02. JUL. 2018 KL. 00:00

Landsretten: Ulovligt at afvise valg af ny bestyrelse

20121130-090946-pf_45mb.jpg

Det omstridte juletræ i midten af boligafdelingen Egedalsvænge i 2012. Det blev sat op efter et ekstraordinært afdelingsmøde. Men konflikterne fortsatte. Og i 2014 måtte afdelingsbestyrelsen overdrage sine opgaver til organisationsbestyrelsen. Foto: Scanpix

En sag, der for fem og et halvt år siden begyndte med en afdelingsbestyrelses afvisning af at opsætte et juletræ i Egedalsvænge i Kokkedal, har nået en – i hvert fald foreløbig – afslutning ved Østre Landsret.

 

Det var ulovligt, da Boligforeningen 3B’s hovedbestyrelse på et møde den 3. september 2015 besluttede, at der ikke – som ønsket af flere beboere – skulle vælges en ny afdelingsbestyrelse på et budgetmøde, der skulle afvikles små to måneder senere i Egedalsvænge i Kokkedal. Det ligger fast efter en dom afsagt af Østre Landsret den 9. maj i år. Ifølge retten var det en klar overtrædelse af paragraf 34 i Lov om almene boliger.


Østre Landsret har dermed stadfæstet en tilsvarende dom, der blev afsagt af Retten i Helsingør den 24. marts 2017. Sagen blev første gang modtaget af Retten i Helsingør den 26. februar 2016. Sagsøgeren er Birthe Vestergaard, der er beboer i Egedalsvænge. Forinden havde sagen været rejst i beboerklagenævnet. Her havde nævnet givet 3B medhold i, at boligorganisationen handlede på den rigtige side af loven, da man afviste, at der på afdelingsmødet i slutningen af november skulle vælges en ny afdelingsbestyrelse. Beboerklagenævnets afgørelse er med dommene i både Retten i Helsingør og Østre Landsret endegyldigt omstødt.

 

Det lå forud

Med dommen fra Østre Landsret er der – indtil videre i hvert fald – sat et punktum i en af de uden tvivl mest opsigtsvækkende sager, der har berørt den almene boligsektor. Det startede med en afdelingsbestyrelse, der med fem stemmer imod fire besluttede, at man ikke ville bruge penge på at anskaffe et juletræ. Den 7. november 2012 blev sagen kendt for offentligheden. Frederiksborg Amts Avis skrev en artikel om sagen. Flere medier fulgte efter. Og da der den 28. november skulle afvikles ekstraordinært afdelingsmøde, efter at en tilstrækkelig andel af beboerne havde begæret det, var der et presseopbud, der var en valg­aften på Christiansborg værdig. Et opbud, der talte en del udenlandsk presse, herunder en russisk tv-station. 


Valget af en ny afdelingsbestyrelse endte dog med en stort set identisk bestyrelse. Eneste ændring var, at formandsskabet var skiftet fra et medlem af bestyrelsen til et andet, der dog efter den store furore besluttede, at der skulle opsættes et juletræ, som kom op den 1. december. 


Julefreden havde lagt sig – men der skulle kun gå et halvt år, før det var tydeligt, at stridighederne ikke var bilagt. Den nyvalgte formand valgte i slutningen af juni at trække sig tilbage, fordi han følte, at et flertal af beboerne fortsat kun ønskede at tilgodese en del af beboernes interesse. Og allerede i september havde bestyrelsen igen bragt sig i fokus ved at opsige lejemål for klubber, som fortrinsvist havde danske udøvere, herunder en billardklub.


Den 17. marts har uroen nået et niveau, der får 3B’s organisationsbestyrelse til at beslutte, at den vil overtage afdelingsbestyrelsens opgaver i Egedalsvænge.

 

Boligorganisation efterlyser retningslinjer

Østre Landsret tager i sin dom fra den 9. maj ikke stilling til spørgsmålet om, hvorvidt det var i orden, at organisationsbestyrelsen afsatte afdelingsbestyrelsen, hvilket utvivlsomt hænger sammen med, at den sagsøgende beboer, Birthe Vestergaard, ikke har bedt retten om at behandle spørgsmålet. Til gengæld er det slået fast, at organisationsbestyrelsen ikke havde ret til at forhindre beboerne i umiddelbart efter at vælge en ny bestyrelse.


”Vi mener, vi gjorde det rigtige i sin tid for at stå vagt om de grundlæggende demokratiske værdier. Vi håbede, at landsretten ville give et klart billede af, hvilke muligheder en organisationsbestyrelse har for at gribe ind i tilfælde, hvor beboerdemokratiet ikke fungerer efter hensigten. Det billede har vi desværre ikke fået med dagens dom,” udtalte 3B’s organisationsformand i en pressemeddelelse umiddelbart efter dommen.

 

Efterlyser kommunal handlekraft

I BL – Danmarks Almene Boliger beklager man sagen og ikke mindst det lange forløb, den har fået.


”Sagens udvikling og ikke mindst længden af den samlede proces har ikke været godt for nogen. Især ikke for beboerne,” siger administrerende direktør for BL – Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen.


”Det har også været til skade for afdelingens image og en skramme på beboerdemokratiet, som vi alle værner om,” fortsætter han.

BL-direktøren bebrejder ikke 3B for at have grebet ind. Det skulle nogen gøre. Nu er det af landsretten fastslået, at boligforeningen ikke havde den nødvendige juridiske hjemmel. Læren af sagen synes derfor, at det næste gang er en myndighed, som har de nødvendige beføjelser, som skal gribe ind.

”Det er kommunerne, som har tilsyns­myndigheden for driften af de almene boligorganisationer, og kommunen har da også i denne sag været tæt orienteret om udviklingen i konflikten og har eksempelvis deltaget som observatør i nogle afdelingsmøder. Denne sag viser, at det er vigtigt, at kommunerne som tilsynsmyndighed griber ind i tide, så en konflikt ikke udvikler sig til skade for alle parter,” siger Bent Madsen.

Fagbladet Boligen nr. 4 - 2018

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2915 )

0

Læseliste