05. FEB. 2018 KL. 00:00

Ni løfter til udsatte boligområder fra Socialdemokratiet

20180205-143010-l_44mb.jpg

Mads Claus Rasmussen / Scanpix

Øget tryghed, flere ressourcer til skoler, daginstitutioner og mere lokalt forankret politi, er nogle blandt flere værktøjer, der ifølge Socialdemokratiet skal trække mange udsatte boligområder ud af rollen som lokalsamfund.

Allerede i går i TV Avisen annoncerede Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, at partiet i dag ville komme med et oplæg om fremtidens politik for flygtninge og indvandrere. I TV Avisens indslag var der fokus på detailforslaget om, at Danmark fremover skal oprette modtagelseslejre i nærområdet, hvor asylbehandling skal ske.

I dag klokken 11 offentliggjorde Socialdemokratiet så hele det politisk udspil under overskriften ”Retfærdig og realistisk” med undertitlen ”En udlændingepolitik der samler Danmark”.

En væsentlig del af oplægget handler om partiets visioner for landets udsatte boligområder. En markant målsætning om, at der skal udarbejdes en tiårsplan, der skal sikre, at ingen boligområder, skoler eller uddannelsesinstitutioner i fremtiden har flere end maksimalt 30 procent ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Blandede boligområder

I BL – Danmarks Almene Boliger har man modtaget det nye program med interesse.

”Overordnet går vi ind for blandede boligområder, og det er godt at tænke langsigtet. Men virkeligheden er nok for nuanceret til at sætte så faste målsætninger. Vi har boligområder med langt over 30 procent indvandrere og efterkommere, der er velfungerende. Der er også knap så velfungerende boligområder med færre indvandrere. Det vigtigste er at sætte ind, hvor behovet er størst,” siger adm. direktør i BL – Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen.

Løft af skoler

Et af de steder, hvor behovet for yderligere ressourcer er størst, er på skoler og daginstitutioner i de udsatte boligområder.

”Vi er meget tilfredse med, at forslaget indeholder en målsætning om, at der hvert år afsættes 200 millioner kroner til løft af skoler og dagsinstitutioner i udsatte områder. I vores boligsociale arbejde har vi i mange år arbejdet med lektiehjælp og andre initiativer, som skulle hjælpe på at sikre børnene bedre skolegang, og vi kan se, at skolekaraktererne faktisk kan løftes. Men der mangler noget endnu,” siger Bent Madsen. 

Der er fra BL også roser til forslaget om lokalt tilstedeværende politi i boligområderne.

”Vi har meget længe efterlyst ”landbetjent-modellen”, siger Bent Madsen, der også roser, at det socialdemokratiske forslag lægger op til, at de ofte langsommelige processer i forbindelse med udsættelsessager sættes op i tempo.

Et andet markant forslag er, at beboerne i de udsatte områder skal indføres en pligt til at bidrage 37 timer om ugen for alle på integrationsydelse/kontanthjælp. Det kan bestå i nyttejob, virksomhedspraktik, danskundervisning m.m.


I forslaget lanceres endvidere ideen om en ydelsesreform, der skal ende ud i en samlet tilgang til velfærdsydelserne, så alle sikres en rimelig levestandard. Det nærmere indhold af reformen afsløres ikke, men det fremgår blandt andet, at der skal sikres en balance, så også børn i familier på overførselsindkomst skal sikres mulighed for fx at gå til fritidsaktiviteter. Endelig kan nævnes, at der i oplægget også nævnes strategiske nedrivninger. Her har vi svaret – som vi gjorde i kølvandet på statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale, at hvis det sker som et led i helhedsplaner vedtaget i beboerdemokratiet, så kan det være et fornuftigt redskab at tage i brug.

I det socialdemokratiske oplæg er der især en 9 punkt-liste, der har stor betydning for den almene boligsektor. Den er nedenfor taget fra oplægget side 31.

Hele oplægget kan læses her

Ni punkter vedrørende parallelsamfund i S-udspillet ”Retfærdig og realistisk”:

1.
En række tiltag skal gøre op med parallelsamfund og styrke indsatsen mod social kontrol. Bl.a. skal børn automatisk opskrives til vuggestuer. Familiesammenføring til udsatte boligområder skal standses. Der er brug for et opgør med muslimske friskoler, hvor flere end halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund. Og så skal offentligt ansatte ikke stå alene i kampen om, hvorvidt demokrati står over religiøse hensyn.

2.
Der indføres en pligt til at bidrage med en obligatorisk 37-timers arbejdsuge for indvandrere på kontanthjælp og integrationsydelse. Og der indføres forbud mod at bruge børn som tolke.

3.
Der nedsættes en ydelseskommission, der får til opgave at gennemgå de nedsatte ydelser. Kommissionens anbefalinger skal bl.a. sikre, at konsekvenserne for børnene ved forældrenes manglende job minimeres, at nytilkomne ikke modtager højere ydelser end herboende, og at der er de rigtige balancer mellem hensynet til integration, deltagelse på arbejdsmarkedet, levevilkår mv. Vi vil indføre en børnepakke til familier på integrationsydelse, som skal sikre børnene ordentlige vilkår. Og vi vil årligt investere mindst 200 mio. kr. i daginstitutioner og skoler i udsatte områder.

4.
Boligområder og skoler skal over tid blandes. En 10-årsplan skal sikre, at ingen boligområder, skoler eller uddannelsesinstitutioner i fremtiden har mere end max 30 pct. ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

5. I
nitiativer der bekæmper det illegale arbejdsmarked. Bl.a. skal virksomhedsejere ved brug af illegal arbejdskraft kunne fratages retten til at drive virksomhed. Myndighederne skal have bedre muligheder for kontrol. Og bødestraffene forhøjes markant.


6.

Det skal være muligt at frakende personer deres danske statsborgerskab, hvis de f.eks. begår alvorlig personfarlig eller narkorelateret kriminalitet.

7.
En række initiativer, der giver mennesker, som ønsker at rejse hjem, bedre økonomiske muligheder for det. Det skal bl.a. gøre det muligt, at man kan starte en reel ny tilværelse i ens oprindelses land. F.eks. ved at man som pensionist kan tage sin offentlige indtægt med til oprindelseslandet, hvis man frasiger sig sit danske opholdsgrundlag.


8.

Danske domstole skal udvise flere kriminelle udlændinge til afsoning i hjemlandet. Danmark skal i regi af Europarådet udfordre den fortolkning, der kommer fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

9.
Øget politiindsats skal bekæmpe bander. Socialdemokratiet vil indføre et bandetilhold og gøre det strafbart at rekruttere unge under 18 år til bander. Det skal også afsøges, om der kan etableres et socialt sanktionssystem, der er uafhængigt af domstole og politi. Som kan styrke den præventive indsats og sætte ind med sociale og opdragende sanktioner i udsatte boligområder.

 

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste