23. DEC. 2016 KL. 00:00

Afdelingsbestyrelse hiver AAB AArhus i retten

side_27_full-window-size.jpg

Simon Jeppesen

En sag om, hvorvidt det er afdelingsbestyrelsen eller organisationsbestyrelsen, der har beføjelse til at bestemme over afdelingens drift, er havnet i retten. Beboerne kan se frem til at betale regningen for sagens omkostninger – hele to gange.

Afdeling 12 i Riisvangen, AAB Aarhus, har valgt at lægge sag an imod deres egen boligorganisation AAB Aarhus. Ifølge direktør Anders Rønnebro, AAB Aarhus, handler striden grundlæggende om, at afdelingsbestyrelsen anfægter boligorganisationens ret til at styre afdelingens daglige drift.

Han bliver mere konkret og hiver et eksempel frem.

”Når fru Hansens vandhane drypper, så mener afdelingsbestyrelsen, at fru Hansen skal henvende sig hos afdelingsbestyrelsen, som derefter tager affære. Her er det så, vi siger, at det er i orden, hun ringer til afdelingsbestyrelsen, men så skal de ringe til os. Fru Hansen må også gerne ringe direkte til os, og så kommer der en varmemester ud og kigger på vandhanen. Ud fra en faglig vurdering afgør varmemesteren, hvad der skal ske med vandhanen. Måske skal vandhanen strammes, skiftes eller helt byttes ud til en ny. Alle de faglige overvejelser tager varmemesteren sig af. Det er ikke noget, afdelingsbestyrelsen skal tage sig af. Det er dén konflikt, vi har,” udreder direktøren og fortæller, at der har kørt en konflikt imellem parterne i næsten tyve år.

Jeg synes, at situationen er dybt ulykkelig, for jeg mener, at loven er meget klar på det her område. Hvis ikke vi vinder denne sag, så giver hele lovgivningen ingen mening.

Anders Rønnebro

Anders Rønnebro mener, at det står klart og tydeligt i lovgivningen, at det er organisationsbestyrelsen, der har det overordnede ansvar og henviser til driftsbekendtgørelsens paragraf 12, hvori der står, at boligorganisationens bestyrelse har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger.

Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse og lejefastsættelse, og skal sikre, at den daglige administration sker i overensstemmelse med de regler, der gælder.

”Hvis man har en konflikt med en afdeling om et eller andet forhold, så uanset hvor uklogt en afdelingsbestyrelse måtte opføre sig, så er de ansvarsfrie. De kan ikke drages til juridisk ansvar, de kan blive væltet af deres beboere, men ansvaret ligger i organisationsbestyrelsen. Hvis man har en afdeling, der er faldefærdig, fordi der ikke er henlagt midler til den planlagte periodiske vedligeholdelse, kan man som organisationsbestyrelse ikke sige, jamen, vi havde svært ved at overtale beboerne, de ville ikke være med til at henlægge, man kan ikke fratage sig ansvaret. Det er organisationsbestyrelsen og den administration, de ansætter, der har ansvaret,” uddyber han.

Organisationsbestyrelsen har ansvaret
I BL fortæller afdelingschef Bjarne Zetterström, at han af og til oplever forvirring omkring reglerne, som dog stadig er, som de altid har været.

”Afdelingsbestyrelsen kan fremsætte ønsker og forslag. Den kan også udøve en kontrolfunktion, i forhold til om tingene bliver gjort ordentligt. En erklæring fra en afdelingsbestyrelse om, at trappen ikke -gøres ordentligt ren, eller at der ikke sikres, at det ikke er glat om vinteren, skal da modtages og behandles med alvor af boligorganisationen. Men det er den beboervalgte organisations-bestyrelse, som har ansvaret for driften i boligorganisationen – også for driften i afdelingerne,” siger Bjarne Zetterström.

For at føre retssagen imod boligforeningen har beboerne på et afdelingsmøde stemt ja til at bevilge afdelingsbestyrelsen penge til at betale for retssagens omkostninger. I alt har beboerne nikket ja til 300.000 kroner.

Men også Anders Rønnebro skal på boligforeningens vegne finde dækning til udgifter til retssagens omkostninger. Penge, som vil blive fordelt på lejerne i afdelingen. Beboerne kommer altså af to omgange til at betale for retssagen.

Til det siger Anders Rønnebro:

”Jeg synes, at situationen er dybt ulykkelig, for jeg mener, at loven er meget klar på det her område. Hvis ikke vi vinder denne sag, så giver hele lovgivningen ingen mening.”

Boligen har været i kontakt med afdelingsformand Henning Edvardsen, afdeling 12. Han ønsker ikke at ”blotte sig med sine argumenter” over for Boligen. Han vil hellere fremføre sine argumenter under retssagen. Han fortæller, at der i forbindelse med den kommende retssag bliver udsendt en pressemeddelelse.

Sagen skal for retten den 2. februar 2017.

Boligen nr. 1 - 2017

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2901 )

0

Læseliste