20. AUG. 2019 KL. 00:00

Leder: Velkommen

bent_madsen_alr7134.jpg

Anna-Lena Riber

Velkommen til en ny politisk sæson, en ny regering og vores nye boligminister, Kaare Dybvad, som der også er et velkomstinterview med i dette nummer af Fagbladet Boligen på side 10.  

Boligområdet har siden årtusindskiftet haft en lidt omtumlet tilværelse i ministerierne, hvor det ofte har været en del af andre ministerområder. Det kan der være fordele ved, men det indebærer også risiko for, at boligområdet i perioder står lidt i skyggen. Derfor har mange efterlyst en minister, der alene har fokus på bolig- og byggeområdet, og det har vi nu fået med det nye Boligministerium.  

Og ministeren har fra starten stor opmærksomhed på den almene sektor, og han er nu i gang med en lang række besøg i BL’s kredse, hos boligorganisationer og kommuner. Det er rigtig gode signaler, tak for det.  

Blandede byer er et af ministerens helt centrale fokusområder, fremgår det klart af interviewet, og en topprioritet i efteråret er en indsats for at bygge flere almene boliger, særligt i de større byer med betalbar husleje. Det er der også behov for, hvis vi skal have mere blandede byer. Eksempelvis er der i København bygget mange boliger de seneste år, men der er kun bygget uhyre få almene boliger. Det er helt afgørende at mindske barriererne for at bygge alment, hvis den helt afgørende ambition om blandede byer skal indfris.  

Boligaftale og de fremtidige rammer for renoveringer er et andet afgørende område på ministerens dagsorden, og her regner ministeren med forhandlinger til foråret. Vi har store forventninger til disse forhandlinger, og det vil ministeren også opleve, når han kommer rundt i det almene boligland. Fokus har de senere år været på udsatte områder, og også i forbindelse med parallelsamfundsindsatsen anvendes der ekstraordinært mange af Landsbyggefondens midler på dette felt. Men mange af de helt almindelige boligområder ud over hele landet har stået og ventet på deres helt nødvendige renoveringer i årevis, og det er afgørende, at disse renoveringer nu kommer i gang. Beboerne har selv sparet op til dem, og særligt med udsigt til en tilbagegang i konjunkturerne er der sund fornuft i at holde hånden under beskæf­tigelsen, endda uden at det koster statskassen en eneste krone.  

Vi skal også sige vemodigt farvel til det fysiske blad Fagbladet Boligen. Det blad, du sidder med, bliver den sidste fysiske udgave af Fagbladet Boligen, der startede sine månedlige udgivelser tilbage i 1933.

Så, kære læser, du læser nu den sidste af de op imod 1.000 ledere, der er skrevet i Boligen siden dengang.  

Fagbladet Boligen fortsætter digitalt som fagbladetboligen.dk. I den forbindelse skal der lyde et velkommen til Fagbladet Boligens nye digitale nyhedsbrev, som fremover udkommer to gange om ugen. Det er en logisk udvikling i takt med den stadig hurtigere nyhedsstrøm. Du tilmelder dig nyhedsbrevet på fagbladetboligen.dk.


Fagbladet Boligen nr. 5 - 2019

Om skribenten

Fik du

læst disse?

20200528 104753 4 117Mb (1) Liliegreen: Alvorligt at så få almene boliger fra lokalplaner er blevet bygget
Morten Homann Boligdirektør: ”Vi i branchen ER de dygtigste til det, vi laver”
25674507 D842 4C1e 8544 B375c77970d3 ”Frederiksbergs grimmeste facade” vinder Renoverprisen
IMG 6998 Nyt KAB-hus: ”Vi er ikke et revisionskontor, vi er et foreningshus"
Design Uden Navn (11) Gratis håndbog til dig som almen beboer
Løb Ml Husene Gellerup 18092021 3415 113428 Se billederne: Løb Mellem Husene afviklet i Aarhus og København
Gellerup Book (1) Læs moppedrengen om den politiske by Gellerup
Foto Holger Anderson 42 Opråb fra landets 5 største byer: Lovgivning om børnepasning virker modsat
Foto Holger Anderson Mundbind Turister1 Analyse: Almene boliger skaber plads til alle i de store byer
Se alle artikler ( 2153 )

0

Læseliste