01. DEC. 2015 KL. 00:00

Indblik: Blanding af bolig­typer giver højere tillid

uslaner-foto-2-2.bmp

PR

Den amerikanske forsker Eric Uslaner, amerikansk professor i politisk videnskab ved University of Maryland-College Park og blandt verdens førende forskere i tillid, mener at blanding af bolig­typer giver højere tillid.

”Opdeling med hensyn til bosted er den faktor, der mere end nogen anden påvirker tilliden negativt. Hvis folk bor i nabolag, hvor andre ligner dem med hensyn til etnicitet, race og social status, så er der en tendens til, at den generelle tillid blandt dem er lav. Omvendt giver befolkningsmæssigt blandede boligområder i langt de fleste tilfælde højere tillid.”

Det siger Eric Uslaner, amerikansk professor i politisk videnskab ved University of Maryland-College Park og blandt verdens førende forskere i tillid. Med ”generel tillid” mener han tillid til mennesker, man ikke kender, og som formentlig er forskellig fra én selv.

Uslaner var på besøg på ­Københavns Universitet i ­november for at holde en offentlig forelæsning. Emnet var netop forholdet imellem tillid og bosætningsmønster. Han har også forskningsmæssigt samarbejde med andre danske universiteter, heriblandt Aarhus Universitet, hvor han er adjungeret professor. Han kender således Danmark temmelig godt. Hans forskning om tillid og bosætningsmønster er ­baseret på data fra Sverige, Storbritannien, USA, ­Canada og Australien.

Når folk bor i homogene områder, og der er langt til boligkvarterer med anderledes mennesker, så vil deres holdninger til dem udenfor snarere være baseret på ­stereotyper end på personlige erfaringer, og stereotyper er overvejende negative.

Eric Uslaner

Resultaterne er samlet i bogen ”Segregation and ­Mistrust: Diversity, Isolation, and Social Cohesion” fra 2012, som udfordrede en udbredt tese om, at mang­foldighed svækker tillid. Tværtimod, erklærer Uslaner:

”Når folk bor i homogene områder, og der er langt til boligkvarterer med anderledes mennesker, så vil deres holdninger til dem udenfor snarere være baseret på ­stereotyper end på personlige erfaringer, og stereotyper er overvejende negative,” siger han.

Politisk styring
Danmark er ifølge flere undersøgelser det samfund i verden, hvor der er mest tillid. Høj tillid giver en opti­mistisk og konstruktiv tilgang til livet og en grundlæggende tolerance over for fremmede. Tillidsfulde samfund har mere effektive regeringer, en sundere økonomi og mindre korruption og kriminalitet, og de har også mindre økonomisk ulighed. Lige muligheder under­støtter tillid.

Der er således god grund til at værne om tilliden, ­mener Eric Uslaner. Og tilliden bliver efter hans vurdering ikke udfordret af tilkomsten af fremmede. Det vigtige er at sikre, at rige og fattige bor sammen, og at indfødte danskere og indvandrere bor sammen.

”Politikerne er nødt til at træde til med en politik, som fremmer boligmæssig integration, hvis de vil understøtte den værdifulde tillid i samfundet,” siger Eric Uslaner. På den anden side er politisk laissez faire ifølge Uslaner den sikre opskrift på fiasko i forhold til ­integration og tillid. For hvis man lader folk frit vælge, hvor de vil bo, lader de sig guide af deres fordomme.

At nå frem til et mangfoldigt boligområde er kun et første skridt, indskærper han. Den enkelte borger og ­lokale organisationer har et medansvar for også at skabe bånd imellem mennesker.

”Det er ikke tilstrækkeligt, at mennesker med forskellig baggrund og leveniveau bor side om side. De skal også indgå i et socialt samspil med hinanden,” siger han, og dette sociale samspil bidrager mest til at styrke den generelle tillid, hvis personer har venner inden for det blandede boligområde med en anden etnisk eller racemæssig baggrund, som samtidig har samme økonomiske status som dem selv,” forklarer han.

”På den måde kan man spejle sig selv i den anden, selv om den anden ser anderledes ud,” siger Eric ­Uslaner.

Indslag og rapporter fra konferencen i Odense kan ses på sfi.dk.

Boligen nr. 12 - 2015

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Vi skal sikre de nødvendige plejehjemspladser

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Vi skal sikre de nødvendige plejehjemspladser

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2884 )

0

Læseliste