23. MAR. 2018 KL. 00:00

Hver tiende i det almene føler sig ensom

karina_bjerregaard_ensom_2.jpg

Illustration: Karina Bjerregaard

En spørgeskemaundersøgelse for Fagbladet Boligen viser, at en større andel af beboere i almene boligområder end i andre boligtyper føler sig ensomme næsten hele tiden eller ofte. 

Den almene boligsektor har omfattende sociale forpligtigelser i forhold til at huse medborgere, der af sociale helbredsmæssige eller andre grunde har færre ressourcer end gennemsnittet. Det giver udslag på mange parametre, herunder også ensomhed. Mere end hver tiende beboer i almene boliger giver udtryk for, at de føler sig ensomme næsten hele tiden eller ofte.

I andre boligtyper er andelen af ensomme lavere, og den er lavest i ejerboliger, hvor cirka hver tyvende erklærer at være ensom.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som instituttet A&B Analyse har gennemført for Fagbladet Boligen.

Helt præcis er det 11,7 procent af beboerne i almene boligorganisationer, der føler sig ensomme næsten hele tiden eller ofte. Det tilsvarende tal for folk i ejerbolig er 5,3 procent, mens det for beboere i privat lejebolig og beboere i andelsbolig er henholdsvis 8,9 procent og 9,0 procent.

Når det handler om den særligt sårbare gruppe af beboere, der føler sig ensomme næsten hele tiden, ligger denne andel på tæt ved tre procent i den almene sektor, nemlig 2,9 procent. Det er også mere end i nogen anden boligtype.

Halvdelen skipper fællesaktiviteter

Undersøgelsen viser samtidig, at næsten halvdelen af de almene beboere helt afstår fra fællesaktiviteterne i boligområdet eller lokalområdet. Det præcise tal er 47,7 procent.

Til sammenligning er det under en femtedel af personerne i alle andre boligtyper, der holder sig helt væk fra fællesaktiviteter i deres boligområde eller lokalområde.

Forklaringen på dette mønster er ikke et fravær af sociale aktiviteter for folk, der bor alment. Næsten 30 procent af beboere i almene lejeboliger svarer ja til, at der er tilbud om fælles aktiviteter i boligområdet eller lokalområdet. Det er en markant højere andel for folk i andre boligtyper.

Den generelle sociale kontakt       

Spørgeskemaundersøgelsen har også et fokus på folks generelle sociale kontakt – både frekvensen og arten af kontakten, fordi der er en forbindelse imellem personers sociale kontakt og ensomhed.

Med hensyn til kontakten til henholdsvis familie, venner og kolleger (uden for arbejdspladsen) er der ikke den store forskel imellem tallene for beboere i de forskellige boligtyper.

Når det gælder tæt kontakt til naboer, har næsten halvdelen af beboere i almene boliger – nemlig 45 procent – sjældnere kontakt end nogle gange om året. Tæt kontakt rækker ud over en hilsen eller en kort samtale.

Uanset hvordan de bor, deltager folk i nogenlunde samme omfang i faste aktiviteter i fritiden, der omfatter socialt samvær med andre.

Undersøgelsen har deltagelse af lidt over 1.100 voksne danskere, og der er taget højde for køn, alder og geografi i sammenligningen.

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste