03. JUL. 2017 KL. 14:41

Vi skal turde tale åbent om fremtidens beboerdemokrati

reprã-sentantskabsmã-de18.jpg

Alex Tran

Opråb fra BL’s 9. kreds: Der er brug for at tage en grundig diskussion af kredsstruktur og af, hvordan beboerdemokratiet gøres tidssvarende. 

 

I formand Palle Adamsens mundtlige beretning til repræsentantskabet kom han til sidst ind på, at bestyrelsen havde sat en mindre proces i gang, i forhold til at tjekke, om BL’s vedtægter trængte til justeringer, blandt andet i forhold til valgperioders længder. Han kaldte det senere under debatten for en ”vask” af vedtægterne. Men Katja Lindblad, formand for Vallensbæk Boligselskab og repræsentant for 9. kreds, fandt det alt for uambitiøst.


”Intentionen i 9. kreds var at sætte fokus på, hvordan kredsarbejdet kan tilrettelægges og moderniseres, så det matcher nutidens udfordringer. Fordele og ulemper ved den nuværende struktur bør kortlægges, herunder også størrelsen på kredsene,” indledte hun sit indlæg.


Og Katja Lindblad tog udgangspunkt i egne erfaringer, fra dengang hun selv kom med i det beboerdemokratiske arbejde.


”På trods af mine ’kun’ 17 aktive år som beboerdemokrat gik der alligevel ret lang tid, før jeg opdagede kredsarbejdet. Jeg fik den obligatoriske indkaldelse i postkassen, men må ærligt indrømme, at kredsvalgmøde på et hotel i Sydhavnen!? Ikke et ondt ord om Sydhavnen, men det virkede ikke umiddelbart super sexet. Men sådan kan man jo tage fejl. Derefter kom jeg så ind i 9. kreds uden rigtigt at vide så meget om det her med kredse. Med masser af visioner for beboerdemokratiet blandt andet. Her sidder – som i alle kredse – mange super engagerede beboerdemokrater og ansatte og søger indflydelse på brancheorganisationen og har behov for hjælp fra BL til de mange udfordringer, vi som boligorganisationer står overfor i dagligdagen.” 


Hvor er de unge?

Lindblad pegede på nogle af de største udfordringer for det almene beboerdemokrati: ”Overalt i landet sidder beboerdemokrater og spørger om hjælp til at rekruttere til vores bestyrelser. Hvordan får vi frivillige? Hvordan får vi de unge med i beboerdemokratiet?”


”Vi er som valgte og ansatte efter vores bestyrelser, for at de skal forny sig, åbne op for de frivillige og arbejde med rekruttering til bestyrelserne og det frivillige arbejde i hele landet. Men når det kommer til beboerdemokratiet i BL, så ender visionerne og snakken om vores eget system i et vedtægtsudvalg – eller faktisk kun i snak om et vedtægtsudvalg.” 


De må gerne se på os

Og så kom Katja Lindblad også med en betragtning omkring suppleanters taleret i repræsentantskabet.


”Når vi så er i gang med skåltalerne om at sikre beboerdemokratiets fremtid, så er der rigtig mange af os, som træner vores bestyrelser i, at suppleanterne … dem skal man da inddrage i arbejdet! Tag dem med på lige vilkår, lad dem tale og lyt til dem. Det er smart, for hvis der er mandefald, så er der flere hænder til arbejdet, og de nye, der kommer ind, er sat godt ind i stoffet. Men når det kommer til BL’s repræsentantskab, så skal suppleanterne for Guds skyld ikke have taleret!”


”Jeg har kigget lidt på det. Der er valgt 51 suppleanter i kredsene, som rent hypotetisk kunne komme og tale til BL’s repræsentantskab, hvis vi gav dem lov. Mulighed for mere debat, flere holdninger og flere aktive beboerdemokrater og ansatte. Folk, som får muligheden for at biddrage til Danmarks bedste og vigtigste interesseorganisation. Men det må vente lidt. Indtil videre må de helst bare komme forbi og se på os,” lød det fra 9. kreds-repræsentanten med slet skjult ironi. 

EN MEGET POLITISK
BERETNING 


Normalt kommer Palle Adamsen rundt om mange hjørner og emner i den mundtlige formandsberetning til sommerens repræsentantskabsmøde, men i år var talen stort set kun koncentreret om landspolitiske emner. Og der har da også været store emner på den politiske dagsorden i forhold til de almene boliger i Danmark.

Palle Adamsen gennemgik blandt andet boligskatteaftalen, forhandlingerne om en ny kommuneaftale, hvor regeringen spillede ud med en kommunal grundkapital på 20-24 procent, virkningerne af kontanthjælpsloftet, den halve milliard til folkeskolerne i udsatte områder, samt hvordan beslutninger i den såkaldte Basel-komité kan få kæmpe økonomiske konsekvenser for huslejen i Danmarks almene boliger.


Og endelig forberedte Palle Adamsen repræsentantskabet på, at efteråret også bliver travlt med både et ”eftersyn” af den nuværende boligaftale og med kommunalvalg. Og de to begivenheder kan komme til at hænge tæt sammen, mente BL’s formand. For de bedste allierede i kampen for at holde et højt renoveringsniveau er kommunerne, hvor man forstår vigtigheden af at holde boligerne ved lige – og hvor man de fleste steder oplever en stor mangel på almene boliger. 


Boligen nr. 7/8 - 2017

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2901 )

0

Læseliste