06. JAN. 2021 KL. 12:54

Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet

Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005

"Måske står man ikke altid med ansigtet vendt mod os, men fordi vi er engagerede, så bliver vores interesser ud mod boligområderne også varetaget bedre,” siger Palle Adamsen, formand for BL - Danmarks Almene Boliger.

Ny undersøgelse kaster lys over engagementet omkring landets almene boliger. BL’s formand er positivt overrasket over rækkevidden af det engagement, der udspiller sig lokalt.

Forsyning, frivilligt arbejde og fritid.

Omkring landets almene boliger er der en aktiv og frivilligt engageret kerne, som arbejder ihærdigt for beboernes interesser. Og på at positionere de almene boliger i lokalsamfundet, bidrage med frivilligt arbejde, modvirke social ulighed og på at skabe aktiviteter og mening.

Det viser en ny undersøgelse, som BL – Danmarks Almene Boliger, har fået lavet hos Epinion.

Undersøgelsen fortæller bl.a., at det især er i seks brancher, man som enten beboer, ansat eller bestyrelsesmedlem engagerer sig i. Undersøgelsen giver indsigt i graden af aktivitet og repræsentation i lokalsamfundet og tæller i alt 2.180 besvarelser.

"Glædeligt," mener Palle Adamsen, formand for BL – Danmarks Almene Boliger, om undersøgelsens resultater, der nu skal bruges i BL’s videre strategiarbejde.

Og det er ikke så lidt, der bliver syslet med derude, når det gælder om at deltage i fællesskaber, tale beboernes interesser i bestyrelser eller deltage på generalforsamlinger.

Fakta om engagementet i landets almene boliger

29% af de adspurgte beboere og ansatte vil gerne repræsentere de almene boliger i et repræsentantskab, generalforsamling eller bestyrelse.

76% af dem der er aktive repræsentanter er over 55 år – størstedelen er mænd og 34% kvinder.

95% af repræsentantskaberne har en klar tilknytning til en boligorganisation.

Seks brancher tiltrækker repræsentanter. Især er det forsyningsbranchen og aktiviteter under ’frivilligt arbejde’ som folk er repræsenteret i.

Repræsentantskaberne består overvejende af bestyrelsesposter.

Eksempler på er fjernvarmeselskaber, kraft varmeværker, beboerklagenævn, huslejenævn, integrationsråd, kulturliv.

Kilde: Epinion: ’Rækkevidden af den almene boligsektors repræsentation’, BL, 2020

Billede 1 I Palle Repræsentation Epinion (002)

Her er de kategorier, som man typisk er engageret i som en del af landets almene boliger. Illustration fra Epinion-undersøgelse.

Med kortlægningen bliver vi endnu klogere på, hvordan og hvor vi kan gøre en endnu større forskel – og meget gerne i samarbejde med andre.

Palle Adamsen

Formand for BL - Danmarks Almene Boliger

Læs senere artikler

Hvem er beboerne i landets almene boliger 2020?

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Imponerende indsats af Landsbyggefonden

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Forsyningsselskaber topper listen

Undersøgelsen viser, at den almene sektor er repræsenteret over 800 steder udenfor den almene sektor. Fordelt på 513 personer, og det er typisk oftest en mand over 55 år, som er engageret, kan man læse i undersøgelsen. 

"Det er god kortlægning, hvor vi kan glædes over, at der er et godt engagement, og at man er åben omkring, hvor man er repræsenteret. Det spiller jo godt sammen med de almene boligers DNA. Altså det her med, at vi ikke kun ’hypper’ vores egen matrikel, men leverer ind hos institutioner og aktører, der har en relation til os lokalt. Måske står de ikke altid med ansigtet vendt mod os, men fordi vi er en del af de her repræsentationer, så bliver vores interesser ud mod boligområderne også varetaget bedre," siger Palle Adamsen.

Kan hjælpe beboere til færre udgifter

Undersøgelsen er lavet blandt medlemmer af BL’s repræsentantskab, bestyrelsesmedlemmer og ansatte i de almene boligorganisationer. Særligt hos forsyningsselskaberne er sektoren velrepræsenteret.

Hos Boligkontoret Danmark kan man fortælle om et eksempel, hvor en formand for et boligselskab sidder med i fjernvarmens bestyrelse og f.eks. fik forhindret, at varmemålerne skulle omkodes. En udgift, der ville have kostet beboerne flere 100.000 kroner.

"Forsyningsområdet er der vi er mest engagerede, og det har også stor økonomisk betydning for beboerne. Vi køber fjernvarme for flere milliarder hvert år, så det er naturligt at søge sin indflydelse her. Lokalt er der mange dagsordener, som kan køre uden om os, hvis vi ikke er repræsenteret. At vi er så aktive, så er vi med til at sætte en dagsorden lokalt," siger Palle Adamsen.

Kaffe og kommunalvalg

Rapporten er et redskab for BL til at vise det omfattende engagement, der er omkring boligerne. Både i forsyningssektoren og også i finansektoren og i fritidslivet.

Undersøgelsen viser, at der ligger demokratiske valg bag hovedparten af de eksterne repræsentationer. Det arbejde kan måske dyrkes endnu mere målrettet, siger Palle Adamsen:

”Kan vi støtte op omkring det her på en klog måde, så vi balancerer det her med at varetage vores repræsentation både til gavn for beboere og for de steder, vi er repræsenteret? Det tror jeg, kunne være godt. Men overordnet, så er det stærkt at se, at vi har så mange muligheder for at gøre en forskel. Det skyldes da helt sikkert også, at når man ikke udelukkende repræsenterer sit boligområde, men måske også er kendt hos de lokale beslutningstagere for engagement i spejderlivet, idrætten, pårørende-grupper eller noget helt fjerde, så er der flere, der er interesserede i at drikke en kop kaffe og snakke om, hvordan vi bringer kompetencer og viden i spil i gode samarbejder.” siger Palle Adamsen.

I november 2021 er der kommunal- og regionrådsvalg. BL’s 11. kredse er allerede i gang med at planlægge deres indsats op mod valget for at sikre, at de almene boliger tænkes med ind i den politiske debat som en del af løsningen på nogle af de udfordringer, lokalpolitikerne står overfor.

"De almene boliger rummer alle bæredygtighedens dimensioner, som vi jo som samfund, nationalt og lokalt, alle er meget optaget af; den sociale, den økonomiske og den miljømæssige. Det er der rigtig stort potentiale i at skabe gode samarbejder omkring med kommunerne og andre lokale aktører. Det er vi allerede godt i gang med, også blandt vores repræsentation. Med kortlægningen bliver vi endnu klogere på, hvordan og hvor vi kan gøre en endnu større forskel – og meget gerne i samarbejde med andre. Det er rigtig positivt og et vigtigt stykke arbejde, som vi har foran os".

Om skribenten

Kristoffer
Kristoffer Friis Sørensen

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Fik du

læst disse?

CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Aftenpatrulje Foto Kim Matthai Leland (1) Få kriminelle familier kan fastholde utrygheden i årtier
colourbox_aarhusraadhus.jpg Direktørlønninger og fødselsdag har ramt forsiden i Aarhus
Peter Skaarup Fotograf Holger Svend Anderson 4 DF: Hvor blev retningslinjerne af?
023 BL Ældre Hvem er beboerne i landets almene boliger 2020?
V├ªr Med Logo Oragnge BL: Sådan søger I midler til bekæmpelse af ensomhed
Se alle artikler ( 2884 )

0

Læseliste