26. JAN. 2016 KL. 00:00

Effektiv kamp imod overfyldte lejligheder i Aarhus

side_25_.jpg

Simon Jeppesen

Århusianske boligforeninger slår ned på overbefolkede lejligheder med succes. Siden 2013 er antallet faldet med 69 procent.

En etværelses lejlighed med otte -beboere. Det er et grelt eksempel på overbefolkede lejligheder, som år-husianske boligforeninger bekæmper med succes. Siden 2013 er antallet af overbefolkede lejligheder faldet fra 601 til 186. 

Faldet er resultatet af et tæt samarbejde med Aarhus Kommune og startede som et forsøg på at bekæmpe de såkaldte ”fædrehoteller”, proforma-adresser og socialt bedrageri. 

Eksemplet med de otte beboere i den lille lejlighed stammer fra Boligkontoret Århus, der har 5.600 boliger. Foreningen har bragt beboertallet ned i omkring 100 overfyldte lejemål.

”Vi blev overraskede over, hvor mange der var. Der var et stort oprydningsarbejde,” fortæller udlejningschef Jette Bøttern Laursen, Boligkontoret Århus. 

Som udgangspunkt må der ikke bo flere voksne i en lejlighed, end der er opholdsrum. Det siger almenlejeloven. I dag er det da også kun en enkelt beboer, der har adresse i den etværelses lejlighed.  

”Vi bakker op om det, fordi vi er interesserede i ordnede forhold i vores lejemål,”

Anders Rønnebro, formand for de århusianske boligforeninger.

Dyre dækadresser
Brabrand Boligforening og Østjysk Bolig deltog som de første i forsøget, og i 2014 kom de andre århusianske boligforeninger på nær en enkelt til. Forsøget er i dag gjort permanent og omfatter cirka 48.000 boliger. 

Omkring en procent af boligerne viste sig at være overbefolkede. En del af dem er brugt til socialt bedrageri. 

”Der er typisk tale om sager, hvor en mand har en dækadresse et sted, men reelt bor hos ægtefællen eller kæresten,” fortæller Carsten Jepsen, leder af Aarhus Kommunes Kontrolgruppe. 

Sådan en sag koster i gennemsnit kommunen 100.000 kroner om året, fordi familien får flere sociale ydelser, end den er -berettiget til, for eksempel børnetilskud, børnebidrag, økonomisk friplads og -boligsikring. 

Gen for retfærdighed
”Vi bakker op om det, fordi vi er interesserede i ordnede forhold i vores lejemål,” siger Anders Rønnebro, formand for de århusianske boligforeninger. 

”Hele vores DNA er, at der skal være orden i tingene. Der er også en retfærdighedsbetragtning i forhold til vores øvrige beboere, der følger gældende -lovgivning,” siger Anders Rønnebro, som til daglig er direktør i AAB med 8.500 boliger.

Nogle overbefolkede boliger er det kun på papiret, mens andre rent faktisk huser for mange mennesker.

”Det kan også give uro og utryghed i afdelingen, hvis der er for mange beboere, og det kan give larm og trafik,” siger Anders Rønnebro. 

Råd og vejledning først
Kommunens Kontrolgruppe giver den enkelte boligforening besked, hver gang en bolig bliver overbefolket. 

”Vi har en dialog med lejeren, hvor vi forsøger at finde en løsning. Omkring halvdelen har helt uskyldigt tilmeldt flere, end de må,” siger Jette Bøttern Laursen, Boligkontoret Århus.

”Vi tager os tid til at lytte, men vi forklarer også, at det skal bringes i orden, og at vi i sidste ende kan ophæve lejemålet,” siger hun.

Udlejningschefen og hendes med-arbejdere forsøger at hjælpe, for eksempel med at komme på venteliste -eller ved at lave en fremlejekontrakt, men helt konfliktløst er det ikke.

”Vi har nogle beboere, som er vrede, fordi de ikke forstår, hvorfor vi skal blande os i det. De har måske deres forældre boende og er ellers stille og rolige lejere, der hverken generer eller snyder nogen,” siger Jette Bøttern Laursen.

Der går omkring en måned, fra hun får besked fra Kontrolgruppen, til beboerne er afmeldt på folkeregisteret. Hver måned dukker der cirka tre nye tilfælde op.  

Svært at ophæve -lejemål
Boligkontoret Århus har ikke ophævet lejemål på grund af overbefolkede lejligheder. Det har AAB i Aarhus til gengæld forsøgt i en enkelt sag, men uden held, fortæller udlejningschef i AAB, Betina Højmark. 

”Lejeren gik på Borgerservice og frameldte de overtallige beboere med tilbagevirkende kraft, så de var fraflyttet, før han fik ophævelsen. Det betød, at vi ikke gik videre med den sag, fordi vi vurderede, at vi ikke ville vinde den,” siger Betina Højmark.

Lejeren blev altså boende, og selv om det i praksis kan vise sig svært at ophæve lejemål, mener Betina Højmark alligevel, samarbejdet med kommunen har stor effekt. Hvor AAB i 2014 havde 32 overbefolkede boliger, så er det i dag nede på 18. 

De overfyldte lejligheder forsvinder ikke helt i Aarhus. Der er nemlig undtagelser, som er helt i orden, forklarer Carsten Jepsen fra Kontrolgruppen. For eksempel må et kærestepar godt have en etværelses lejlighed, og en -familie med fire børn må gerne bo i en treværelses.   

SÅDAN GØR DE

Hver gang der flytter en ny beboer ind i en ­almen bolig, tjekker Aarhus Kommunes ­Kontrolgruppe, om boligen er stor nok. 

Hvis lejligheden er for lille, sender Kontrolgruppen en logiværts-erklæring til den of­ficielle lejer. Vælger lejeren at stå ved tilmeldingen, får boligforeningen besked om, at ­lejligheden er overbefolket. 

Boligforeningen tager kontakt til lejeren med et standardbrev lavet i samarbejde med Kontrolgruppen. Hvis forholdet ikke bringes i orden inden 14 dage, kan lejemålet ophæves.

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste