01. MAJ. 2015 KL. 00:00

Indblik: Politiets arbejde i udsatte boligområder

bl170415_05.jpg

Alex Tran, Thomas Arnbo & Jens Bach

Boligen har igennem opinionsinstituttet A&B Analyse stillet boligorganisationerne bag de 31 områder, der er opført på Rigspolitiets liste over udsatte boligområder, en række spørgsmål.

Boligorganisationerne har besvaret spørgsmål for i alt 30 af de 31 områder.

Da Boligen er af den klare opfattelse, at optræden på diverse lister – uanset om de er udarbejdet af Rigspoliti eller regeringen – er stærkt stigmatiserende. Derfor optræder alle de adspurgte boligområder anonymt.

Spørgsmålene er for en dels vedkommende besvaret skriftligt af boligorganisationen. I andre tilfælde er det sket via interviews.

Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 9.-25. marts  

______________

Har der inden for det seneste år været problemer med kriminalitet eller truende adfærd, som skaber utryghed i jeres boligområde?  

JA: 80%

NEJ: 20%  

En tredjedel af boligorganisationerne oplyser, at de ikke kender antallet på episoder. En tredjedel oplyser, det er mere end ti. Knap 17 procent oplyser, at der kun har været én til tre episoder. Resten ligger der imellem. I følge Rigspolitiets tryghedsindeks sker der ikke mere kriminalitet i udsatte boligområder end i andre dele af byerne.

___ 

Hvem har været årsag til problemerne?  

PSYKISK SYGE: 37,5%

PERSONER, DER IKKE BOR I OMRÅDET: 54,2%

UTILPASSEDE BØRN OG UNGE FRA BOLIGOMRÅDET: 70,8%

ANDET: 54,2%  

I kategorien ”andet” gemmer der sig i boligorganisationernes kommentarer til spørgsmålet blandt andet alkohol og andet misbrug, indbrud og en demonstration for ”White Power” med mere  

___

Føler I, at politiet har gjort og gør det, de skal, i forhold til at bekæmpe kriminaliteten i boligområdet?  

JA: 83,3%

NEJ: 16,7%    

___

Har I kendskab til, at der fra politiet, kommune, kommunale institutioner er igangsat initiativer, der skal forebygge fremtidige situationer, der kan skabe utryghed i området?  

JA: 96,7%

NEJ: 3,3%  

Boligen har spurgt til karakteren af initiativerne. Og det omfatter alt fra fokus på helt små børn i kriminelle familier over Exitprogrammer for bandemedlemmer, halvmaraton arrangeret af politi til intensiverede gadeindsatser.    

___

Føler i jer inddraget i et samarbejde med politiet i forhold til at få løst problemerne med utryghed?  

JA: 93,3%

NEJ: 3,3%

VED IKKE: 3,3%  

Bortset fra et boligområde kan alle bekræfte, at det er de samme personer hos politiet, de samarbejder med.  

___

Fungerer betjentene, der opererer i området, i én eller flere sammenhænge som rollemodeller for boligområdets børn?  

JA: 50%

NEJ: 43,3%

VED IKKE: 6,7%  

Af boligorganisationernes kommentarer til spørgsmålet fremgår det tydeligt, at her er noget, man gerne vil have mere af. De boligorganisationer, der kan svare bekræftende, vil have mere. Og de boligorganisationer, som ikke har betjente i en rollemodelfunktion, efterlyser det selvsagt også.    

___

Hvordan er politiets generelle tilstedeværelse i boligområdet?

POLITIET ER DER FOR MEGET: 3,3%

PASSENDE: 70%

POLITIET ER DER FOR LIDT: 23,3%

VED IKKE: 3,3%

Om skribenten

regnar_m_nielsen.jpg
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Udviklingsplan for Vollsmose vil gå ud over folkeskoler

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Udviklingsplan for Vollsmose vil gå ud over folkeskoler

Artikler

vi anbefaler

Kirsten Friis Hansen 200121 001 Her er 10 gode råd til hjemmekontoret fra kollegaerne i DAB
COLOURBOX23145527 Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet
Foto Holger Anderson Rikke Lønne 23 BL: ”Almene boliger er med til at mindske social ulighed”
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Lisbjerg Bakke Al2bolig Endelig Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø
Mariestaerke I Karlemoseparken Borgmester: Blandede byer er stærke byer
Se alle artikler ( 1931 )

0

Læseliste