21. SEP. 2018 KL. 16:53

Skoler i udsatte boligområder får store pengepræmier

gadehaveskolen_sune_bjerglund_009.jpg

Gadehaveskolen i Høje-Taastrup. Foto: Carsten Andersen

En række skoler i udsatte boligområder belønnes af regeringens skolepulje, dog de mest udfordrede skoler i mindre grad.

I foråret 2017 smed regeringen en halv milliard kroner på bordet i form af en skolepulje til at belønne udvalgte folkeskoler, der løfter elevernes afgangskarakterer. Målet er, at flere elever skal opnå karakteren fire i dansk og matematik.

Nu er resultatet efter det første års arbejde gjort op, og 61 ud af de 104 vidt forskellige deltagende skoler er kommet i mål og modtager en pengepræmie på 1,3 – 1,5 millioner kroner. Det gælder også en række skoler, der har udsatte boligområder i skoledistriktet. En af de skoler er Skovvangskolen i Aarhus.

”Jeg er stolt på vegne af lærerne og eleverne. Jeg kan se, at nogle elever endda har klaret sig overraskende godt,” siger Frank Hansen, pædagogisk leder af 5. – 9. klasserne på Skovvangskolen.

Skolen modtager nu 1,4 millioner kroner.

”Vi har haft høje forventninger til alle elever, men vi har også haft et blik for de elever, der for eksempel ligger på karakteren 3,7 og givet dem ekstra opmærksomhed og støttet dem i at udvikle deres mindset,” siger han.

Et af skolens nye tiltag er ugentlige elevsamtaler med dansk- og matematiklæreren. Desuden har det boligsociale sekretariat i det nærliggende boligområde Reginehøj, der hører under Boligkontoret Århus, sørget for ugentlig lektiehjælp til tre af bebyggelsens elever.

Adskillige andre skoler i nærheden af udsatte boligområder opnår også en belønning fra puljen. Det gælder for eksempel Søndervangskolen i Aarhus, Arenaskolen i Greve, Skolen ved Rønnebær Allé i Helsingør og Ullerup Bæk Skolen i Fredericia.

Elever har brug for gode karakterer

På Gadehaveskolen i Høje-Taastrup sluttede skoleåret med over 20 procent flere elever, der nåede op på karakteren fire i dansk og matematik end udgangspunktet, der er fastsat af Undervisningsministeriet på baggrund af de seneste års resultater.

”Vi har haft det helt afgørende mål, at vores elever skal have gode faglige resultater, fordi de skal bruge dem, måske i endnu højere grad end mange andre,” siger skoleleder Sune Bjerglund Nielsen.

Skolen modtager 1,3 millioner, der allerede er brugt som en del af indsatsen i sidste skoleår.

”Vi tilførte en ekstra lærerstilling i udskolingen, og derudover samarbejdede vi med den eksterne partner True North om et forløb, hvor eleverne lærer at tage ansvar for egen læring. Det fokus på den elev-involverende undervisning har været en succes,” siger han.

Mindre succes for mest udfordrede skoler

Gadehaveskolen i Høje-Taastrup har omkring 58 procent elever fra udsatte boligområder. Det fremgår af en liste Undervisningsministeriet for nylig har offentliggjort over de 28 folkeskoler i landet, der har over 30 procent elever fra udsatte boligområder. Zoomer man ind på netop de skoler, så er succesraten lavere end det generelle billede.

14 af de mest udfordrede skoler deltog i skolepuljen, men kun fem opnåede at hæve elevernes karakterer så meget, at de modtager pengepræmien. Heriblandt er Høje Kolstrup Skole i Aabenraa.

”Vi startede skoleåret med at teste og kortlægge alle elever i 7. – 9. klasse i dansk og matematik. Derefter vurderede vi, hvad der skulle til for at løfte dem. Nogle elever gav vi ekstra undervisning i de ting, de ikke kunne,” siger skoleleder Karsten Hansen.

Skolen afsatte lidt under en halv million i sidste skoleår til den ekstra indsats. Den bestod blandt andet af materialer, flere lærerkræfter, øget brug af skolens egne læringsvejledere og deltagelse i Undervisningsministeriets konferencer, der har været rigtigt gode, fremhæver han.

Et af de nye tiltag var, at en af skolens pædagoger fik til opgave at sørge for, at skoletrætte elever overhovedet kom i skole.

”Vi skal overbevise de unge om, at de skal være på skolen for at få en bedre afgangseksamen, og rent faktisk vil de jo gerne klare sig godt i skolen,” siger Karsten Hansen.

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste