26. JUN. 2019 KL. 10:07

Ny regering: 40-procentreglen tages op til revision

20190626-021751-l-1920x1281we.jpg

Kort før midnat tirsdag og efter 20 dages forhandlinger, kom S, Enhedslisten, SF og Radikale ud af forhandlingslokalet og annoncerede, at de fire partier er enige om en fælles forståelse. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kontanthjælpsloftet afskaffes, mere lighed i sundheden, styrkelse af folkeskolen, flere almene boliger og en revision af den såkaldte 40-procentregel, som betyder reducering af andelen af almene familieboliger. 

Der er mange elementer i den i nat indgåede regeringsaftale, der har store perspektiver for landets almene boliger. 


Mette Frederiksen (S) blev sendt tirsdag aften enig med De Radikale, SF og Enhedslisten om en 'politisk forståelse'. Her kan du se hele den politiske aftale for den første Mette Frederiksen-regering, som hedder 'Retfærdig retning for Danmark'.


Og der er flere perspektiver for de almene boliger.

Den kommende regering vil revidere 40-procentreglen. Blandt andet vil de kommende ministre og det nye folketingsflertal se på mulighederne for dispensationer for nedbringelse af andelen af familieboliger i de ”hårde ghettoer” udenfor de større byer. Samtidig skal en evaluering sikre at der fremadrettet sikres størst muligt fleksibilitet for kommuner og boligorganisationer i forhold til at tilrette de såkaldte udviklingsplaner efter lokale forhold.

Der lægges samtidig op til, at der skal ske et opgør med den ensidige opførelse af boliger i de store byer:

”I de større byer har mange mennesker med almindelige lønninger ikke råd til at bo. For at imødegå det, er der blandt andet brug for et opgør med udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger, samt at kommunerne får mulighed for at stille betingede byggetilladelser, hvor op til en tredjedel af nye boliger skal være almene og opføres hurtigt,” står der i oplægget.


Bæredygtigt byggeri

Også i den kommende regerings klimaplan er der punkter, der kan få stor betydning for den almene boligsektor. Måske allerede for de boligforhandlinger, der indledes i efteråret.

Der skal blandt andet udarbejdes en national strategi for bæredygtigt byggeri, hvor det vil være oplagt at kigge på renoveringsbehovet i den almene boligsektor.

Hertil kommer, at den nye regering vil styrke de grønne regnemodeller, så klima og grøn omstilling skal integreres i Finansministeriets regnemodeller, hvilket også trækker i ambitiøs retning fremfor den tidligere noget perspektivløse dagsorden fra Finansministeriet med forsøg på at mindske renoveringer og inddrage Landsbyggefondens midler til statskassen.

Hjælp til de pressede familier

Kontanthjælpsloftet, som i realiteten er en reduktion af boligsikringen/boligydelsen, har som bekendt givet anledning til stor bekymring for flere familier i økonomiske problemer og udsættelser i den almene sektor. Den ny regering vil afskaffe kontanthjælpsloftet ved straks på kort sigt at yde målrettet hjælp til de berørte børnefamilier. Og senere omlægge de sociale ydelser. Det skal ske efter forberedelse i en såkaldt ydelseskommission.

Der afsættes 250-300 mio. kr. årligt til et midlertidigt, kontant børnetilskud som indføres hurtigst muligt og målrettes børn fra 0-14 år i familier, der er omfattet af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen. Det midlertidige, kontante tilskud udløber når et fremtidigt ydelsessystem træder i kraft.


Uddannelse

Den kommende regering vil styrke folkeskolen.

”Der er brug for et tæt samarbejde om at sikre folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet. Derfor vil en ny regering aktivt bakke op om den aftale, som Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening har indgået om en ”Ny Start”,” hedder det blandt andet i den indgåede aftale.

I den almene boligsektor har der i flere år været stort fokus på at styrke samarbejdet folkeskolen og styrke ressourcerne til de skoler, som ligger i udsatte boligområder.

Sundhed

Det har i mange år været klart, at der er ulighed i sundheden i Danmark. I vinter kunne BL blandt andet offentliggøre en rapport fra Syddansk Universitet, der dokumenterede, at helbredet er dårligere i almene boligområder, end steder med andre boformer.

Den kommende regering vil blandt andet arbejde for, at der skabes en større sammenhæng og et bedre samarbejde mellem praktiserende læger, kommuner og regioner. Det skal blandt andet medføre at der iværksættes en målrettet indsats. 

Også psykiatrien skal løftes. Den nye regering vil udvikle en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom samt med følgende prioriteter:

o En større forebyggende indsats og flere tværgående behandlingstilbud.

o Flere sengepladser i psykiatrien.

o En udvidelse af den eksisterende ordning for gratis psykologhjælp, så den omfatter 6-24-årige.

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen åbner dør på klem for solceller

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen åbner dør på klem for solceller

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2901 )

0

Læseliste