26. JAN. 2016 KL. 00:00

Tæt samarbejder skaber plads til flygtninge

side_14.jpg

Boligselskaber og boligafdelinger samarbejder tæt med Viborg ­Kommune om integration og om at skaffe boliger til flygtninge fra blandt andet ­Syrien.

Shukri Aref Khalbash, der får hjælp til plænklipning af ejendomsfunktionær Hardy Morgensen, er netop startet i praktik i Boligselskabet Sct. Jørgens afdeling i landsbyen Løgstrup.

Hver måned i 2015 har Viborg Kommune modtaget flygtninge, og hver gang, der er dukket en bus op fra flygtningecentrene, er det gået glat med at finde boliger til passagererne.

Forklaringen er et tæt samarbejde imellem kommunen og Boligselskabet Sct. Jørgen og Viborg Boligselskab.

”Vi bruger også det private boligmarked, men vi har navnlig et tæt samarbejde med de to boligselskaber om blandt andet at finde boliger,” siger Charlotte Burvil, der er arbejdsmarkedschef i Viborg Kommune og dermed ansvarlig for flygtningemodtagelsen.

Boligselskaberne har ifølge arbejdsmarkedschefen været gode til at imødekomme de behov, som kommunen har på flygtningeområdet. 

”Vi ved kun med en eller to måneders varsel, hvor mange flygtninge der kommer, og hvem de er. Men så snart oplysningen er i hus, kontakter vi boligselskaberne. Så kommer de nye flygtninge ind på ventelisterne til de boliger, hvor der er plads, og hvor det passer med kommunens flygtningestrategi. Det er en fantastisk hjælp og har indtil nu gjort det muligt at skaffe boliger til alle fra -dag et.”       

”Vi vil generelt gerne være med til at sørge for, at flygtninge bliver velinte-greret, og det er ikke nok for dem at have en bolig. De skal også finde en plads på arbejdsmarkedet,”

Hans Erik Lund, direktør for Boligselskabet Sct. Jørgen.

Også hjælp til -beskæftigelse
Viborg Kommune har valgt at fordele nye flygtninge på så mange lokalsamfund som muligt. Det passer fint med, at Boligselskabet Sct. Jørgen har afdelinger spredt ud over store dele af kommunen.

Alligevel er det ikke helt ukompliceret at være med til at løse opgaven med at indkvartere flygtningene.

”Der er mindst to hurdler,” siger Hans Erik Lund, direktør for Boligselskabet Sct. Jørgen. ”Flygtninge får i dag færre penge fra det offentlige, og mange kan derfor have svært ved at betale husleje, og en stor del af flygtningene er enlige, hvilket kan gøre det svært at matche dem med de boliger, der bliver ledige.”

Boligselskabet har valgt at tackle udfordringerne ved i nogle tilfælde i en periode at sænke huslejen en smule for at hjælpe flygtningen til en bolig. 

Boligselskabet Sct. Jørgen arbejder også med integration på anden vis. Man har netop indgået en aftale med kommunen om at beskæftige fem syriske flygtninge i en periode på syv måneder. De skal assistere ejendomsfunktionærer og løse andre praktiske opgaver.

”Vi vil generelt gerne være med til at sørge for, at flygtninge bliver velinte-greret, og det er ikke nok for dem at have en bolig. De skal også finde en plads på arbejdsmarkedet,” siger Hans Erik Lund.

Viborg Kommune har siden januar modtaget 150 flygtninge, og man venter, at antallet vil stige fremover. 

 
..................................................................................................................................................................

Hele lokalsamfundet skal med
I Rødkærparken satser man ­på at få hele byen med til at inte­grere boligafdelingens flygtninge.

I Rødkærparken i Rødkærsbro sydøst for Viborg har man valgt at være proaktiv i forhold til flygtninge.

Når der rykker flygtninge ind i ledige boliger, bliver de med det samme kontaktet af frivillige og opfordret til at være med i aktiviteter. Resultat: Næste gang, der skal være fællesspisning i Kvartershuset, er det fire syriske flygtninge, der står for madlavningen, og 10-15 flygtninge er med i den lokale fodboldklub.

”I vores boligområde ved vi, hvilke konsekvenser det har at være isoleret fra det omkringliggende samfund. Derfor har vi fra begyndelsen valgt at gå aktivt ind i integrationen, så flygtningene hurtigst muligt kommer med i fællesskabet,” siger afdelingsformand formand Poul Bloksgaard. 

Gerne tolkehjælp
Rødkærparken er en del af en social helhedsplan, og der har tidligere været problemer med ghettodannelse. Derfor er afdelingsbestyrelsen meget opmærksom på, at integrationen kommer til at omfatte hele bysamfundet.

”Når man har været i et område, hvor folk helst flyttede fra, er det afgørende, at det ikke kun er hos os, flygtningene bliver integreret. De skal med i hele byens liv. Derfor har vi været med til at tage initiativ til at holde borgermøder for at skaffe frivillige fra hele Rødkærsbro,” siger afdelingsformanden.

 Det er samspillet imellem beboere, boligselskab og kommune, der er krumtappen i en vellykket integrationsproces, og selvom det er gået godt indtil nu, vil Poul Bloks­gaard gerne have, at kommunen kommer endnu mere på banen.

”Man kan lære hinanden at kende ved at spile fodbold sammen, men det går meget nemmere, hvis der til at begynde med er mulighed for at tale sammen. Derfor håber jeg, at kommunen vil stille tolke til rådighed, når vi får behov for det.

Rødkærparken består af 96 boliger.


...................................................................................................................................................................

Stor forskel på samarbejde

Det er langt fra i alle kommuner, at samarbejdet imellem kommuner og boligselskaber fungerer optimalt, når det handler om at finde boliger til flygtninge.

Det mener boligsocial konsulent i Kommunernes Landsforening, Kathrine Bek Nyboe.

”Det umiddelbare indtryk er, at der er stor forskel på, hvor godt samarbejdet fungerer, men vi har ikke nogen samlet viden ­
på området. Det forsøger vi nu at skaffe,” siger konsulenten. 

Som en del af en større undersøgelse af integrationsarbejdet i kommunerne vil KL i løbet af de kommende måneder undersøge, hvor det går godt med boligindsatsen, og hvor det går mindre godt.


Boligen nr. 2 - 2016

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2879 )

0

Læseliste