21. SEP. 2016 KL. 00:00

Leder: Pas på huslejen

colourbox6264008-1.jpg

Colourbox

Med lovforslaget om effektivisering af den almene boligsektors drift er der kommet øget opmærksomhed på mulighederne for at kunne drive almene boliger billigere, og det er vigtigt, at denne opmærksomhed også omsættes til enklere og klogere regulering.

DE FLESTE BOLIGORGANISATIONER over hele landet arbejder med at effektivisere driften og administrationen for at sikre en mere afdæmpet huslejeudvikling. Tiltag som digitalisering af administration og drift, bedre arbejdstilrettelæggelse og færre sommerafløsere, mere velorganiseret indkøbspolitik osv. er velkendte, men nu kommer der også et lovforslag om det.

For når Folketinget åbner den første tirsdag i oktober, vil statsministeren traditionen tro også fremlægge et lovkatalog, og et af de første lovforslag på listen til fremlæggelse i oktober vil være ”Effektivisering af den almene boligsektors drift …” Heri præsenteres en målsætning om, at den almene sektor set under ét skal have 1,5 milliard kroner lavere driftsudgifter i 2020 sammenlignet med et grundforløb.

Baggrunden for dette lovforslag er en analyse, som konsulentfirmaet Deloitte lavede tilbage i 2013/14 på bestilling af Boligministeriet og Finansministeriet. Det var en af de sædvanlige ”benchmarkinganalyser”, og ligesom i andre brancher kunne der også i de almene boligorganisationer findes et effektiviseringspotentiale.

Resultatet var ikke overraskende, og som nævnt var de almene boligorganisationer allerede fokuserede på at indhøste disse gevinster. Det seneste lille års tid har BL drøftet med Finansministeriet og Boligministeriet, hvordan et mål for effektivisering kan skrues sammen. Der er nået til enighed om en målsætning, som for hele sektoren under ét skal nås i 2020. Der er således ikke et effektiviseringsmål for den enkelte boligorganisation, og – helt afgørende – er der således ikke begrænsninger i forhold til beboerdemokratiets og den enkelte boligorganisations handlemuligheder.

I 2021 skal det endelig vurderes, om den almene sektor har levet op til målsætningen. Det er BL, som står på mål for aftalen, og der er ikke indbygget sanktioner, hvis målet ikke nås. Imidlertid er det i vores egen interesse, at målsætningen opfyldes. For det vil betyde, at beboerne kan få samme kvalitet af administration og drift til en mere afdæmpet udvikling i huslejen.

Sideløbende med lovforslaget arbejdes med tiltag, som kan spare på huslejekronerne. Muligheder for at bruge digital post ligesom det offentlige. Forenklet energimærkning. Mere automatisering i styringsdialogen. Ensartede krav i den kommunale byggesagsbehandling.

Med lovforslaget er der kommet øget opmærksomhed på mulighederne for at kunne drive almene boliger billigere, og det er vigtigt, at denne opmærksomhed også omsættes til enklere og klogere regulering.

Boligen nr. 10 - 2016

Om skribenten

Fik du

læst disse?

20200528 104753 4 117Mb (1) Liliegreen: Alvorligt at så få almene boliger fra lokalplaner er blevet bygget
Morten Homann Boligdirektør: ”Vi i branchen ER de dygtigste til det, vi laver”
25674507 D842 4C1e 8544 B375c77970d3 ”Frederiksbergs grimmeste facade” vinder Renoverprisen
IMG 6998 Nyt KAB-hus: ”Vi er ikke et revisionskontor, vi er et foreningshus"
Design Uden Navn (11) Gratis håndbog til dig som almen beboer
Løb Ml Husene Gellerup 18092021 3415 113428 Se billederne: Løb Mellem Husene afviklet i Aarhus og København
Gellerup Book (1) Læs moppedrengen om den politiske by Gellerup
Foto Holger Anderson 42 Opråb fra landets 5 største byer: Lovgivning om børnepasning virker modsat
Foto Holger Anderson Mundbind Turister1 Analyse: Almene boliger skaber plads til alle i de store byer
Se alle artikler ( 2153 )

0

Læseliste