20. AUG. 2018 KL. 10:37

Sådan kan AAB-dommen bruges

andersroennebo.jpg

Direktør Anders Rønnebo håber, at man nu kan se fremad og komme videre. Foto: Simon Jeppesen

En strid om, hvem der bestemmer over afdelingens drift, fik afdelingsbestyrelsen i AAB til at sagsøge Boligforeningen AAB Aarhus. Nu har byretten frifundet AAB. Chefkonsulent i BL mener, at dommen kan bruges konstruktivt.

Hvem har retten til at træffe beslutninger om organisering af driften i boligafdelingerne?

Den sag har Retten i Aarhus mandag den 13. august afgjort, efter afdelingsbestyrelsen i AAB’s afdeling 12 i Riisvangen sagsøgte deres egen boligorganisation AAB Aarhus tilbage i 2015. 

De tre byretsdommere slog enstemmigt fast, at boligorganisationen AAB Aarhus har ansvaret for driften og vedligeholdelse af alt, hvad der vedrører afdelingen.


Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Arbejdernes Andels Boligforening, frifindes.

Sagsøgeren, Arbejdernes Andels Boligforening afdeling 12, ”Riisvangen II”, skal inden 14 dage i sagsomkostninger til Arbejdernes Andels Boligforening betale 70.000 kroner.

Af og til tvivl

Chefkonsulent Bjarne Zetterström, BL, fortæller, at retten meget klart har gengivet, hvad der i øvrigt også fremgår af driftsbekendtgørelsens paragraf 12, nemlig at det er organisationsbestyrelsen, som har ansvaret for at tilrettelægge en effektiv drift. Afdelingsbestyrelsen har betydelig indflydelse på udarbejdelsen af afdelingens budget og dermed på det serviceniveau, der skal være i afdelingen, men det er boligorganisationens ledelse, som professionelt tager stilling til, hvordan det ønskede niveau bedst og billigst leveres.

Bjarne Zetterström oplever af og til, at der er forvirring omkring reglerne. 

”Dommen kan bruges konstruktivt i boligorganisationer og -afdelinger, hvor der stadig er uenighed om, hvem der har retten til at træffe beslutninger om organisering af driften i boligafdelingerne,” siger Bjarne Zetterström.

Boligorganisationen er lettet over dommen.

”Det er tragisk, at en afdelingsbestyrelse har kunnet trække en sag så langt ud og bruge beboernes penge til det. Jeg håber, at vi nu kan se fremad og komme videre,” udtaler direktør Anders Rønnebro.

Fagbladet Boligen har forsøgt at få en kommentar fra afdelingsformand Henning Edvardsen, afdeling 12, men har ikke kunnet træffe ham.

Det fremgår af dommen:

Om konflikten

Tvisten imellem afdelingsbestyrelsen i afdeling 12 og boligforeningen AAB har stået på i omkring 30-35 år. Her er nogle af hovedpunkterne:

1966: Afdeling 12 er en af de sidste afdelinger, der bliver ændret fra andelsboligforening til almene boliger i konsekvens af lov om almene boliger.

1989: AAB spørger tilsynsmyndigheden, om de valgte i afdelingsbestyrelser kan tillade at rekvirere mindre arbejder for maksimum 5.000 kroner. Det får de tilladelse til med erindring om, at boligforeningens ledelse stadig har det overordnede ansvar. Senere bliver beløbet hævet til 10.000 kroner.

2008: AAB inddrager afdelingsbestyrelses rekvisitionsret. Afdelingsbestyrelsen svarer igen ved at foretage en parallel administration.

2009: Afdelingsbestyrelsen går til daværende velfærdsminister Karen Ellemann, der fastslår, at boligorganisationen har det overordnede juridiske og økonomiske ansvar.

2013: AAB indfører en obligatorisk varmemesterordning. Afdelingsmødet nægter at godkende regnskabet for 2012 på afdelingsmødet – og nægter årene efter. Tilsynet godkender regnskabet for 2012 og de efterfølgende år.

2014: Afdelingsbestyrelsen går til rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz, som ikke vil foretage sig yderligere og henviser til, at tilsynet har behandlet sagen tidligere.

2015: Afdelingsbestyrelsen sagsøger AAB.

2018: AAB bliver frifundet i Retten i Aarhus.

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste