06. NOV. 2020 KL. 17:30

Skulderklap: Landets almene boliger får 15 mio. til at bekæmpe ensomhed

Krag6

Socialminister Astrid Krag besøgte i sidste måned Smedetoften, hvor hun fik et indblik i det boligsociale arbejde i de almene boligområder. Foto: Lars Græsborg Mathiasen

Folketingets partier har afsat 50 mio. kr. til at bekæmpe ensomhed og isolation. Landets almene boliger tildeles stort millionbeløb til en ekstraordinær indsats.

Landets almene boliger spiller en helt central rolle i indsatsen mod ensomhed og selvisolation.

At det forholder sig sådan understreger en ny tildeling, som netop er offentligjort. Et bredt flertal i Folketinget har tildelt BL – Danmarks Almene Boliger 15 mio. kroner ud af en pulje på i alt 50 mio. kroner.

Puljen skal benyttes til indsatser rettet mod landets sårbare grupper, som er i øget risiko for yderligere ensomhed og isolation i kølvandet på de nye corona-restriktioner.

De 50 mio. kr. skal bygge oven på de mange gode indsatser, som allerede er i gang i kommuner og foreninger rundt om i landet, lyder det. Midlerne skal bruges på kultur- og foreningslivet og på social- og ældreområdet. Her er den almene boligsektor en vigtig civilsamfundsaktør med en stor platform i det nationale sociale arbejde.

”Den almene sektor har en størrelse og en infrastruktur, som kan rykke, når det er nødvendigt. Og kan levere den nødvendige adgang til sårbare grupper, som vi og det klassiske civilsamfund ikke har. I gør et kæmpe stykke arbejde og kan række ud til de borgere, som eller kan være svære at hjælpe fra andre steder i systemet. Beboerne har tillid til jer, hvilket er helt afgørende,” sagde socialminister Astrid Krag (S) i sidste måned da hun besøgte Smedetoften i Københavns nordvest-kvarter.

"Uddelingen af midlerne er et kæmpe skulderklap til landets almene boliger."

Bent Madsen

Adm. dir. i BL - Danmarks Almene Boliger

Nye fællesskaber i hele landet

Partierne er enige om, at puljen med de 50 mio. kr. fordeles under følgende tre temaer:

De 15 mio. kr. som tildeles BL – Danmarks Almene Boliger skal bruges til at få ensomme og selvisolerede borgere ind i nye fællesskaber. BL får til opgave at kanalisere midlernevidere ud til de lokale indsatser i boligforeningerne i hele landet. Indsatserne skal ske i samarbejde med det lokale kultur-og foreningsliv.

”50 millioner kommer nu ud og skal være med til at bekæmpe ensomhed i vintermånederne. Kulturen spiller en vigtig rolle for den kamp og for vores mentale sundhed. For kulturens fællesskaber kan være med til at lyse op og give os håb,” siger kulturminster Joy Mogensen (S) om puljen.

Kæmpe skulderklap til de almene boliger

Baggrunden for tildelingen skal findes i det partnerskab, som Social- og Indenrigsministeriet og Ældreministeriet inviterede BL til i foråret. Her kom BL med i tre partnerskaber, som dækker udsatte børn og ungeudsatte voksne og ældreområdet. I partnerskaberne drøftes det bl.a., hvordan man kan finde løsninger, som kan skabe tryghed og trivsel og modvirke isolation og ensomhed for de udsatte grupper i samfundet.

”Uddelingen af midlerne er et kæmpe skulderklap til landets almene boliger. Det er jo en anerkendelse af at vores sociale indsatser helt lokalt virker og at der er stor tillid til at den platform, som vi har kan bruges i en krise til at løfte en enormt vigtig dagsorden yderligere. Corona er en ekstraordinær prøvelse for mange i samfundet og med sådan en pulje her kan vi samme med det lokale foreningsliv gøre mere for at få de svageste grupper ind i nogle meningsfulde fællesskaber,” siger Bent Madsen, adm. direktør i BL – Danmarks Almene Boliger, der roser partierne bag aftalen for at handle på de udfordringer, som er i flere boligområder og som kun er blevet forstærket af corona.

Partierne ønsker en ubureaukratisk proces for udmøntningen af midlerne, så de hurtigst muligt kommer ud og virke til gavn for borgerne.

BL er i dialog med Kulturministeriet om, hvordan midlerne skal udmøntes og hvad den videre proces vil blive.

Læs mere i pressemeddelelsen fra Social- og Indenrigsministeriet.

Om skribenten

Kristoffer
Kristoffer Friis Sørensen

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Fik du

læst disse?

Istock 666069886 Larmer naboen? 5 gode råd til at få den stoppet!
Mettemogensen Domea.Dk Foto Jacob Ljørring 6189 (3) Hun skal bygge almene boliger til delebørn
Fsb Det Genanvendte Hus Nu undersøges genbrugsmaterialers kvalitet og holdbarhed
Peter Rahbøk Juhl - Fotograf Regnar M. Nielsen Odense går i forsvar for Solbakken
Foto Holger Anderson Bent Madsen 03257 57 organisationer i appel: Danmark har brug for en folkesundhedslov
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste