01. MAR. 2016 KL. 00:00

Leder: Internationalt varemærke

colourbox6895681.jpg

Colourbox

Vi er forpligtet til at justere og ændre, så systemerne er robuste og fremtidssikre. Men vi er sørme også forpligtet til at tænke os godt om, når vi skruer på knapperne.

DEN DANSKE velfærdsmodel er et varemærke med international klang, der også flere gange har været nævnt i den amerikanske valgkamp. Og vi kan sidde med avisen eller foran fjernsynet og føle os lidt stolte, når vi bliver nævnt i det store udland. For nylig bragte dagbladet Politiken et interview med det amerikanske intellektuelle fyrtårn Noam Chomsky om den amerikanske valgkamp. Interviewet sluttede med, at Chomsky slog fast, at vi alle kan lære af de skandinaviske velfærdsmodeller – også de skandinaviske lande selv.

Den pointe giver anledning til eftertanke, og den fik mig til at tænke på det moderne kontanthjælpsloft, som vil betyde, at enlige forsørgere i gennemsnit mister 22.000 i rådighedsbeløb om året. Antallet af udsættelser vil stige. Det giver en tragisk situation for den enkelte familie, og det er en dårlig investering for samfundet, fordi børnene kommer dårligere igennem skolen. Og ifølge lovforslaget vil kun 650 personer komme i arbejde.

BL fik meget presse omkring sagen, og vi har haft tæt kontakt til KL og andre organisationer, som også har været ude i medierne. Vi har henvendt os til ministre og udvalg. Men man fornemmer, at sagen stemmes uændret igennem medio marts.

Boligydelsen til pensionister bliver med ganske stor sandsynlighed også ganske kraftigt beskåret, uanset at Ældre Sagen og mange andre – herunder BL – har været ude at advare. Boligydelsen er dokumenteret en ganske målrettet ydelse, der sikrer, at pensionister med kun folkepension også kan få en god bolig i alderdommen.

Planloven er også i spil, og her er risikoen, at mulighederne for at sikre ordentlige boliger til familier med almindelige indkomster reduceres, hvis den såkaldte 25-procents-regel opgives.

Baggrunden for at rose de nordiske modeller er, at den – i international sammenhæng beskedne segregering – både socialt og geografisk giver tryggere samfund og en ganske høj velstand. Med Chomskys ord i baghovedet må vi ikke glemme vores egen historie.

Jeg siger langt fra, at intet må ændres. Tværtimod er vi forpligtet til at justere og ændre, så systemerne er robuste og fremtidssikre. Men vi er sørme også forpligtet til at tænke os godt om, når vi skruer på knapperne. 

Boligen nr. 3 - 2016

Om skribenten

bent_madsen_alr4078.jpg
Bent Madsen

Seneste Artikel

Leder: Velkommen

Seneste Artikel

Leder: Velkommen

Artikler

vi anbefaler

Kirsten Friis Hansen 200121 001 Her er 10 gode råd til hjemmekontoret fra kollegaerne i DAB
COLOURBOX23145527 Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet
Foto Holger Anderson Rikke Lønne 23 BL: ”Almene boliger er med til at mindske social ulighed”
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Lisbjerg Bakke Al2bolig Endelig Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø
Mariestaerke I Karlemoseparken Borgmester: Blandede byer er stærke byer
Se alle artikler ( 1937 )

0

Læseliste