01. JUN. 2017 KL. 00:00

Leder: Kommunalvalget er over os - lad os bruge det

_alr4141.jpg

Anna-Lene Riber

Op til et kommunalvalg er der en særlig dynamik. Politikerne er ofte endnu mere opmærksomme, end de plejer at være. Lytter mere. Og lover mere. Men formålet med vores aktive tilstedeværelse op til et kommunalvalg er ikke, at politikerne skal love noget, som senere kan blive besværligt for dem, skriver Bent Madsen i Boligens leder.

Af Bent Madsen / bma@bl.dk - Twitter: @madsenbent 
Foto: Anna-Lene Riber


Selvom kommunalvalget først løber af stablen den 21. november, så er valgkampen så småt ved at gå i gang ude i kommunerne. Det skal vi bruge til lokalt at etablere et endnu bedre samarbejde imellem kommuner og boligorganisationer. 

Og der er meget at samarbejde om. Byudvikling. Forebyggelse af udsættelser. Boligsociale anvisninger. Bostøtte til psykisk skrøbelige. Nybyggeri. Renoveringer. Det er alle emner, hvor godt samarbejde med kommunerne hjælper til bedre løsninger til gavn for især den udsatte borger og dennes nabo. I den sammenhæng kan også nævnes boligsociale indsatser. Modtagelse af flygtninge, og listen er længere. 

Op til et kommunalvalg er der en særlig dynamik. Politikerne er ofte endnu mere opmærksomme, end de plejer at være. Lytter mere. Og lover mere. Men formålet med vores aktive tilstedeværelse op til et kommunalvalg er ikke, at politikerne skal love noget, som senere kan blive besværligt for dem. Formålet er at styrke de varige samarbejdsrelationer, så livet faktisk bliver lettere for politikere, boligorganisationer og borgere. 

I Indblik på side 12 er en reportage af et af de allerførste valgmøder i Aarhus, hvor de århusianske boligorganisationer i regi af BL’s 5. kreds har samlet en række byrådspolitikere med borgmesteren i spidsen for at diskutere udviklingen i Aarhus og samarbejdet imellem boligorganisationer og kommune. Lignende møder er i samarbejde med BL’s kredse blandt andet arrangeret i Odense, på Lolland, i København og på Bornholm.

Der er mange eksempler på, at det kan betale sig at udvikle samarbejdet med kommunalpolitikerne. I Vordingborg mødes samtlige boligorganisationer med kommunens økonomiudvalg, for at drøfte hvad der er nødvendig bostøtte for psykisk skrøbelige. I København har samarbejdet imellem 1. kreds og kommunen om bostøtte til psykisk skrøbelige allerede ført til en række resultater. Blandt andet en velfungerende kontaktpersonordning. 

Har man løbende et godt forhold til kommunens politikere, vil det også styrke styringsdialogerne, fordi alle vil vinde, hvis man i forvejen kender udfordringerne. 

At finde løsninger på jeres lokale udfordringer er vigtige bidrag til den nationale interessevaretagelse. Derfor vil vi i BL op til valget støtte jeres proces for samarbejdsudvikling. Vi har blandt andet i samarbejde med jer lavet pjecer til samtlige kommuner om netop jeres betydning for den by, I opererer i. Og har I brug for hjælp eller inspiration, så kontakt jeres kredskonsulent.

Min klare opfordring til jer er:

”Brug kommunalvalget til at styrke relationerne med politikerne, så samarbejdet fremover bliver endnu bedre.” 


Boligen nr. 6 - 2017

Om skribenten

bent_madsen_alr4078.jpg
Bent Madsen

Seneste Artikel

Leder: Velkommen

Seneste Artikel

Leder: Velkommen

Artikler

vi anbefaler

Kirsten Friis Hansen 200121 001 Her er 10 gode råd til hjemmekontoret fra kollegaerne i DAB
COLOURBOX23145527 Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet
Foto Holger Anderson Rikke Lønne 23 BL: ”Almene boliger er med til at mindske social ulighed”
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Lisbjerg Bakke Al2bolig Endelig Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø
Mariestaerke I Karlemoseparken Borgmester: Blandede byer er stærke byer
Se alle artikler ( 1941 )

0

Læseliste