03. DEC. 2019 KL. 09:52

Domea.dk er frontløber på projekt for bæredygtighed

vindue-aabent-istock.jpg

Domea.dk's projekt 'Dynamiske varmeregnskaber' har fokus på et sundt indeklima, dvs. luftfugtighed og temperatur i boligen. Foto: rclassenlayouts / iStock.com

Beboere i København, Svendborg og Haderslev har sagt ja til at deltage i et forsøg, hvor deres traditionelle varmeopgørelse er skiftet ud med målinger af indeklimaet i deres bolig. Målet er at gøre danskerne sundere og spare på verdens ressourcer.

Den almene bygge- og boligadministration domea.dk er i øjeblikket i gang med et banebrydende projekt, 'Dynamiske varmeregnskaber', som skal omsætte FN’s verdensmål til konkret handling til gavn for et bæredygtigt samfund og et bedre indeklima for beboerne.

Cirka 1.000 almene boliger i domea.dk’s etagebyggeri indgår i forsøgsprojektet, som grundlæggende har til formål at gøre noget ved FN’s verdensmål og bæredygtighed. De arbejder især med tre af målene. Verdensmål nummer 3, som handler om sundhed og trivsel, nummer 7 om bæredygtig energi og nummer 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. De tre verdensmål bliver nu omsat til virkelighed i de almene boligområder – med beboerne som frontløbere.

Det fremgår af en pressemeddelelse på domea.dk.

Projektet viser, at hvis vi skal gøre noget ved verdensmålene, handler det også om at sætte ind, hvor det giver mening for borgerne. At passe på hinanden og klimaet handler ikke nødvendigvis om at måtte opgive noget og leve med afsavn. Det handler om at angribe det, vi 'plejer' at gøre, fra en anden vinkel.

Charlotte Nørbak, direktør for Byggeri og Byudvikling i Domea.dk

Sunde boliger er en god investering

Det banebrydende i projektet består i, at domea.dk bryder med de traditionelle målemetoder, hvor man måler varmeforbruget hos den enkelte beboer. I stedet har projektet fokus på temperatur, CO2-indhold og luftfugtighed i boligen, som siger noget om indeklimaet, og hvor sund boligen er at leve i.

For et godt indeklima skaber sunde bygninger. Og sunde bygninger giver færre udgifter på driftsbudgettet, fordi der er mindre vedligeholdelse af bygningerne, så det er en win win-situation for beboere, boligselskab og miljø.

Ansvarlighed betaler sig

Det, at beboerne påtager sig et ansvar for et godt indeklima, har Charlotte Nørbak, som er direktør for Byggeri og Byudvikling i Domea.dk, kun rosende ord overfor. Hun siger i pressemeddelelsen:

”Jeg tager hatten af for beboerne, der viser ansvarlighed ved at sige ja til det her meget innovative projekt. Det unikke ved projektets form er, at det med det samme bliver den reelle virkelighed for beboerne. De får indflydelse på både deres boligs sundhed og på regningen, de modtager efterfølgende, fra dag 1. Projektets resultater bliver derfor så virkelighedsnære, som de overhovedet kan.”

Sund bolig er sund fornuft

Preben Stampe Rasmussen er en af de beboere, som deltager i projektet. Udover at være beboer i afdeling Gadekærvej i Valby, København, er han også formand i boligafdelingen og næstformand i boligorganisationen Domea København. Han kan se fordelen ved projektet fra flere sider.

”Som boligorganisation ejer vi jo nogle bygninger, og dem er vi interesseret i holder længst muligt. Det kan komme alle beboere til gavn, hvis vi kan spare på driftsbudgettet, fordi der er mindre vedligeholdelse af bygningerne, når vi passer godt på dem,” siger Preben Stampe Rasmussen i pressemeddelelsen.

Ved at beboerne hver måned får en opgørelse over indeklimaet, der vises i grøn, gul og rød, alt efter hvor indeklimavenlige de har været den foregående måned, får de mulighed for at ændre deres vaner med det samme.

”Det er sund fornuft at afregne efter, om man bor i en sund bolig. Og jeg tror på, at det er vejen frem. Der er endnu noget læring i det for os, da vi kun har været i gang siden juni, men det er fx meget positivt, at vi modtager en rapport hver måned og afregner upfront, så man kan sætte sig ned og undersøge, hvorfor man er i rød, hvis man er det,” fortsætter Preben Stampe Rasmussen.

Statens Byggeforskningsinstitut evaluerer projektet i efteråret 2021.

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligdirektør: ”Jeg har det lidt svært med rigide systemer”

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligdirektør: ”Jeg har det lidt svært med rigide systemer”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste