05. NOV. 2018 KL. 00:00

Ændringer i befolkning og boformer stiller krav til byggeri

En større andel af ældre og enlige samt en bevægelse imod byerne ventes at øge efterspørgslen af almene boliger.

 

De boligsøgende i fremtidens Danmark er ikke de samme, som de er i øjeblikket. Sammensætningen af befolkning og familier er under konstant forvandling. Også stedet at bosætte sig og måden at bo på ændrer sig løbende.

Det viser fremskrivninger fra Danmarks Statistik og DREAM, en uafhængig institution, der har til formål at lave analyseredskaber, som kan anvendes til politiske beslutninger om strukturerne i Danmark. Danskerne bliver generelt mere grå. Folk vil fortsat søge væk fra landområderne og ind imod byerne. Flere vælger at bo alene i fremtiden. Dette er de tre hovedtendenser. Konsekvensen er ifølge samme kilder, at efterspørgslen af almene boliger (og private udlejningsboliger) kommer til at fylde mere af den samlede boligefterspørgsel i de kommende år.

 

ISÆR FLERE MEGET GAMLE

Især de allerældste bliver der flere af. De 65-79-årige forventes som gruppe at vokse med syv procent frem imod 2028. Gruppen af over 80-årige skønnes at vokse med 58 procent frem imod 2028. Årsagen er, at store fødselsårgange bliver gamle, og at levealderen ventes at stige.

Til sammenligning bliver Danmarks befolkning samlet set 4,8 procent større i de kommende 10 år, viser prog­nosen, som er fra Danmarks Statistik.

 

SØGNING IMOD BYER

Urbaniseringen vil også fortsætte. Befolkningen forventes at vokse med 12 procent i byen København frem imod 2028 – og med over seks procent i Østjylland centreret om Aarhus og ligeledes med over seks procent i Københavns omegn. I andre landsdele forventes tilvæksten at blive mindre i samme periode, vurderer Danmarks Statistik.

Tendenserne om en aldrende befolkning og urbaniseringen forventes begge at fortsætte ud over 2028 og frem imod 2040.

 

40 PCT. ENLIGE I 2040

Samtidig vil andelen af enlige voksne i Danmark fortsat stige i de kommende årtier. Nemlig fra cirka 37 procent enlige nu til lidt over 40 procent enlige i 2040, målt i forhold til det samlede antal familier. En familie bliver i denne sammenhæng forstået som enten en enlig eller to voksne (et par). Denne fremskrivning af foretaget af DREAM ved hjælp af mikrosimuleringsmodellen SMILE.

 

FLERE SLAGS FAMILIER

Fremskrivningerne kompliceres af, at der sker ændringer i familiemønstre og præferencer med hensyn til måden at bo. Skilsmisser blandt ægtepar og nye giftermål i mange tilfælde medfører, at der skal arrangeres boligforhold med mine, dine og vores børn. En mangedobling på få år af såkaldte regnbuefamilier rykker også ved behovet for bolig. Regnbuefamilier er en samlebetegnelse for børnefamilier, hvor mindst én af forældrene ikke er heteroseksuel.

 

NYE BOFÆLLESSKABER

Bofællesskaber og kollektiver blomstrede efter ungdoms­oprøret sidst i 1960’erne. Nu flytter nogle sammen og bliver til én husholdning af nød. Det kan være unge eller andre enlige med lav indkomst – især i områder med et højt huslejeniveau. Andre vælger, at de vil bo sammen. Det gælder for eksempel seniorer. 

Et andet eksempel er bofællesskaber på tværs af generationer. 


Fagbladet Boligen nr. 6 - 2018 - 2. sektion

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Himmerland Boligforening 2020 Sankelmarksgade 9 Renejeppesendk Her er der penthouses til 7,5 mio. kr. på toppen af det almene
DSC01070 Opfordring til Christiansborg: ”Opret tænketank, der sikrer boliger til hele livet for alle”
Foto Holger Anderson Solveigraabergtingey 15 Ny BL-analyse: Behovet for boliger til seniorgruppen er stærkt stigende
Microsoftteams Image Se billederne: Konference satte lup på den blandende – og 'klumpede' – by
Keld Laursen Brabrand Boligforening Keld Laursen fratræder som Brabrand Boligforenings direktør
DSC2078 Generationernes Hus viser nye veje for fællesskab
Himmerland Boligforening 2019 Ole Nielsen Corona-regning: Lejetab kan give højere husleje til unge studerende
Se alle artikler ( 2061 )

0

Læseliste