01. JUN. 2017 KL. 00:00

Leder: Kommunalvalget er over os - lad os bruge det

_alr4141.jpg

Anna-Lene Riber

Op til et kommunalvalg er der en særlig dynamik. Politikerne er ofte endnu mere opmærksomme, end de plejer at være. Lytter mere. Og lover mere. Men formålet med vores aktive tilstedeværelse op til et kommunalvalg er ikke, at politikerne skal love noget, som senere kan blive besværligt for dem, skriver Bent Madsen i Boligens leder.

Af Bent Madsen / bma@bl.dk - Twitter: @madsenbent 
Foto: Anna-Lene Riber


Selvom kommunalvalget først løber af stablen den 21. november, så er valgkampen så småt ved at gå i gang ude i kommunerne. Det skal vi bruge til lokalt at etablere et endnu bedre samarbejde imellem kommuner og boligorganisationer. 

Og der er meget at samarbejde om. Byudvikling. Forebyggelse af udsættelser. Boligsociale anvisninger. Bostøtte til psykisk skrøbelige. Nybyggeri. Renoveringer. Det er alle emner, hvor godt samarbejde med kommunerne hjælper til bedre løsninger til gavn for især den udsatte borger og dennes nabo. I den sammenhæng kan også nævnes boligsociale indsatser. Modtagelse af flygtninge, og listen er længere. 

Op til et kommunalvalg er der en særlig dynamik. Politikerne er ofte endnu mere opmærksomme, end de plejer at være. Lytter mere. Og lover mere. Men formålet med vores aktive tilstedeværelse op til et kommunalvalg er ikke, at politikerne skal love noget, som senere kan blive besværligt for dem. Formålet er at styrke de varige samarbejdsrelationer, så livet faktisk bliver lettere for politikere, boligorganisationer og borgere. 

I Indblik på side 12 er en reportage af et af de allerførste valgmøder i Aarhus, hvor de århusianske boligorganisationer i regi af BL’s 5. kreds har samlet en række byrådspolitikere med borgmesteren i spidsen for at diskutere udviklingen i Aarhus og samarbejdet imellem boligorganisationer og kommune. Lignende møder er i samarbejde med BL’s kredse blandt andet arrangeret i Odense, på Lolland, i København og på Bornholm.

Der er mange eksempler på, at det kan betale sig at udvikle samarbejdet med kommunalpolitikerne. I Vordingborg mødes samtlige boligorganisationer med kommunens økonomiudvalg, for at drøfte hvad der er nødvendig bostøtte for psykisk skrøbelige. I København har samarbejdet imellem 1. kreds og kommunen om bostøtte til psykisk skrøbelige allerede ført til en række resultater. Blandt andet en velfungerende kontaktpersonordning. 

Har man løbende et godt forhold til kommunens politikere, vil det også styrke styringsdialogerne, fordi alle vil vinde, hvis man i forvejen kender udfordringerne. 

At finde løsninger på jeres lokale udfordringer er vigtige bidrag til den nationale interessevaretagelse. Derfor vil vi i BL op til valget støtte jeres proces for samarbejdsudvikling. Vi har blandt andet i samarbejde med jer lavet pjecer til samtlige kommuner om netop jeres betydning for den by, I opererer i. Og har I brug for hjælp eller inspiration, så kontakt jeres kredskonsulent.

Min klare opfordring til jer er:

”Brug kommunalvalget til at styrke relationerne med politikerne, så samarbejdet fremover bliver endnu bedre.” 


Boligen nr. 6 - 2017

Om skribenten

Fik du

læst disse?

BL Tingbjerg 111018 014 Nu er der færre parallelsamfund på Boligministeriets liste
Finnmuus Boligdirektører: Kæmpe problem at udskyde energirenoveringer og andre nødvendige renoveringer
RW 210922 FAB Elbiler 0024 Boligselskab: "Planlæg ladestandere til fremtiden"
Katja Lindblad Domea Beboerrådgivning bremser udsættelser
Se alle artikler ( 2726 )

0

Læseliste