30. APR. 2018 KL. 00:00

Indblik: Affaldsskakte på vej ud af etageboligerne

bl050418_01.jpg

Stefan Kai Nielsen

Dårligt arbejdsmiljø for de ansatte og en dårlig løsning til sortering af affaldet gør affaldsskakte til en dyr og besværlig løsning for boligselskaberne.

”Vi kan se en potentiel besparelse på omkring 4,3 millioner kroner om året, fordelt på sytten afdelinger med affaldsskakte og seks med miljøstationer. Kommunen er meget interesseret i, at vi overgår til nedgravede løsninger, så her har vi fået stor hjælp og rådgivning,” fortæller konsulent Christina Lundbye fra KAB, der administrerer Boligselskabet AKB, København.  

Det københavnske boligselskab er som mange andre almene boligskaber i gang med omstillingen til mere sortering af husholdningsaffaldet i for eksempel bioaffald, pap, metal og restaffald. Ved at investere i nedgravede løsninger vil de københavnske boligafdelinger både imødekomme kravet om sortering og spare på driften.

”Beregningerne viser, at en del af vores afdelinger vil have en tilbagebetalingstid på under 5 år og nogle ned til 3 år for nedgravede løsninger. Men vi har også afdelinger, hvor tilbagebetalingstiden ligger på omkring 10 år,” fortæller Christina Lundbye. 

Det er Boligselskabet AKB, Københavns mål, at afdelingerne tilslutter sig løsningen med nedgravede systemer i stedet for affaldsskakte, og beslutningen skal træffes af afdelingerne i løbet af efteråret 2018.

En bærepose om ugen

De kan se flere fordele ved at tage affaldsskakte ud af brug; det forbedrer personalets arbejdsmiljø, det øger sorteringen af affaldet, og det giver en økonomisk gevinst. 

”Det er især, fordi det sparer meget på mandskabstimerne. Personalet kan bruge timerne på andre opgaver, som ellers bliver løst af eksterne håndværkere,” fortæller Christina Lundbye. 

Også udgiften til afhentning af affaldet har betydning for, om det kan betale sig, og der er mærkbare forskelle i kommunernes prissætning, som både kan handle om selve tømningen af de nedgravede systemer og om prisen på affaldstyperne; det sorterede affald og restaffaldet.

”I København betaler afdelingerne et fast årligt gebyr for det sorterede affald. Og der er mange penge at spare på at flytte affald fra restaffald, hvor der betales for volumen, over til genanvendeligt affald,” forklarer Christina Lundbye. 

Også her kan de store nedgravede beholdere være en fordel.

”De kan klare en større volumen, og affaldet bliver trykket sammen af egen vægt, så derfor kan der gå længere tid imellem hver tømning. Det gør det mere økonomisk rentabelt,” siger Christina Lundbye.

Boligselskabet AKB, København har fået tal fra Københavns Kommune, der viser, at mængden af restaffald i snit falder fra 125 liter til 85 liter pr. lejemål om ugen, når affaldsskakte erstattes med nedgravede systemer.

”Regnestykket er kompliceret, men enkelt sagt, så betyder det en fyldt bærepose med restaffald mindre pr. lejlighed om ugen, og med 6.300 lejemål er det en stor mængde om året for vores afdelinger,” siger Christina Lundbye.

Bekymrede beboere

Boligselskabet er klar over, at det kan bekymre beboerne at tage affaldsskakte ud af brug, også selvom man alligevel ikke kan bruge de klassiske skakte til det sorterede affald. 

”Vi har lige holdt informationsmøde for beboerne i en af afdelingerne, og der er mange spørgsmål og bekymringer ved at tage affaldsskaktene ud af brug. Det kan være alt fra bekymring om ældre og handicappede, til om beboere kan finde på at smide affald ud fra vinduer eller bare stille det ude i trappeopgangen,” fortæller Christina Lundby. 

Hun har dog hørt fra andre boligselskabers erfaring med at tage skakte ud af brug, at skiftet til nedgravede systemer går væsentligt lettere end frygtet. 

”Vi planlægger også, at personalet det første halve år skal være med til at assistere og hjælpe beboerne i gang.” 

Om skribenten

Fik du

læst disse?

20200528 104753 4 117Mb (1) Liliegreen: Alvorligt at så få almene boliger fra lokalplaner er blevet bygget
Morten Homann Boligdirektør: ”Vi i branchen ER de dygtigste til det, vi laver”
25674507 D842 4C1e 8544 B375c77970d3 ”Frederiksbergs grimmeste facade” vinder Renoverprisen
IMG 6998 Nyt KAB-hus: ”Vi er ikke et revisionskontor, vi er et foreningshus"
Design Uden Navn (11) Gratis håndbog til dig som almen beboer
Løb Ml Husene Gellerup 18092021 3415 113428 Se billederne: Løb Mellem Husene afviklet i Aarhus og København
Gellerup Book (1) Læs moppedrengen om den politiske by Gellerup
Foto Holger Anderson 42 Opråb fra landets 5 største byer: Lovgivning om børnepasning virker modsat
Foto Holger Anderson Mundbind Turister1 Analyse: Almene boliger skaber plads til alle i de store byer
Se alle artikler ( 2153 )

0

Læseliste