29. SEP. 2015 KL. 00:00

Leder: Den store udfordring

_alr4141.jpg

Anna-Lene Riber

Når flygtninge så bosættes i et boligområde, er det helt afgørende, at der laves faste aftaler for den kommunale integrationsindsats.

MILLIONER PÅ FLUGT i Mellem­østen, og hundrede tusinder af mennesker bevæger sig op igennem Europa. For de fleste var det noget af en øjenåbner, da store grupper af mennesker begyndte at trave på de danske motorveje. Nu var flygtningene meget tæt på de danske dagligstuer. Det angår alle.

Presset for at finde bomuligheder i kommunerne er steget markant, og ligesom ved tidligere flygtningekriser henvender kommunerne sig også denne gang til de almene boligorganisationer. Og det er naturligt, fordi det er en helt central opgave for os at løse den boligsociale opgave, og vi har sammen med kommunerne allerede sikret boliger til mange flygtninge. I yderområder med tomme boliger er der gode eksempler på, at de nye tilflyttere både giver liv og omsætning i lokalområdet og har mindsket boligorganisationernes udgifter til tomgang. I byområder med pres på boligmarkedet er det en udfordring at sikre plads til nye tilflyttere, og der arbejdes flere steder på at øge den boligsociale anvisning, men det grundlæggende problem er typisk, at der simpelthen er for få almene boliger at anvise til.

Det er vigtigt, at kommuner og boligorganisationer sammen får lagt en strategi for, hvordan der kan sikres en ordentlig bosætning for flygtninge, som også passes ind i den overordnede udvikling af lokalområdet. Der kan være særlige hensyn til udviklingen i særligt udsatte boligområder, generelle planer for byudvikling eller måske planer for omdannelse af eksisterende bygninger til boliger. Når flygtninge så bosættes i et boligområde, er det helt afgørende, at der laves faste aftaler for den kommunale integrationsindsats, så de nye tilflyttere bliver en del af lokalsamfundet med foreningsliv, uddannelse og arbejde. Tidligere tiders fejl, som har været medvirkende til, at vi i dag har udsatte boligområder, skal ikke gentages.

Flygtningenes ophold i Danmark kan blive af længere varighed. Det må vi tage bestik af, så vi ikke hele tiden fanges på hælene og vælger de næstbedste nødløsninger. BL har derfor taget kontakt til KL for hurtigt at indgå en partnerskabsaftale, der kan skabe en ramme for bedste praksis for samarbejdet imellem kommuner og boligorganisationer omkring flygtninge.

Boligen nr. 10 - 2015

Om skribenten

Fik du

læst disse?

20200528 104753 4 117Mb (1) Liliegreen: Alvorligt at så få almene boliger fra lokalplaner er blevet bygget
Morten Homann Boligdirektør: ”Vi i branchen ER de dygtigste til det, vi laver”
25674507 D842 4C1e 8544 B375c77970d3 ”Frederiksbergs grimmeste facade” vinder Renoverprisen
IMG 6998 Nyt KAB-hus: ”Vi er ikke et revisionskontor, vi er et foreningshus"
Design Uden Navn (11) Gratis håndbog til dig som almen beboer
Løb Ml Husene Gellerup 18092021 3415 113428 Se billederne: Løb Mellem Husene afviklet i Aarhus og København
Gellerup Book (1) Læs moppedrengen om den politiske by Gellerup
Foto Holger Anderson 42 Opråb fra landets 5 største byer: Lovgivning om børnepasning virker modsat
Foto Holger Anderson Mundbind Turister1 Analyse: Almene boliger skaber plads til alle i de store byer
Se alle artikler ( 2153 )

0

Læseliste