01. NOV. 2016 KL. 00:00

Støtte til udsatte boligområder giver aktivt naboskab

aeldre_colourbox-2.jpg

Colourbox

Støtte til udsatte boligområder giver aktivt naboskab.

Det er kommet flere lokale aktiviteter, og det er blevet tryggere at færdes ude om aftenen. Det er nogle af de tilbagemeldinger, der kommer fra beboerne i de udsatte boligområder, der modtog støtte fra Landsbyggefondens 2006-2010-pulje.

Det er ikke nogen overraskelse, at der kommer flere lokale aktiviteter ud af at sende penge afsted imod beboerne i de udsatte boligområder. Men noget tyder på, at indsatserne også virker. Det er blevet tryggere at færdes ude om aftenen, ligesom naboskabet er blevet mere aktivt. Men evalueringerne kan stadig blive bedre.

Landsbyggefonden har i perioden fra 2006 til 2010 uddelt ca. 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejenedsættelser i udsatte boligområder over hele landet. SFI har sammen med Rambøll Management Consulting evaluereret effekten af støtten til boligområderne.

Torsdag den 3. november afholder SFI konference om det boligsociale arbejde, og her vil både forskning, praksis og politik blive præsenteret og diskuteret. Evalueringens spørgeskemaundersøgelse viser bl.a., at der i 2015 var flere beboere, som deltog i lokale aktiviteter i boligområdet, end der var i 2010 – og færre, som følte sig utrygge ved at færdes ude i området om aftenen.

"Spørger man beboerne, har de støttede områder udviklet sig positivt i perioden efter indsatserne. Flere beboere mener også, at boligområdet er bedre end sit ry, og godt fire ud af fem føler, man tager sig godt af socialt udsatte i området,” siger Vibeke Jakobsen, seniorforsker på SFI til blboligen.dk.

Evalueringen trækker også på registeroplysninger om udviklingen blandt beboerne i de boligområder, der har modtaget støtte, og i lignende områder, der ikke har fået midler fra puljen.

Her viser tallene bl.a., at indsatserne har betydet, at andelen af beboere i arbejde er steget – i hvert fald på kort sigt. Det skyldes både, at flere er kommet i arbejde blandt dem, der allerede boede i boligområderne, og at der er flyttet nye folk ind, der i højere grad arbejder. Indsatserne har også fået færre med etnisk minoritetsbaggrund til at flytte fra boligområderne. Derimod er det sværere at indkredse indsatsernes effekt på beboernes øvrige liv, fx når det gælder indkomstniveauet i boligområderne eller forekomsten af kriminalitet blandt de yngre beboere.

“Svagheden ved effektstudierne er, at de ikke så meget handler om selve aktiviteterne, men mere om de har fået en bevilling eller ej. Jeg tror, vi undervurderer effekterne af indsatserne, da det er nogle ret grove mål. Vi får bedre og bedre data og dermed også mulighed for at lave bedre effektmålinger af selve indsatserne, så der kommer fokus til at rette sig på evalueringerne af puljen fra 2011-14,” siger Vibeke Jakobsen.

Download: Programmet for konferencen

Download SFI-rapporten:
‘Boligsociale indsatser og huslejestøtte - en effektevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje’

Boligsocialeindsatser

Om skribenten

kristoffer_friis_soerensen.jpg
Kristoffer Friis Sørensen

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Læs moppedrengen om den politiske by Gellerup

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Læs moppedrengen om den politiske by Gellerup

Fik du

læst disse?

20200528 104753 4 117Mb (1) Liliegreen: Alvorligt at så få almene boliger fra lokalplaner er blevet bygget
Morten Homann Boligdirektør: ”Vi i branchen ER de dygtigste til det, vi laver”
25674507 D842 4C1e 8544 B375c77970d3 ”Frederiksbergs grimmeste facade” vinder Renoverprisen
IMG 6998 Nyt KAB-hus: ”Vi er ikke et revisionskontor, vi er et foreningshus"
Design Uden Navn (11) Gratis håndbog til dig som almen beboer
Løb Ml Husene Gellerup 18092021 3415 113428 Se billederne: Løb Mellem Husene afviklet i Aarhus og København
Gellerup Book (1) Læs moppedrengen om den politiske by Gellerup
Foto Holger Anderson 42 Opråb fra landets 5 største byer: Lovgivning om børnepasning virker modsat
Foto Holger Anderson Mundbind Turister1 Analyse: Almene boliger skaber plads til alle i de store byer
Se alle artikler ( 2153 )

0

Læseliste