11. JUN. 2019 KL. 11:09

243 boliger rives ned på Skovvejen/Skovparken i Kolding

skovvejen-kolding.jpg

Boligselskabet Koling

Koldings største almene boligområde Skovvejen/Skovparken står over for drastiske ændringer. Udviklingsplanen for området er udarbejdet i samarbejde mellem kommunen og boligselskaberne som en konsekvens af regeringens ghettoplan og lægger op til, at 479 boliger skal væk, heraf 243 ved redrivning og ombygning. Udviklingsplanen er allerede godkendt på repræsentantskabsmøder hos AAB Kolding og Boligselskabet Kolding, og blev tirsdag den 28. maj godkendt på Kolding Kommunes byrådsmøde.

Skovvejen/Skovparken i Kolding står på listen over landets hårde ghettoer. Derfor skal de ifølge regeringens ghettopakke reducere antallet af almene familieboliger i området ned til 40% inden 2030. I dag er 87% af de i alt 944 boliger almene familieboliger, og det tal skal bringes ned til 465.  Det betyder, at hver femte bolig i området skal rives ned, skriver Boligselskabet Kolding i en pressemeddelelse.


Nedrivning, ommærkning, fortætning og salg

Nedrivning er ikke det eneste værktøj, som boligselskaberne og kommunen har måttet ty til for at kunne efterleve ghettopakkens klare mål, men det er klart det største indgreb.

Tonny Bech er formand for Boligselskabet Kolding, der har 474 boliger på Skovvejen:

’’Helt præcist skal vi afvikle 123 familieboliger ned på Skovvejen – nogle af dem skal så ombygges til ældreboliger. Og selvom tallet kan blive mindre, hvis vi mod vores vilje skal sælge vores erhvervsejendomme eller byggefelter, så har jeg da svært ved at se, hvordan vi kan undgå nedrivning’’ siger han og fortsætter: ’’hvis vi så bare havde nogle boliger i dårlig stand, som alligevel stod for at skulle renoveres. Men de er jo alle sunde boliger i god stand, hvorfor det kommer til at gøre ondt på os – ikke mindst for vores beboere, som vi dog vil gøre alt for at genhuse på bedste vis’’.

Udover nedrivning skal antallet af ungdomsboliger forøges fra de nuværende 84 ungdomsboliger til 141 ungdomsboliger, ligesom der også skal oprettes 109 nye ældreboliger i området ved at ombygge de nuværende familieboliger med øget tilgængelighed.

Det sidste redskab i værktøjskassen er fortætning og salg. På Skovvejen og Skovparken er det planen at bygge 123 nye private boliger på områdets fællesarealer, eller dér hvor de almene boliger er revet ned. Ligesom det er planen, at 35 boliger skal sælges til privat eje.


Godkendt af beboerne – og nu af kommunen

Udviklingsplanen er allerede behandlet på de to berørte boligselskabers repræsentantskabsmøder, hvor de beboervalgte stemte for udviklingsplanen. Souschef Morten Køhlert fra Boligkontoret Danmark forklarer, hvorfor udviklingsplanen ikke blev nedstemt, når nu beboerne og boligselskabet er imod ghettopakken:

’’Man kan godt sige, at vi alle behandler denne her udviklingsplan med armen vredet om på ryggen, for det er ikke med vores gode vilje, at vi er gået ind i det. Men vi skulle jo finde en konstruktiv løsning – også selvom ghettopakken er trukket ned over hovedet på os. Og hvis vi ikke selv byder ind med en løsning, ja så vil det uden tvivl blive op til helt andre at bestemme Skovvejens fremtid’’

Morten fortæller desuden, at Boligselskabet Kolding lige nu sammen med Boligkontoret Danmark arbejder på at få lov til at opføre almene boliger andre steder i Kolding som kan fungere som erstatning for de mange familieboliger, der skal fjernes på Skovvejen/Skovparken. For efterspørgslen efter gode boliger til rimelig husleje forsvinder jo ikke, selvom udbuddet reduceres.

Boligselskabet Kolding har i samarbejde med AAB Kolding og Kolding Kommunes nedsatte §17, stk. 4-udvalg tidligere forsøgt at få dispensation hos Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i håbet om at kunne reducere redrivningsprocenten fra 60% til 20%. Netop fordi boligområdet i modsætning til nogle af de andre hårde ghettoer på listen kun lever op til ghettokriterierne med relativt få beboere.

Dispensationsansøgningen blev afvist af ministeriet. Tirsdag aften stemte Kolding Kommunes byråd så for udviklingsplanen, der betyder, at 479 almene boliger skal væk i Skovparken/Skovejen.


Alle udsatte boligområder over én kam

Boligselskabet Kolding administreres af Boligkontoret Danmark, hvis direktør Michael Demsitz mener, at selvom der er elementer af ghettopakken, som giver mening, så er hovedudfordringen, at Folketinget har bestemt en lov, som sætter alle udsatte boligområder over én kam:

’’Det er utopi at tro, at man kan bruge samme model på alle udsatte boligområder. Ghettopakken er lavet for at løse udfordringer i boligområder som Vollsmose og Gellerupparken. Virkeligheden er jo en ganske anden i Skovvejen/Skovparken, der nok har udfordringer, men i en helt anden og mindre målestok’’

Han henviser til, at Skovvejen/Skovparken ifølge statistikken opfylder 4 ud af ghettolistens 5 kriterier, men at der ikke skal rykkes særlig meget ved antallet, førend billedet ændrer sig:

41,5% af beboerne på Skovvejen/Skovparken står uden for arbejdsmarkedet (det er 23 personer for mange)
2,3% af beboerne på Skovvejn/Skovparken er dømte eller har begået kriminalitet (det er 5 personer for mange)
74,2% af beboerne på Skovvejen/Skovparken har kun grundskoleuddannelse (det er 100 personer for meget)
66,4% af beboerne på Skovvejen/Skovparken har ikke-vestlig baggrund (det er 387 personer for mange)

Kilde: https://www.trm.dk/da/publikationer/2018/liste-over-ghettoomraader-pr-1-december-2018

Selvom kommunen i går vedtog udviklingsplanen, ser både Boligselskabet Kolding og Boligkontoret Danmark hele planen som et skitseforslag. Der er lang tid til 2030, og planen kan nå at ændre sig undervejs, eller boligområdet kan nå at komme af ghettolisten.

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste