07. OKT. 2016 KL. 00:00

Nyt boligsocialt sekretariat i København

boernene_har_mange_legekammerater_mikal_schlosser_hoej_oploesning_full-window-size.jpg

Mikal Schlosser

Alle boligsociale helhedsplaner i København bliver samlet under en boligsocial bestyrelse og fem bydelsbestyrelser.

For at sikre en bedre overordnet styring og koordinering af det boligsociale arbejde er der nu oprettet et sekretariat og nedsat en boligsocial bestyrelse, der skal følge udviklingen og sikre strategisk koordinering og prioritering af det boligsociale arbejde i Københavns Kommune.

Ifølge direktør Pia Nielsen, fsb, er det første gang, man skaber et boligsocialt sekretariat på tværs af boligorganisationer i København, mens man har tradition for at gøre det i Aarhus og Odense. Men den egentlige årsag til det ny sekretariat skyldes et nyt regulativ fra Landsbyggefonden med krav om en mere entydig ledelse af de boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune.

Ansvarlig for det nye sekretariat bliver en fælles bestyrelse på overordnet niveau. Derudover oprettes fem bydelsbestyrelser. I bestyrelserne er der medlemmer fra de kommunale forvaltninger og de boligorganisationer, som er involveret i helhedsplanerne. Bydelsbestyrelserne får til opgave at sikre fremdrift og følge den boligsociale udvikling på bydelsniveau. Sammen forpligter Københavns Kommune og boligorganisationer sig til de boligsociale indsatser.

”Det er en meget god måde at få løftet de boligsociale indsatser op på et højere strategisk niveau, så man kigger på hele byen. For problemerne og udfordringerne er ikke begrænset til en matrikel eller boligområde. Når der sker noget i en bydel, sker der tilsyneladende også noget i den anden del af byen, og det må man bare erkende,” siger Pia Nielsen.

Analyse af data
Sekretariatets vigtigste opgaver bliver at understøtte samarbejdsstrukturen og sikre en professionel betjening af bestyrelserne, så de har de bedst mulige betingelser for at følge det boligsociale område og træffe beslutninger på et relevant, dokumenteret og velinformeret grundlag. En væsentlig opgave bliver derfor at udarbejde analyser af en lang række data på området og formidle viden imellem parterne på det boligsociale område i København.

Fsb har budt ind på opgaven, og varetager bestyrelsesbetjeningen fra deres lokaler på Rådhuspladsen. Landsbyggefonden har bevilliget ni millioner kroner til de enkelte boligsociale helhedsplaner over en fireårig periode, som giver bevillingen videre til det boligsociale sekretariat.

Enhedschef Uffe Andreasen, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, ser frem til samarbejdet og siger således:

”Det er en saltvandindsprøjtning til at få den nye organisering omkring det boligsociale område op at flyve. Det boligsociale område er blevet mere og mere professionaliseret, og det her er bare endnu et skridt i den retning."

Sekretariatet kører fra 1. oktober 2016 til 30. september 2020.

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2915 )

0

Læseliste