09. MAJ. 2018 KL. 15:40

Unge er markant dårligere til at sortere affald end ældre

bl070418_03.jpg

De almene beboere vil gerne sortere affaldet men savner bedre vejledning og bedre løsninger til sorteringen i deres køkkener.

Indsatsen med at sortere affaldet i boligen stiger med alderen. Især pensionister og folk med ejerbolig er flittige.

Plast, madaffald, papir og metal. Landets ældre er i topform, når det kommer til at sortere affald i hjemmet, og de synes endda, at det er nemt at sortere ved deres bopæl.

I modsætning ligger de unge mellem 18 åg 34 år klart i baghjul, og de savner også mere vejledning i at sortere affaldet. BL – Danmarks Almene Boliger har via A&B Analyse spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne om sortering af affald, som er et stigende krav i alle landets kommuner.

Undersøgelsen har set på danskernes indsats og holdning ud fra blandt andet deres boligform og alder, og resultatet viser helt generelt, at mere end tre ud af fire har sortering af affald ved deres bolig, og der kan især sorteres i papir, pap, glas, batterier og metal.

Flest unge der siger nej

Især folk over 65 år får delt deres husholdningsaffald op i de typer, de har mulighed for at smide i spande og containere ved deres bopæl. Hele 67,8 procent af gruppen +65 år svarer ”Ja, altid” til spørgsmålet, om de sorterer.

Men i den anden ende af skalaen hos de 18 – 34-årige ser det anderledes sløjt ud, her er der kun 30,5 procent, som altid får sorteret affaldet, og de er samtidig topscorer med otte procent, der svarer ”Nej, aldrig”.

Opdelt på boligform, er boligejere med villa og rækkehus på toppen af listen, mens det halter mere for beboere i lejeboliger. Beboerne i de almene boliger er den gruppe, hvor færrest sorterer altid, mens flere er dog med på at sortere affaldet for det meste.

Mere vejledning, tak

Det starter i køkkenet, hvor affaldet i første omgang skal deles op, og her har langt færre unge end alle øvrige fået indrettet køkkenet med tasker, stativer og spande.

Kun 18 procent af de unge har indrettet køkkenet til sortering, mens alle øvrige aldersgrupper ligger på mere end hver fjerde, som har fået spande og stativer op.

Leder man efter en forklaring på de unges problemer med at få delt affaldet fra husholdningen op, så finder man noget af svaret i den 

information, som blandt andet kommunerne sender ud med råd og vejledning.

For ifølge de unge, har mange af dem aldrig modtaget den vejledning. Hele 26,8 procent af de 18 – 34-årige har ikke fået vejledning, men det kun gælder 14,1 procent af de +65-årige.

De unge er dog helt med på, hvad der kunne gøre det nemmere for dem, at sortere: Halvdelen vil have flere affaldsbeholdere tæt ved deres bolig og en bedre indretning med spande og stativer i køkkenet, mens en tredjedel regner med, at bedre vejledning kunne ændre sagerne.

Miljøstyrelsen har tidligere forsøgt at få fat i de unge og deres affaldsvaner med kampagnen ”Kend dit affald”, men der er for tiden ingen planer om målrettede kampagner for unge.

.............................................................................

Det skal være nemt at sortere affaldet, ellers får vi det ikke gjort. Uanset bopæl, alder, beskæftigelse og indtægt gælder det for os alle om at komme så enkelt som muligt omkring sorteringen af vores husholdningsaffald.

Derfor vil vi for eksempel helst have affaldsspande og containere så tæt på vores bolig som muligt.

                     

Og derfor mener de fleste af os også, at det kunne være nemmere for os med bedre spande og stativer i vores køkkener, når vi skal sortere metaldåser, madaffald, papir og plast.

A&B Analyse har for Fagbladet Boligen foretaget en spørgeundersøgelse af danskeres vaner og holdninger til at sortere husholdningsaffaldet.

Se undersøgelsen her: 
Spørgeundersøgelse om danskernes affaldssortering

Set over en bred kam svarer næsten halvdelen af befolkningen, at de altid sorterer affaldet i alle de typer, de kan aflevere ved deres bopæl. Mere end hver tredje gør det for det meste. 12 procent gør det kun enkelte gange, mens 5,1 procent aldrig sorterer. 

Deler man det op på boligformer, er de almene beboere lidt bagud.

 

Deler man svarene på i aldersgrupper er de unge langt bagefter de ældre i sortering. 30.5 procent af de 18 – 34-årige sorterer altid, mens hele 67,8 procent af de +65-årige er flittige med sortering.

Kort afstand til container

Generelt er det især papir, pap og glas, som man kan komme af med tæt ved sin bolig. De færreste danskere kan komme af med farligt affald, haveaffald og elektronik.

Langt de fleste danskere kan sortere affaldet, hvor de bor.

Men ikke helt så mange kan aflevere det sorterede affald ved udgangen af deres bolig. Godt halvdelen af de almene beboere svarer, at de har den mulighed.

Det skal være enkelt og nemt, og man skal derfor ikke gå langt for at komme af med affaldet. Boligejere har i høj grad spande og containere på egen matrikel, mens de samtidig også er den gruppe, hvor flest tager turen til anlæg/genbrugspladser mere end 300 meter væk.

De almene boliger er også meget godt med her, 42 procent har maksimalt 30 meter til det nærmeste anlæg til affald.

Er det nemt at sortere?

Ja, det mener 71,5 procent af alle, som har deltaget i undersøgelsen.

Beboere i andelsboliger er markant de mest positive, mens de andre grupper er jævnt fordelt med omkring to tredjedele tilfredse.

Her kan man også tydeligt se forskellen i aldersgrupperne. Jo ældre man er, jo nemmere synes man, at sorteringen er.

Affaldsskakte bruges stadig til det hele

For beboere i lejligheder er affaldsskakte stadig en mulighed flere steder for at komme af med skraldeposerne. Især i Hovedstaden og især for beboere i privat udlejning.

Når man kan sortere affaldet, skal kun restaffaldet i affaldsskakten, mens pap, glas, metal og alt det andet skal afleveres i containere til det.

Det gør rigtig mange, 47,1 procent. Men nogle gange ryger der også affald med, som kunne være sorteret.

De almene beboere er dog den gruppe, hvor flest beboere vælger at smide alt husholdningsaffaldet i skakten.

De færreste vil ligefrem gerne sortere i flere typer affald, end de kan i dag. 

Hvad kan gøre det nemmere at sortere affaldet?

De unge savner vejledning, og kun 38,1 procent af de 18 – 34-årige svarer ja til, at de har modtaget råd og vejledning fra kommunen.

Generelt ønsker folk flere affaldsbeholdere tættere på deres bolig, ligesom bedre spande og stativer til sorteringen i køkkenet også er efterspurgt.

De almene beboere er den beboergruppe, hvor flest ønsker bedre vejledning i sorteringen, men over halvdelen ser bedre udstyr i køkkenet som den bedste måde, at gøre sorteringen nemmere for dem.

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2915 )

0

Læseliste