01. JUN. 2017 KL. 00:00

Indblik: Børn og naboer tager over

20170511-robert-oosterbroek-zoetermeer-002.jpg

Robert Oostenbroek

De ældre skal blive boende i eget hjem og få støtte og omsorg fra familie, venner og frivillige i nærområdet.

I takt med at antallet af ældre i Holland er stærkt stigende, er der gennemført omfattende økonomiske besparelser i den hollandske ældrepleje og omsorg. I stedet for plejehjem er løsningen på de flere ældre, at pårørende og den ældres sociale netværk skal spille en central rolle i omsorg og pleje af den ældre.

Herudover skal de ældre blive i egen bolig så længe som muligt, og plejehjemmet er absolut sidste stop i livet, når der ikke er andre udveje. Den ældre kan søge om midler til at få tilpasset sin bolig med nødvendigt udstyr. Det er kommunerne, der administrerer, hvilke ansøgere der får afslag, og hvem der bliver godkendt.

Det, der svarer til Ældre Sagen i Holland, ANBO, forklarer, at plejehjem i dag først bliver en mulighed, hvis den ældre er hårdt ramt af Alzheimers eller en anden kronisk sygdom, og gennemsnitstiden, den ældre når at være på plejehjemmet, inden vedkommende dør, er ca. otte måneder.

Før 2012 flyttede hollandske ældre typisk på plejehjem, når de mistede mobiliteten eller gerne ville deltage i sociale aktiviteter med andre ældre. Sådan er det ikke i dag. Det satte politiske forandringer en stopper for i 2012.

Køkkenbordssamtale
Når en ældre har brug for ældrepleje, dukker en ansat fra kommunen op i hjemmet, til hvad der i daglig tale kaldes en ”køkkenbordssamtale”. Her bliver det aftalt, hvordan den fremtidige pleje skal forløbe. Der bliver først undersøgt, hvilke muligheder der er for at få støtte og hjælp fra personens sociale netværk, før kommunens professionelle hjælp kommer på tale.

Det er en forventning fra kommunens side, at familie og børn tager sig af den ældre. Dernæst er det naboer, venner og bekendte eller frivillige i lokalsamfundet. Hvis hjælpen heller ikke er at finde der, må man købe sig til pleje.

Er det ikke en mulighed at finansiere egen pleje, er det i allersidste tilfælde kommunen, der må træde til. Ansvaret er derfor flyttet fra det offentlige til familien, og det hollandske velfærdssamfund bevæger sig i højere grad imod et deltagersamfund.

Tilskud til tilpasning
For at de ældre kan blive boende i eget hjem, skal hjemmet ofte tilpasses. Borgeren kan søge tilskud hos kommunen, hvis det er nødvendigt med nye badefaciliteter, bredere dørkarme eller ramper, men de borgere, der får afslag på tilskud, har ofte ikke andre muligheder end at flytte i ny bolig.

Men ifølge Woonbond, som er lejernes organisation, er ventelisterne til nye ældre-egnede boliger lange. I 2014 manglede der mere end 84.000 boliger til ældre.

Om skribenten

Artikler

vi anbefaler

Kirsten Friis Hansen 200121 001 Her er 10 gode råd til hjemmekontoret fra kollegaerne i DAB
COLOURBOX23145527 Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet
Foto Holger Anderson Rikke Lønne 23 BL: ”Almene boliger er med til at mindske social ulighed”
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Lisbjerg Bakke Al2bolig Endelig Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø
Mariestaerke I Karlemoseparken Borgmester: Blandede byer er stærke byer
Se alle artikler ( 1931 )

0

Læseliste