29. JUN. 2016 KL. 00:00

Vejen til huen bliver sværere

studenter.jpg

Scanpix

Kravet er et gennemsnit på fem i de afsluttende standpunkts­karakterer.

Tilføjelse 

I seneste nummer af Boligen og her på blboligen.dk skriver vi denne artikel om de nye og højere adgangskrav til gymnasiet, at det i dag er en selvstændig kommunal vurdering, hvem der skal i gymnasiet, og at adgangskravet i eksempelvis Ishøj Kommune er 02 i dansk og matematik. Dette er ikke forkert. Men Ishøj Kommune har bedt os om at tilføje, at karakterkravene på 02 i de to fag ikke står alene. Udover at opnå 02 i de to fag, skal eleven også gennem en individuel vurdering af faglige, personlige og sociale kompetencer, før eleven kan erklæres egnet til gymnasiet.  

Regeringen indgik den 3. juni forlig om en gymnasiereform med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.  

Fem i snit
Et væsentligt element er indførelse af nye og skærpede adgangskrav til gymnasiet. Hvor det tidligere hørte under kommunal selvbestemmelse, hvem der kunne optages, og hvad kravene var, så er der nu indført statsligt reguleret karakterkrav for, hvornår man kan optages på gymnasiet. 

I de afsluttende standpunktskarakterer skal eleverne fremadrettet opnå en gennemsnitlig årskarakter på 5 for at opnå optagelse på gymnasiet. Man kan komme ind på HF med fire i snit. 

Tidligere, hvor adgangen til gymnasial uddannelse var et anliggende for den kommunale selvbestemmelse, skulle man i eksempelvis Ishøj Kommune have 2 i dansk og matematik. 

En ud af tre igennem nåleøje
Opnår man i årskaraktererne ikke 5 i snit, er der en chance mere for at opnå optagelse på gymnasiet. 

Kattelemmen er, at man til afgangseksamen i 9. klasse i de obligatoriske prøvefag scorer 6 i gennemsnit. Ifølge tal fra Undervisningsministeriet vil ca. en tredjedel af dem, der forlader folkeskolen på nuværende tidspunkt, ikke klare det fremtidige karakterkrav til gymnasiet. 

Unge fra udsatte områder stormer ind på gymnasierne
Siden 2008 er andelen af 20-årige­ med anden etnisk baggrund end dansk i boligområderne på regeringens liste over udsatte boligområder steget med 76 procent. I 2008 var der 21 procent af de 20-årige, der havde taget en gymnasial uddannelse. I 2015 var tallet steget til 37 procent.

Det er især de udsatte boligområders drenge med anden etnisk oprindelse end dansk, der er rykket ind på gymnasierne. I 2008 havde kun 12 procent af de 20-årige drenge taget en gymnasial uddannelse. I 2015 var det 30 procent. Det er en stigning på 150 procent.

Dermed nærmer drengene med indvandrerbaggrund sig drengene med dansk baggrund. 34 procent af de 20-årige drenge med dansk baggrund havde i 2015 taget en gym­nasial uddannelse.

45 procent af pigerne i de udsatte boligområder med anden etnisk baggrund havde i 2015 gennemført en gymnasial uddannelse. Dermed har de overhalet deres jævnaldrende ­søstre med dansk baggrund i de ­udsatte boligområder. 37 procent af de 20-årige piger med dansk baggrund havde i 2015 taget en gym­nasial uddannelse. 


OBLIGATORISKE PRØVER I 9. KLASSE

Mundtlig dansk og skriftlig dansk

Skriftlig matematik (prøver i matematiske færdigheder og matematisk problemløsning)

Mundtlig engelsk

Mundtlig fysik/kemi.............................................................................................................................................................

Unge fra udsatte stormer ind på gymnasierne

Siden 2008 er andelen af 20-årige med anden etnisk baggrund end dansk i boligområderne på regeringens liste over udsatte boligområder steget med 76 procent. I 2008 var der 21 procent af de 20-årige, der havde taget en gymnasial uddannelse. I 2015 var tallet steget til 37 procent.

Det er især de udsatte boligområders drenge med anden etnisk oprindelse end dansk, der er rykket ind på gymnasierne. I 2008 havde kun 12 procent af de 20-årige drenge taget en gymnasial uddannelse. I 2015 var det 30 procent. Det er en stigning på 150 procent.

Dermed nærmer drengene med indvandrerbaggrund sig drengene med dansk baggrund. 34 procent af de 20-årige drenge med dansk baggrund havde i 2015 taget en gymnasial uddannelse. 

45 procent af pigerne i de udsatte boligområder med anden etnisk baggrund havde i 2015 gennemført en gymnasial uddannelse. Dermed har de overhalet deres jævnaldrende søstre med dansk baggrund i de udsatte boligområder. 37 procent af de 20-årige piger med dansk baggrund havde i 2015 taget en gymnasial uddannelse. 

Download BL's analyse:
Eksplosiv stigning af studenter i udsatte boligområder

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2915 )

0

Læseliste