26. DEC. 2016 KL. 00:00

Politiindsatsen i kriminalitetstruede områder er svækket

politi_full-window-size.jpg

Rigspolitiet

For 20 måneder siden mente 70 procent af boligorgani- sationerne, der har boligområder på Rigspolitiets såkaldte ”sub-liste”, at politiet i tilstrækkelig grad var til stede i områderne. Nu er det tal faldet til 38 procent. 25 procent mener ikke, at politiet gør det, der kan forventes, når det gælder om at forebygge og bekæmpe kriminalitet.

I Boligen nr. 12 bragte vi et indblik om trygheden i de almene boligområder. I rækken af artikler var der blandt andet et referat fra et åbent samråd med daværende justitsminister, Søren Pind. Under samrådet sagde justitsministeren blandt andet:

”Det følger blandt andet af flerårsaftalen, at politiet skal videreføre de seneste års tryghedsskabende indsatser i de særligt udsatte boligområder. Det omfatter blandt andet en styrket kriminalpræventiv indsats, konsekvent patruljering og tæt samarbejde med de unge igennem SSP-samarbejdet.”

Mindre tilstedeværelse af politiet kan betyde, at bander får let spil, og at flere unge bliver kriminelle, fordi det forebyggende arbejde nedprioriteres.

Palle Adamsen

Med andre ord: Politiets indsats i de udsatte områder skal nu og de næste tre år frem være på samme niveau som ved udgangen af det tidligere politiforlig, som udløb ved udgangen af 2015. Justitsministeren sagde videre:

”Lad mig indledningsvist slå fast, at rigspolitichefens vurdering er, at politikredsene indtil videre overordnet har været i stand til at overholde visionerne i det senest indgåede politiforlig.”

Hver fjerde utilfreds med politiets indsats
Op til forhandlingerne om et nyt politiforlig i 2015 lavede A&B Analyse i marts samme år en undersøgelse af, hvordan boligorganisa-tioner med boligområder på Rigspolitiets liste over udsatte boligområder opfattede samarbejdet med politiet. Af undersøgelsen fremgår det blandt andet, at kun 17 procent af boligorganisationerne bag de i kriminalitetssammenhæng udsatte boligområder i marts 2015 mente, at politiet i de udsatte områder ikke gjorde det, der forventedes af dem, i forhold til at bekæmpe og forebygge kriminaliteten i boligområderne. Undersøgelsen blev gentaget i november 2016. Efter 20 måneder er det tal steget til 25 procent.

Ikke nok til stede
Boligorganisationerne blev i begge undersøgelser ligeledes spurgt, om de mener, at politiet er tilstrækkeligt til stede i de kriminalitetstuede områder. I marts 2015 svarede 70 procent af boligorganisationerne, at politiet er tilstrækkeligt til stede. I november i år var det tal faldet til 38 procent!

Også når der er akut behov, for at politiet skal rykke ud til de udsatte boligområder, oplever boligorganisa-tionerne et betydeligt fald i servicen fra politiet.

I marts 2005 mente 17 procent af boligområderne, at ventetiden i forbindelse med forespørgsler til politiet om akut hjælp var for lang. I 2016 er det tal næsten fordoblet med 29 procent.

Det forebyggende halter også
Boligen har i begge undersøgelser også spurgt til det vigtige forebyggende relationsarbejde, som skal foregå i lokalområdet med tæt kontakt imellem unge og politiet. Boligorganisationerne er blevet spurgt, om de mener, at politiet, der opererer i området, fungerer som rollemodeller for boligområdets børn. I 2015 svarede 50 procent af boligorganisationerne bekræftende på spørgsmålet. 20 måneder senere er det tal faldet til 30 procent.

Giver banderne frit spil
Langt de fleste boligorganisationer udtrykker i undersøgelsen stor forståelse for, at politiet mangler ressourcer, men der er en udbredt frygt for, at mindre politi går ud over trygheden i boligområderne.

”Mindre tilstedeværelse af politiet kan betyde, at bander får let spil, og at flere unge bliver kriminelle, fordi det forebyggende arbejde nedprioriteres,” siger Palle Adamsen, der er formand for BL – Danmarks Almene Boliger.

”Politiet er måske den vigtigste medspiller i de særligt udsatte boligområder. Politiet er en utrolig vigtig aktør når det gælder om at sikre at kriminelle ikke får frit spil i enkelte bydele. Det er politiet, der sikrer trygheden for alle, ung som gammel. Derfor værdsætter bo-ligorganisationerne politiets arbejde utroligt højt,” fortsætter han.

BL-formanden udtrykker et håb om, at politiet snart igen kan leve op til det, et flertal af Folketingets politikere har besluttet, da der i december 2015 blev indgået forlig om politiets arbejde for perioden frem til udgangen af 2021.

”Det blev i forbindelse med politiforligets indgåelse besluttet, at politiindsatsen i de udsatte boligområder skal opretholdes på samme høje niveau, som den var på tidspunktet for indgåelsen af aftalen. Det viser undersøgelsen i Boligen desværre med al tydelighed, at den ikke er,” siger Palle Adamsen.

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen åbner dør på klem for solceller

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen åbner dør på klem for solceller

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2901 )

0

Læseliste