03. SEP. 2018 KL. 00:00

Indblik: Trim organisationen til byggeriets nye muligheder

bl160911_01-2-sh.jpg

Birgitte Fæster, juridisk chef i Byggeskadefonden. Foto: Stefan Kai Nielsen

De nye standardaftaler indeholder en såkaldt løsningstrappe til tvister, der åbner mulighed for løsning på flere niveauer, inden striden eventuelt ender som en sag i Voldgiftsnævnet.

 

De nye standardaftaler for byggeriet træder i kraft til nytår. 

Birgitte Fæster, der til dagligt er juridisk chef i Byggeskadefonden og under forhandlingerne har været den almene boligsektors repræsentant, erklærer, at der er mange muligheder for at få bedre byggeri for pengene – byggerier med færre mangler og mere styr på tid og økonomi. Hun opfordrer almene boligorganisationer til at bruge tiden inden nytår til at gøre sig bekendt med aftalernes indhold og sideløbende overveje, om der er grund til at justere på virksomhedens organisering og beslutningskompetencer.


”Det gælder om at få fuldt udbytte af de nye standardydelser,” siger Birgitte Fæster og erindrer om, at de nye redskaber til styring bliver en del af fremtidens byggekontrakter.” 


Birgitte Fæster har under forhand­lingerne om de nye aftaler søgt bistand og input hos en række almene boligorganisationer.

Målet har under forhandlingerne været at sikre boligorganisationerne større vægt, når de går ind i samarbejdet med rådgiver (arkitekt/ingeniør) og entreprenør.

 

Den interne organisering

Hun opfordrer boligorganisationerne til at benytte anledningen og tiden inden den 1. januar til at give deres egen bygherrerolle et eftersyn.


”Aftalerne stiller krav til hele boligorganisationen som bygherre med hensyn til planlægning og evne til at træffe beslutninger tidligt. Er man ordentligt gearet, giver aftalerne en række metoder til at sikre, at den almene boligorganisation får det fra rådgiver og entreprenør, som den betaler for,” siger Birgitte Fæster.


Det vil ifølge Birgitte Fæster også være gavnligt for boligorganisationen at sætte sig for bordenden i processen for egen byggesag. Hvilken rolle vil den for eksempel have i den obligatoriske projektgennemgang?

 

Strategi til tvister

De nye standardaftaler indeholder en såkaldt løsningstrappe til tvister, der åbner mulighed for løsning på flere niveauer, inden striden eventuelt ender som en sag i Voldgiftsnævnet. Hvilket typisk er dyrt og langvarigt. 

Birgitte Fæster foreslår, at boligorganisationer i tiden frem til nytår diskuterer internt, hvilken bemyndigelse projektleder og chef har til at løse tvister undervejs, og i hvilket omfang de vil benytte sig af mægling/mediation.


”Der er nye muligheder for afgørelser, som i sagens natur ikke er så grundige som en voldgiftssag, men til gengæld er de hurtigere og billigere. Så en bestyrelse i en boligorganisation kan gerne træffe principbeslutning om strategien i tvister – i hvilke tilfælde er man parat til en hurtig løsning, og i hvilke sager vil man gå hele vejen om nødvendigt,” siger Birgitte Fæster, som er fortaler for at gøre sig erfaringer med mægling/mediation, ”for det er sagkyndige og uafhængige folk, udpeget af Voldgiftsnævnet, der vurderer tvisten, og her er der mulighed for at komme videre, uden at der går skår i samarbejdet.” 

Om skribenten

Artikler

vi anbefaler

Foto Holger Anderson Tingbjerg 2 Tingbjerg er bedre end sit rygte
20200910 211915 L 1920X1280we Boligministeren udelukker ikke regulering af ghettokriteriet om antallet af dømte
20200910 211554 L 1920X1280we Her er regeringens 3 indgreb, som skal løse problemerne på Motalavej
DSC2316 Til dig i afdelingsbestyrelsen: Sådan bliver du klar til renovering
Korskærparken 037 Ny rapport: Sådan fik helhedsplan flere i job og indtægten op
Se alle artikler ( 1794 )

0

Læseliste