygningerne beskytte miljøet. Og i sidste ende er formod-ningen, at den samlede regning for varmeforbruget bliver mindre.


”Det handler nu for beboerne om at holde sig inden for den anbefalede rumtemperatur på 18-22 grader, om at lufte ud 2-3 gange om dagen og følge de andre gode råd om sundt indeklima. Det handler ikke længere om at spare på varmen for at få en lavere varmeregning, som de fleste af os har lært og er vokset op med,” fortæller Anton Ahnfelt-Rønne, der er projektleder på forsøgsordnin-gen med dynamiske varmeregnskaber i bygge- og boligadministrationen Domea.dk, som står bag projektet.


Han forklarer, at hvis man alligevel hellere vil have en anden temperatur end den anbefalende eller fx ikke får åbnet vinduerne ofte nok, kommer man til at betale mere.Beboerne har fået installeret en digital måler centralt i boligen, som måler rumtemperatur, luftfug-tighed og partikelindhold (CO2) i luften hvert femte minut og sender dataen op i skyen. De traditio-nelle målere på radiatorerne er fortid.


Positive beboere

Domea.dk tester med støtte fra Landsbyggefonden brugen af dynamiske varmeregnskaber i prak-sis i den almene boligafdeling Toftemarken, Klintemarken, Frilandsvej i Svendborg, som hører under Boligselskabet BSB Svendborg.


Forsøgsordningen begyndte for alvor den 1. januar 2019, og beboerne modtog derfor den 1. februar for første gang og den 1. marts for anden gang en rapport, som viser en oversigt over deres indeklima for henholdsvis januar og februar, samt en afregning.


Fremover opgøres regningen nemlig på månedsbasis, så beboerne får mulighed for at ændre vaner allerede til måneden efter. Det betyder også, at de slipper for en eventuel stor efterbetaling, når året er omme.


”Beboerne kan godt se fidusen i det her, især efter de fik den første rapport. Der var en vis bekym-ring op til den første afregning, fordi de ikke vidste, hvad de kunne forvente. Men lige så snart de så, at det så rimeligt ud, har de fleste været meget positive. Selv nogle af dem, hvis regning er blevet højere, siger Casper Cridland Nilsson,” der som driftsleder på Servicecenter Svendborg er tæt på beboernes hverdag og projektet i praksis.


Han fortæller, at bekymringen bunder i den uvished, der er forbundet med den helt nye tankegang, hvor alt er vendt på hovedet i forhold til det, man ellers altid har lært. Fx at man nu vil kunne få en højere varmeregning, selvom man holder 15 grader i sit hjem og sidder med jakke på.


Alligevel er beboerne glade for det mere retfærdige fordelingsprincip, der ligger i den nye metode,


Pr. 1. juni 2019 tilslutter boligafdelingen Gadekærvej i Valby (Boligselskabet Domea København) sig testholdet med støtte fra Københavns Kommune. Og 1. januar 2020 følger boligafdelingen Jægermarken, der ligger i umiddelbar nærhed af den første test-afdeling i Svendborg (Boligsel-skabet BSB Svendborg), samt boligafdelingen Skovbærparken under Haderslev Boligselskab.


Forsøgsordningen løber til 2021, hvorefter projektet skal evalueres af Statens Byggeforskningsinstitut.

Om skribenten

Artikler

vi anbefaler

Kirsten Friis Hansen 200121 001 Her er 10 gode råd til hjemmekontoret fra kollegaerne i DAB
COLOURBOX23145527 Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet
Foto Holger Anderson Rikke Lønne 23 BL: ”Almene boliger er med til at mindske social ulighed”
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Lisbjerg Bakke Al2bolig Endelig Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø
Mariestaerke I Karlemoseparken Borgmester: Blandede byer er stærke byer
Se alle artikler ( 1931 )

0

Læseliste