26. DEC. 2016 KL. 00:00

Politiindsatsen i kriminalitetstruede områder er svækket

politi_full-window-size.jpg

Rigspolitiet

For 20 måneder siden mente 70 procent af boligorgani- sationerne, der har boligområder på Rigspolitiets såkaldte ”sub-liste”, at politiet i tilstrækkelig grad var til stede i områderne. Nu er det tal faldet til 38 procent. 25 procent mener ikke, at politiet gør det, der kan forventes, når det gælder om at forebygge og bekæmpe kriminalitet.

I Boligen nr. 12 bragte vi et indblik om trygheden i de almene boligområder. I rækken af artikler var der blandt andet et referat fra et åbent samråd med daværende justitsminister, Søren Pind. Under samrådet sagde justitsministeren blandt andet:

”Det følger blandt andet af flerårsaftalen, at politiet skal videreføre de seneste års tryghedsskabende indsatser i de særligt udsatte boligområder. Det omfatter blandt andet en styrket kriminalpræventiv indsats, konsekvent patruljering og tæt samarbejde med de unge igennem SSP-samarbejdet.”

Mindre tilstedeværelse af politiet kan betyde, at bander får let spil, og at flere unge bliver kriminelle, fordi det forebyggende arbejde nedprioriteres.

Palle Adamsen

Med andre ord: Politiets indsats i de udsatte områder skal nu og de næste tre år frem være på samme niveau som ved udgangen af det tidligere politiforlig, som udløb ved udgangen af 2015. Justitsministeren sagde videre:

”Lad mig indledningsvist slå fast, at rigspolitichefens vurdering er, at politikredsene indtil videre overordnet har været i stand til at overholde visionerne i det senest indgåede politiforlig.”

Hver fjerde utilfreds med politiets indsats
Op til forhandlingerne om et nyt politiforlig i 2015 lavede A&B Analyse i marts samme år en undersøgelse af, hvordan boligorganisa-tioner med boligområder på Rigspolitiets liste over udsatte boligområder opfattede samarbejdet med politiet. Af undersøgelsen fremgår det blandt andet, at kun 17 procent af boligorganisationerne bag de i kriminalitetssammenhæng udsatte boligområder i marts 2015 mente, at politiet i de udsatte områder ikke gjorde det, der forventedes af dem, i forhold til at bekæmpe og forebygge kriminaliteten i boligområderne. Undersøgelsen blev gentaget i november 2016. Efter 20 måneder er det tal steget til 25 procent.

Ikke nok til stede
Boligorganisationerne blev i begge undersøgelser ligeledes spurgt, om de mener, at politiet er tilstrækkeligt til stede i de kriminalitetstuede områder. I marts 2015 svarede 70 procent af boligorganisationerne, at politiet er tilstrækkeligt til stede. I november i år var det tal faldet til 38 procent!

Også når der er akut behov, for at politiet skal rykke ud til de udsatte boligområder, oplever boligorganisa-tionerne et betydeligt fald i servicen fra politiet.

I marts 2005 mente 17 procent af boligområderne, at ventetiden i forbindelse med forespørgsler til politiet om akut hjælp var for lang. I 2016 er det tal næsten fordoblet med 29 procent.

Det forebyggende halter også
Boligen har i begge undersøgelser også spurgt til det vigtige forebyggende relationsarbejde, som skal foregå i lokalområdet med tæt kontakt imellem unge og politiet. Boligorganisationerne er blevet spurgt, om de mener, at politiet, der opererer i området, fungerer som rollemodeller for boligområdets børn. I 2015 svarede 50 procent af boligorganisationerne bekræftende på spørgsmålet. 20 måneder senere er det tal faldet til 30 procent.

Giver banderne frit spil
Langt de fleste boligorganisationer udtrykker i undersøgelsen stor forståelse for, at politiet mangler ressourcer, men der er en udbredt frygt for, at mindre politi går ud over trygheden i boligområderne.

”Mindre tilstedeværelse af politiet kan betyde, at bander får let spil, og at flere unge bliver kriminelle, fordi det forebyggende arbejde nedprioriteres,” siger Palle Adamsen, der er formand for BL – Danmarks Almene Boliger.

”Politiet er måske den vigtigste medspiller i de særligt udsatte boligområder. Politiet er en utrolig vigtig aktør når det gælder om at sikre at kriminelle ikke får frit spil i enkelte bydele. Det er politiet, der sikrer trygheden for alle, ung som gammel. Derfor værdsætter bo-ligorganisationerne politiets arbejde utroligt højt,” fortsætter han.

BL-formanden udtrykker et håb om, at politiet snart igen kan leve op til det, et flertal af Folketingets politikere har besluttet, da der i december 2015 blev indgået forlig om politiets arbejde for perioden frem til udgangen af 2021.

”Det blev i forbindelse med politiforligets indgåelse besluttet, at politiindsatsen i de udsatte boligområder skal opretholdes på samme høje niveau, som den var på tidspunktet for indgåelsen af aftalen. Det viser undersøgelsen i Boligen desværre med al tydelighed, at den ikke er,” siger Palle Adamsen.

Om skribenten

regnar_m_nielsen.jpg
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Økonomichef i Aars Boligforening sigtet for underslæb

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Økonomichef i Aars Boligforening sigtet for underslæb

Fik du

læst disse?

BL Tingbjerg 111018 014 Nu er der færre parallelsamfund på Boligministeriets liste
Finnmuus Boligdirektører: Kæmpe problem at udskyde energirenoveringer og andre nødvendige renoveringer
RW 210922 FAB Elbiler 0024 Boligselskab: "Planlæg ladestandere til fremtiden"
Katja Lindblad Domea Beboerrådgivning bremser udsættelser
Se alle artikler ( 2571 )

0

Læseliste