13. SEP. 2016 KL. 00:00

Dansk Byggeri kræver øget energirenovering

steen_laerling_3_high_full-window-size.jpg

John Molloy

Politikerne er alt for ensidige, når de i jagten på et Danmark, uden afbrænding af fossile brændstoffer, hele tiden kun taler om omstilling til vedvarende energi.

Politikerne forhandler i øjeblikket – blandt andet via Altinget – en målsætning for nedskrivningen af Danmarks CO2. Og der synes at være enighed om, at Danmark skal være uafhængig af fossile energikilder i 2050. I den forbindelse har politikerne især haft deres fokus på alternative energiformer.

Det har fået direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, til på organisationens hjemmeside at skrive, at skal så ambitiøse målsætninger opfyldes, er fokus også nødt til at vende sig imod energibesparelser. Og at det koster penge at realisere disse.

Når støvet har lagt sig, og de endelige reduktionsmål for Danmark er forhandlet på plads, forventeligt sidst på året, så bør politikerne erkende den nye virkelighed – at der skal oprigtig fokus på energieffektivisering – hvilket fx kan ske i tæt dialog med byggeerhvervet.

Michael H. Nielsen

”Når støvet har lagt sig, og de endelige reduktionsmål for Danmark er forhandlet på plads, forventeligt sidst på året, så bør politikerne erkende den nye virkelighed – at der skal oprigtig fokus på energieffektivisering – hvilket fx kan ske i tæt dialog med byggeerhvervet,” skriver Michael H. Nielsen.

Energiforbruget i bygninger kan sænkes med 40 procent
Byggeriets direktør henviser blandt andet til en analyse, der i foråret 2016 er udarbejdet af Aalborg Universitet, der giver et konkret bud på, hvilken rolle bygningsmassen kan spille i forhold til den grønne omstilling. Fokus i analysen er mikset imellem udbygning af vores energisystem med vedvarende energikilder kontra energieffektivisering eller energibesparelser i den bestående bygningsmasse. Altså et ganske konkret bud på, hvilken rolle energieffektivisering skal spille i den langsigtede grønne omstilling.

Analysen slår ifølge Michael H. Nielsen fast, at energiforbruget i bygninger omkostningseffektivt kan reduceres med 40 procent sammenholdt med omkostningerne ved udbygning med Vedvarende Energi, VE. Hvorfor der altså er god økonomi i en strategi om at reducere energiforbruget. Denne konstatering bør allerede nu bringes i spil i forhold til realisering af Danmarks forpligtelse i forhold til reduktion af CO2-udledning frem imod 2030.

”Analyserapportens konklusioner bør som resultat føre til et opgør med den hidtidige ensidige fokus på udbygning med vedvarende energi. Tiden er inde til en mere holistisk tilgang til realisering af 2050-målsætningen om et fossilfrit Danmark, hvor energieffektivisering eller energibesparelser skal have samme opmærksomhed som udbygning med VE. Med det følger også en erkendelse af, at energieffektivisering har en pris og skal finansieres,” skriver Michael H. Nielsen.

Om skribenten

regnar_m_nielsen.jpg
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Udviklingsplan for Vollsmose vil gå ud over folkeskoler

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Udviklingsplan for Vollsmose vil gå ud over folkeskoler

Artikler

vi anbefaler

Kirsten Friis Hansen 200121 001 Her er 10 gode råd til hjemmekontoret fra kollegaerne i DAB
COLOURBOX23145527 Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet
Foto Holger Anderson Rikke Lønne 23 BL: ”Almene boliger er med til at mindske social ulighed”
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Lisbjerg Bakke Al2bolig Endelig Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø
Mariestaerke I Karlemoseparken Borgmester: Blandede byer er stærke byer
Se alle artikler ( 1940 )

0

Læseliste