14. FEB. 2017 KL. 00:00

Job skal forhindre udsættelser

broendby-strand_full-window-size.jpg

Hina Butt

I Brøndby Strand er en ny boligsocial helhedsplan netop blevet vedtaget. Målet er blandt andet at få flere beboere i job og dermed forebygge udsættelser.

I Brøndby Strand har fem boligselskaber allieret sig. Sammen vil de skabe bedre muligheder for deres beboere og nedbryde den negative sociale arv. Fra den 1. marts 2017 og fire år frem, altså til 2021, vil boligselskaberne have øget fokus på blandt andet job som et vigtigt indsatsområde.

Formand Michael Buch Barnes, Brøndby Boligselskab, kalder den ny helhedsplan for ”perfekt”.

”Jamen, det er jo perfekt, fordi vi har nogle udfordringer, i forhold til at mange beboere ikke har arbejde og uddannelse. Vi kan se, at der er brug for en større indsats i fællesskab med Brøndby Kommune og samtlige boligselskaber i området for at kunne løfte opgaven. Isoleret set tror jeg ikke, at vi kan løse opgaven,” siger han, og fortsætter:

”Når beboerne ikke har job, er sandsynligheden for udsættelser også meget større, fordi de får svært ved at betale husleje, og det er i alles interesse at forebygge det. Vi er ikke interesserede i at sætte lejere ud og ende med tomme boliger. Lejerne står tilbage med omkostningen, og det er heller ikke hensigtsmæssigt.”

Michael Buch Barnes forklarer, at et andet aspekt af udsættelser og udflytninger også er, at det går ud over de sociale fællesskaber i området. Og håber på, at folk bliver boende, når flere kommer i job.

Jobvejleder i lokalområdet
For at sætte skub i planerne om at få beboerne i job, ansættes en jobvejleder i lokalområdet. Vedkommende kommer til at arbejde med en fremskudt beskæftigelsesvejledning rettet imod de beboere, som ikke er en del af arbejdsmarkedet i dag, eller som har en ustabil kontakt til jobcentret. Det er især familiesammenførte og ægtefælleforsørgede, som ikke er på offentlig ydelse og derfor ikke er i kontakt med kommunen, som fokus er rettet imod.

”Vi vil også sørge for, at unge kommer i spil i form af praktikantansættelser i lokalområdet, når vi selv laver renoveringer og andet i boligområdet. Det er også en god måde, som er med til at give beboerne større ejerskab til området.”

Landsbyggefonden støtter helhedsplanen, der også kommer til at have fokus på uddannelse med 16 millioner kroner.

Om skribenten

Artikler

vi anbefaler

COLOURBOX23145527 Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet
Foto Holger Anderson Rikke Lønne 23 BL: ”Almene boliger er med til at mindske social ulighed”
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Lisbjerg Bakke Al2bolig Endelig Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø
Mariestaerke I Karlemoseparken Borgmester: Blandede byer er stærke byer
Se alle artikler ( 1896 )

0

Læseliste