04. SEP. 2018 KL. 12:47

Verdensmålene kom ud til landets boligbestyrelser

bl_nyborg_010918_056.jpg

Carsten Andersen

Over 200 valgte deltagere fra landets organisationsbestyrelser fik i weekenden nye indspark til arbejdet med at lede landets boligorganisationer.

FN’s Verdensmål og ansvar derude i bestyrelserne.

Det var de to helt store emner, da mere end 200 fra bestyrelserne i landets boligorganisationer rev årets første efterårsweekend ud af kalenderen.

“Det er simpelthen så godt, at så mange er dukket op. Vi glæder os,” lød det fra Eva Seyffert, der er projektleder på konferencen for BL - Danmarks Almene Boliger.

Det overordnende tema på konferencen var ‘samfundsansvar’. Ansvar for de mange opgaver, som de som bestyrelser er med til at sætte retning for i landets boligorganisationer, lød det i programmet.

Den første overskrift konferencens på førstedag var FN’s Verdensmål. Her var Mogens Lykketoft på talerstolen for at gøre det globale mål om større lighed og bæredygtighed tilgængeligt for de mange bestyrelsesmedlemmer. Hvordan gør man noget globalt og lidt abstrakt ganske håndgribeligt og omsætter det lokalt? De 17 Verdensmål skal sætte fælles kurs mod en mere bæredygtig verden, og her kan den almene boligsektor gøre en positiv forskel - og gør det allerede - ved at tænke sin indsats ind i nogle af målene. Især mål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund taler ind i den almene boligsektor. Og så fik regeringens ‘ghettoplan’ også en kommentar med på vejen fra Lykketoft.

“Den almene boligbevægelse er en central del af samfundet. Social bæredygtighed, økonomisk og miljø- og klimamæssige mål taler ind i det arbejde, I også laver. FN’s Verdensmål taler om et opgør med uhæmmet vækst. Ressourcerne er begrænsede og fordelingen er vigtig. Vi er nødt til at gå videre på en anden måde end vi plejer. Den kinesiske model har trukket mange ud af fattigdom, men vi har svært ved at trække vejret i vores byer,” indledte Mogens Lykketoft, som selv boede i en almen bolig i Galgebakken i Albertslund tilbage i 70’erne.

I perioden 2015-2016 varetog Mogens Lykketoft formandsposten for FN's 70. generalforsamling i New York. Det blev også året, hvor Verdensmålene om bæredygtig udvikling blev vedtaget.

“Boligselskaberne har en rolle. Mål 11 f.eks. om bæredygtige byer og lokalsamfund. Vi kan bygge mere bæredygtigt, renovere bedre. Og vigtigt, når vi køber ind på fællesskabets vegne. I sidder med summen af mange af udfordringerne; Fattigdom, sundhed, uddannelse og til dels også ligestilling, når det gælder indvandrerbefolkning. Det gælder stater, kommuner, men også boligselskaber. Det er ude i lokalsamfundene, der skal handles og investeres rigtigt. Det er civilsamfundet der skal banke politikerne i hovedet, så de kan forstå, at de skal redde næste generation,” sagde Mogens Lykketoft, som ikke kunne undlade også at runde sin holdning til regeringens såkaldte ‘ghettoplan’:

“Det er et frygteligt ord, ‘ghetto’. Alt i den plan er ikke tænkt rigtigt igennem. Der er områder, der trænger til forandring og hvor nedrivninger kan være nødvendige, men følger man den meget strenge linje, der er lagt, så river man for meget ned, det går ud over mennesker, der ikke føler de bor i et dårligt område. Det handler om balance. Jeg håber, at regeringens særlige ghetto-

repræsentanter, som skal følge op på planerne, får beføjelser til at balancere og justere kravene,” sagde Mogens Lykketoft.

En af de mange deltagere til konferencen var Mathias Ottesen Nielsen, som med sine 21 år, var den absolut yngste i salen. Til daglig læser han filosofi på Aarhus Universitet og er afdelingsformand for en afdeling med ungdomsboliger og samtidig valgt ind i organisationsbestyrelsen i Brabrand Boligforening. Han kan godt lide beboerdemokratiet, som er helt tæt på beboerne og hjemmet.

“Jeg har engageret mig for relativ nylig i organisationsbestyrelsen, fordi jeg syntes, man har et ansvar for at gøre noget for sine omgivelser. Og nu bor jeg jo i en boligforening, hvor jeg har mulighed for at få medbestemmelse, så syntes jeg også, man skal gøre brug af den. Jeg havde glædet mig meget til at høre Mogens Lykketoft, og hans indlæg var rigtig godt,” sagde Mathias Ottesen Nielsen.

Gør verdensmålene håndgribelige

Fra en tur i helikopteren omkring FN’s Verdensmål blev de gjort yderligere håndgribelige, da der blev zoomet ind på både COOP, Gladsaxe Kommune og Grundfos. En repræsentant fra foreningslivet, det kommunale og det private erhvervsliv kortlagde, hvordan selv en lille handling derude er en del af det at beskæftige sig med Verdensmålene.

Lørdag eftermiddag blev der stillet helt skarp på deltagernes egne organisationer, da direktør i FA09, Kasper Nørballe fortalte om organisationens erfaringer med bæredygtig udvikling og partnerskaber omkring regnvand og lagde op til at deltagerne selv tænkte verdensmål og miljømæssig bæredygtighed ind ude ved bordene.

Til en anden workshop havde Anders Lisvad, direktør i B45, en række eksempler med på effektiv drift og talte dermed om den økonomiske bæredygtighed, mens 

Arne Juul fra Slagelse Boligselskab havde boligbyggeriet Engdraget i Slagelse med som et eksempel på hele tre gange bæredygtig i én! Den sociale bæredygtighed var repræsenteret ved Louise Hou Kragh fra RandersBolig, der talte om beboerinddragelse og samskabelse gennem brede partnerskaber i den boligsociale indsats.

Søndag stod der bestyrelsesansvar øverst på plakaten, men først efter en gennemgang af regeringens ‘ghettoplan’, tidsplan, konsekvenser og mulige løsninger. Den gennemgang stod direktør for BL - Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen, for. Oplægget vakte interessen og der opstod en god debat og spørgelyst hos deltagerne. Efterfølgende kom Iris Gausbo fra 3B på og talte om at styrke foreningsarbejdet og fortalte også om 3B’s egen bestyrelsesuddannelse.

Til at afslutte var Lisbeth Knudsen. Hun er direktør og chefredaktør for Mandag Morgen og bestyrelsesformand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hun talte engageret om, hvad god bestyrelsesledelse er.

“Hav en målsætning med dit eget engagement. F.eks. vælg at tage et medansvar for organisationen. Eller ‘Jeg vil være med til at skabe top resultater af bestyrelsesarbejdet’ eller ‘Jeg vil være temposætter i bestyrelsens værdiskabelse’. Sørg altid for at afstemme værdier og mål i bestyrelsen,” sagde hun fra bl.a. fra scenen.

Hele programmet fra konferencen kan læses her http://bl.dk/bestyrelsesnet/arrangementer-og-netvaerk/konferencer-og-temadage/konference-for-organisationsbestyrelser-d-1-2-sept-2018/

Yderligere inspiration er der at hente hos BL’s BestyrelsesNet, som skal bidrage til at styrke bestyrelsesarbejdet i organisationsbestyrelserne i de almene boligorganisationer i takt med at stadig større krav til intern styring og eksternt samarbejde øges. 

Læs mere om BL's BestyrelsesNet

Om skribenten

Kristoffer
Kristoffer Friis Sørensen

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste