03. FEB. 2017 KL. 00:00

Indblik: Ressourcesvage og -stærke mødes

026bispebjerg-iain.jpg

Kurt Johansen

Beboerprojekt Bispebjerg hjælper aktiviteter i gang i den almene boligorganisation fsb, der fremmer de sociale relationer og øger trivsel og tryghed.

For mange kokke fordærver maden. Sådan lyder et gammelt mundheld, men det passer slet ikke på netværket Verdenskvinder. Netværket opstod på beboernes eget initiativ, og her mødes 25 kvinder fra 12 nationer, heriblandt etniske danskere, og det første mål var at udarbejde en kogebog.

”Der opstår spændende sociale relationer. Der sker en kulturel udveksling. Det kan være med til at nedbryde forestillinger om, hvordan andre er,” fortæller Iain Silbiger om netværkets jævnlige møder.

Vi forsøger at vende negative tendenser i byudviklingen og sætte den omvendte udvikling i gang. Vi vil gerne fastholde de ressourcestærke beboere, og især i vores netværksaktiviteter kan man i praksis fornemme, hvordan mangfoldigheden kan bidrage positivt. Det er, når ressourcestærke og ressourcesvage mødes.

Iain Silbiger

Iain Silbiger er leder af Beboerprojekt Bispebjerg, som favner den almene boligorganisation fsb’s ni afdelinger og over 6.000 beboere i Bispebjerg. Flere af aktiviteterne i Beboerprojekt Bispebjerg har været sat under lup i den danske del af det europæiske forskningsprojekt Divercities.

”Vi forsøger at vende negative tendenser i byudviklingen og sætte den omvendte udvikling i gang. Vi vil gerne fastholde de ressourcestærke beboere, og især i vores netværksaktiviteter kan man i praksis fornemme, hvordan mangfoldigheden kan bidrage positivt. Det er, når ressourcestærke og ressourcesvage mødes,” siger Iain Silbiger.

Beboerprojekt Bispebjerg rækker frem til 2020, og hvor tryghed og trivsel er et af tre indsatsområder. Silbiger nævner som en anden aktivitet, der vil blive videreført, en beboercafé for udsatte beboere, som i øvrigt lavede en kobling til kogebogsprojektet.

Andelen af beboere af anden etnisk herkomst end dansk er 40 procent i fsb i Bispebjerg, men Iain Silbiger siger, at man opererer med en bredere tolkning af mangfoldighed, og at Beboerprojekt Bispebjerg har aktiviteter, der er rettet imod henholdsvis børn og unge, familier, ældre og særligt udsatte grupper.

”Vi forsøger at gøre os selv overflødige. Vi ser gerne, at beboerne selv tager ansvaret for driften, og at aktiviteterne således bliver forankret lokalt,” siger Iain Silbiger.

Han vurderer, at beboeraktiviteterne er en fornuftig brobygning til Københavns Kommunes eget arbejde i Bispebjerg, og at de kan være med til at øge ”beboernes tiltro til det kommunale system”.

Om det videre arbejde siger Iain Silbiger, at det er afgørende fortsat at gøre den almene sektor til et attraktivt sted at bo, så mangfoldigheden i byområdet bevares. Han ser fornuftige boliger og godt naboskab som nøgleord.

Han finder det også vigtigt, at der etableres relationer imellem borgere, der bor alment, og andre borgere i Bispebjerg.

Beboerprojekt Bispebjerg har blandt andet arrangeret en vejfest, der satte fokus på de frivilliges indsats med tilhørende bankospil, som jo er en traditionel etnisk dansk aktivitet, og hvor det lykkedes at tiltrække et bredt udsnit af mennesker.

”Det var henvendt til hele bydelen. Her dukkede der også folk uden for fsb op,” siger Iain Silbiger.

Om skribenten

regnar_m_nielsen.jpg
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Udviklingsplan for Vollsmose vil gå ud over folkeskoler

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Udviklingsplan for Vollsmose vil gå ud over folkeskoler

Artikler

vi anbefaler

Kirsten Friis Hansen 200121 001 Her er 10 gode råd til hjemmekontoret fra kollegaerne i DAB
COLOURBOX23145527 Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet
Foto Holger Anderson Rikke Lønne 23 BL: ”Almene boliger er med til at mindske social ulighed”
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Lisbjerg Bakke Al2bolig Endelig Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø
Mariestaerke I Karlemoseparken Borgmester: Blandede byer er stærke byer
Se alle artikler ( 1942 )

0

Læseliste