01. NOV. 2016 KL. 00:00

Indblik: Børn må dele værelse

polfoto_32848081_sh_ny.jpg

Scanpix

Lavere boligstandard til enlige forældre på kontanthjælp, midlertidig huslejehjælp og øget adgang til indskudslån. Det er nogle af de måder, kommunerne vil tackle kontanthjælpsloftet på.

København, Svendborg, Esbjerg. Siden indførelsen af integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har kommuner over hele landet fået borgere med færre penge. Det viser sig allerede tydeligt i Svendborg, fortæller Masoum Moradi, der er ydelseschef i Jobcenter Svendborg.

”Det, vi ser i øjeblikket, er, at flere forsøger at nedbringe deres udgiftsniveau, og derfor får vi også flere ansøgninger om indskud til at flytte fra dyre til billigere boliger," fortæller Masoum Moradi.

Ansøgerne er især de personer, der siden juli måned har modtaget integrationsydelse, men det kan snart ændre sig. For den 1. oktober blev 386 borgere i kommunen ramt af kontanthjælpsloftet.

Den gruppe, der primært bliver ramt, er nok den enlige mor med nogle børn, og der kan det være, at de skal gå ned i boligstandard, og at børnene ikke kan have hvert sit værelse.

Helle Linnet

Ned i boligstandard
På landsplan er cirka 33.000 personer berørte af kontanthjælpsloftet.
Kommunernes Landsforening forventer, at 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet vil føre til flere udsættelser, fordi de berørte får svært ved at betale husleje.

Det påpegede Kommunernes Landsforening allerede før vedtagelsen.

”Lovgivningen sætter klare grænser for, hvad den enkelte kommune kan gøre for at hjælpe de berørte. For eksempel må en kommune ikke supplere kontanthjælpen løbende, så personen kan blive i boligen. Det får især betydning for enlige forsørgere på kontanthjælp,” fortæller Helle Linnet, formand for Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark.

”Den gruppe, der primært bliver ramt, er nok den enlige mor med nogle børn, og der kan det være, at de skal gå ned i boligstandard, og at børnene ikke kan have hvert sit værelse,” siger Helle Linnet.

”Vi er nødt til at vejlede dem om, at det er en anden boligstandard, de skal have fremover,” siger Helle Linnet.

Helle Linnet fortæller, at kommunerne vil bakke op om boligskift til en billigere bolig ved at give øgede muligheder for indskudslån.

”Normalt giver vi ikke indskudslån til nyt, når man har en bolig, der er god nok. Der laver vi en mulighed for, at de kan få et nyt indskudslån, så de kan skifte bolig.”

Rigtig svært at finde bolig
I mange kommuner er det dog vanskeligt at finde en billig bolig at skifte til. Det gælder også i Esbjerg, fortæller Lise Plougmann Willer, direktør i Borger og Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune.

”Vi ved helt ærligt ikke rigtigt, hvad vi skal stille op, for vi har ikke ledige boliger. Vi tænker det bliver rigtigt, rigtigt svært at finde boliger at anvise til,” siger Lise Plougmann Willer.

Hun tror, det kan blive nødvendigt at yde midlertidig huslejehjælp til udsættelsestruede.

”Vi har meget sjældent brugt midlertidig huslejehjælp i Esbjerg, men vi tror, at vi i denne her situation kan få brug for det.”

Hun forudser, at der vil gå et par måneder, før effekten af kontanthjælpsloftet viser sig, og folk får problemer med huslejen.

Ansøgere ramt af loftet
Københavns Kommune oplever allerede nu, at borgere begrunder deres ansøgninger om hjælp til enkeltydelser med, at de er ramt af kontanthjælpsloftet og har fået beskåret boligstøtten. De søger blandt andet om enkeltydelser som medicin, tandbehandling og huslejehjælp.

En stor del af ansøgerne vil have ret til hjælp til for eksempel medicin, blandt andet fordi de har fået et lavere rådighedsbeløb, men mange, der søger om hjælp til husleje, vil få afslag. Enkeltydelser kan ikke gives lø­bende, og huslejehjælp vil især være til borgere, der fremadrettet har udsigt til at kunne betale deres husleje, for eksempel i en ny og billigere bolig.

”Det er en kæmpe udfordring for en by som København, at der på den måde bliver flere, der er fattige og har svært ved at betale de høje huslejer i byen,” siger Knud Andersen, chef for Borgercenter Voksne, Københavns Kommune.

6.000 personer er berørte af kontanthjælpsloftet i Kø­benhavn.

”Det er klart, det øger presset på billige boliger, som der desværre er meget få af,” siger han.

”Vi er nødt til at kigge på nogle af dem, der allerede er godkendt til den sociale boliganvisning, om deres økonomi er påvirket af det her, så de reelt ikke har råd til at bo i så dyr en bolig, som de er skrevet op til.”

Knud Andersen mener, at der sandsynligvis vil være borgere, der bliver sat ud af deres bolig i kølvandet på kontanthjælpsloftet.

”Så er der mulighed for, at man midlertidigt kan blive genhuset, skrevet op til den sociale boliganvisning, og ellers er man i nogen grad overladt til selv at finde en bolig.”

Knud Andersen forventer, at flere kontanthjælpsmodtagere vil få hjælp til at flytte til en billigere bolig. Men nogle kan være nødt til at flytte ud af København for at finde en bolig, de kan betale, siger han.

Dyrt på landet
Det er dog ikke sikkert, de skal flytte til Svendborg, for byen har heller ikke mange billige boliger, fortæller Masoum Moradi, ydelseschef i Svendborg Kommune. Derfor ønsker nogle borgere at flytte på landet, hvor huslejen er lavere.

”Borgeren oplyser os om, at det vil reducere de samlede boligudgifter, men det sætter vi ofte spørgsmåltegn ved, for det er en kompleks beregning. I et hus kan der være forøgede udgifter til varme, og mindre husleje giver mindre boligstøtte,” siger Masoum Moradi.

For mange borgere vil det blive afgørende at flytte til noget billigere, for deres økonomi er under stærkt pres.

”Vi kan se, at der er flere borgere, der søger mindre beløb, for eksempel 90 kroner til medicin pr. måned. Den type ansøgninger på så små beløb fik vi ikke før,” siger han.

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste