29. SEP. 2015 KL. 00:00

Leder: Den store udfordring

_alr4141.jpg

Anna-Lene Riber

Når flygtninge så bosættes i et boligområde, er det helt afgørende, at der laves faste aftaler for den kommunale integrationsindsats.

MILLIONER PÅ FLUGT i Mellem­østen, og hundrede tusinder af mennesker bevæger sig op igennem Europa. For de fleste var det noget af en øjenåbner, da store grupper af mennesker begyndte at trave på de danske motorveje. Nu var flygtningene meget tæt på de danske dagligstuer. Det angår alle.

Presset for at finde bomuligheder i kommunerne er steget markant, og ligesom ved tidligere flygtningekriser henvender kommunerne sig også denne gang til de almene boligorganisationer. Og det er naturligt, fordi det er en helt central opgave for os at løse den boligsociale opgave, og vi har sammen med kommunerne allerede sikret boliger til mange flygtninge. I yderområder med tomme boliger er der gode eksempler på, at de nye tilflyttere både giver liv og omsætning i lokalområdet og har mindsket boligorganisationernes udgifter til tomgang. I byområder med pres på boligmarkedet er det en udfordring at sikre plads til nye tilflyttere, og der arbejdes flere steder på at øge den boligsociale anvisning, men det grundlæggende problem er typisk, at der simpelthen er for få almene boliger at anvise til.

Det er vigtigt, at kommuner og boligorganisationer sammen får lagt en strategi for, hvordan der kan sikres en ordentlig bosætning for flygtninge, som også passes ind i den overordnede udvikling af lokalområdet. Der kan være særlige hensyn til udviklingen i særligt udsatte boligområder, generelle planer for byudvikling eller måske planer for omdannelse af eksisterende bygninger til boliger. Når flygtninge så bosættes i et boligområde, er det helt afgørende, at der laves faste aftaler for den kommunale integrationsindsats, så de nye tilflyttere bliver en del af lokalsamfundet med foreningsliv, uddannelse og arbejde. Tidligere tiders fejl, som har været medvirkende til, at vi i dag har udsatte boligområder, skal ikke gentages.

Flygtningenes ophold i Danmark kan blive af længere varighed. Det må vi tage bestik af, så vi ikke hele tiden fanges på hælene og vælger de næstbedste nødløsninger. BL har derfor taget kontakt til KL for hurtigt at indgå en partnerskabsaftale, der kan skabe en ramme for bedste praksis for samarbejdet imellem kommuner og boligorganisationer omkring flygtninge.

Boligen nr. 10 - 2015

Om skribenten

bent_madsen_alr4078.jpg
Bent Madsen

Seneste Artikel

Leder: Velkommen

Seneste Artikel

Leder: Velkommen

Artikler

vi anbefaler

Kirsten Friis Hansen 200121 001 Her er 10 gode råd til hjemmekontoret fra kollegaerne i DAB
COLOURBOX23145527 Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet
Foto Holger Anderson Rikke Lønne 23 BL: ”Almene boliger er med til at mindske social ulighed”
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Lisbjerg Bakke Al2bolig Endelig Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø
Mariestaerke I Karlemoseparken Borgmester: Blandede byer er stærke byer
Se alle artikler ( 1940 )

0

Læseliste