23. OKT. 2015 KL. 00:00

Hvor er visionerne for yderområderne?

john-braedder_alex-tran.jpg

Alex Tran

Den blå himmel var høj og sollyset klart, og sad man i en helikopter over hotel Nyborg Strand denne mandag, ville man kunne spejde ud over både Sjælland og Fyn og dermed også nogle af de yderområder, som lige nu er i fokus og omdrejningspunkt for en stor politisk diskussion.

Den økonomiske vækst er geografisk skæv i Danmark. I de større byområder er der befolkningstilvækst, mens yderområderne affolkes.

Polariseringen imellem land og by går hurtigt. Og er kommet med i toppen af den politiske agenda. 3.900 statslige arbejdspladser skal flyttes ud i landet, og planloven skal liberaliseres. Det kommer landdistrikterne til gode, mener regeringen, som satser på ændringerne som en vækstmotor for landdistrikterne. Ikke alle er enige, men flere efterspørger de store linjer og visionerne for den store sammenhæng i landet.

På konferencen “Urbanisering & Sammenhængskraft”, som var arrangeret af BL – Danmarks Almene Boliger, var det netop debatten om land/by, som skulle hives op i det store helikopterperspektiv. Flere end 100 engagerede deltagere var mødt op for at få en indflyvning over nogle af de emner, som banker på døren lige nu. 

”Der er potentiale i yderområderne, og det skal vi have øjnene op for, så der ikke sker en yderligere skævvridning. Så vi kan investere i god tid, og risikoen for fejlinvesteringer, udbyg-ninger og nedrivninger de forkerte steder minimeres. Vi diskuterer jo det her og forsøger at komme med input, fordi vi savner den store langsigtede vision, så vi kan få et mere sammen-hængende Danmark,” siger Peter Engberg Jensen, der er formand for panelet for Danmarks yderområder, som er ned-sat af BL – Danmarks Almene Boliger.

Direktør Thorkild Ærø fra SBi kickstartede konferencen med en række tankevækkende facts om udviklingen. Han havde slides med, der viste den øgede segregation i storbyerne som store røde plamager med mistet sammenhængskraft som følge.

”Løbet er ikke kørt, men vi skal ikke tro, landbruget og industrien kommer til at se ud, som det gjorde i 50’erne igen. Vi skal skabe bedre infrastruktur og betingelser for samarbejder i kommunerne og for virksomhederne. Og også for kulturlivet, så man gider bosætte sig. Man skal have kritisk masse. Det er ikke skolen eller butikkerne, der er afgørende. Det er social kapital. Skab grobund for ildsjælene, så det ikke kun er præsten, de højtuddannede kan diskutere med. Man kan godt geare de her steder, men man skal turde prioritere,” lød det bl.a. fra Thorkild Ærø. 


Hele byer vil forsvinde

I tre debatsessioner blev planlægning, finansiering og politiske ønsker for fremtidens Danmark diskuteret af bl.a. Morten Mandøe, cheføkonom i KL, John Brædder, borgmester i Guld-borgsund Kommune, Ellen Højgaard Jensen, direktør i Dansk Byplanlaboratorium og Carsten Nøddebo Rasmussen, adm. direktør i Realkredit Danmark. Med livlig deltagelse fra -salen og Clement Kjersgaard som -moderator.

Den massive fraflytning og det store overskud af tomme huse går igen over hele landet. Et af stederne er Guldborgsund, hvor borgmester John Brædder er i gang med at afvikle en lang række huse fra landkortet. Han erkender, at kommunen ikke kan skabe vækst i alle landsbyerne. Nogle vil ikke overleve på sigt. Der er behov for en diskussion og en prioritering. 

I rapporten anbefales det også, at der i højere grad laves lokale fremskrivninger af befolkningsudviklingen, samt at man skaber mere fleksible muligheder for at udleje boliger eller sælge dem som flexboliger. 

Rapporten og indlæg fra konferencen kan findes på bl.dk.


Boligen nr. 11 - 2015

Om skribenten

Kristoffer
Kristoffer Friis Sørensen

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2879 )

0

Læseliste