29. SEP. 2015 KL. 00:00

Leder: Den store udfordring

_alr4141.jpg

Anna-Lene Riber

Når flygtninge så bosættes i et boligområde, er det helt afgørende, at der laves faste aftaler for den kommunale integrationsindsats.

MILLIONER PÅ FLUGT i Mellem­østen, og hundrede tusinder af mennesker bevæger sig op igennem Europa. For de fleste var det noget af en øjenåbner, da store grupper af mennesker begyndte at trave på de danske motorveje. Nu var flygtningene meget tæt på de danske dagligstuer. Det angår alle.

Presset for at finde bomuligheder i kommunerne er steget markant, og ligesom ved tidligere flygtningekriser henvender kommunerne sig også denne gang til de almene boligorganisationer. Og det er naturligt, fordi det er en helt central opgave for os at løse den boligsociale opgave, og vi har sammen med kommunerne allerede sikret boliger til mange flygtninge. I yderområder med tomme boliger er der gode eksempler på, at de nye tilflyttere både giver liv og omsætning i lokalområdet og har mindsket boligorganisationernes udgifter til tomgang. I byområder med pres på boligmarkedet er det en udfordring at sikre plads til nye tilflyttere, og der arbejdes flere steder på at øge den boligsociale anvisning, men det grundlæggende problem er typisk, at der simpelthen er for få almene boliger at anvise til.

Det er vigtigt, at kommuner og boligorganisationer sammen får lagt en strategi for, hvordan der kan sikres en ordentlig bosætning for flygtninge, som også passes ind i den overordnede udvikling af lokalområdet. Der kan være særlige hensyn til udviklingen i særligt udsatte boligområder, generelle planer for byudvikling eller måske planer for omdannelse af eksisterende bygninger til boliger. Når flygtninge så bosættes i et boligområde, er det helt afgørende, at der laves faste aftaler for den kommunale integrationsindsats, så de nye tilflyttere bliver en del af lokalsamfundet med foreningsliv, uddannelse og arbejde. Tidligere tiders fejl, som har været medvirkende til, at vi i dag har udsatte boligområder, skal ikke gentages.

Flygtningenes ophold i Danmark kan blive af længere varighed. Det må vi tage bestik af, så vi ikke hele tiden fanges på hælene og vælger de næstbedste nødløsninger. BL har derfor taget kontakt til KL for hurtigt at indgå en partnerskabsaftale, der kan skabe en ramme for bedste praksis for samarbejdet imellem kommuner og boligorganisationer omkring flygtninge.

Boligen nr. 10 - 2015

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2901 )

0

Læseliste