Udviklingschef Francisco ”Paco” Ortega 10 år i Boligselskabet Sjælland

;

11. jun 2020

Udviklingschef Francisco ”Paco” Ortega 10 år i Boligselskabet Sjælland

1. juli 2020

Paco har i 10 år stået i spidsen for det boligsociale arbejde på tværs af kommuner i Boligselskabet Sjælland. Her forbedrer han vilkårene for nogle af de mest udsatte beboere, og for at sikre tryghed og trivsel i boligområderne. Det har han gjort med en række succesfulde tiltag. En af dem er økonomirådgivningen, der modvirker udsættelser, og en anden er et Idrætsbibliotek, som er blevet et naturligt samlingspunkt for flere hundrede børn og unge med meningsfulde aktiviteter.

”Da jeg fik jobbet, havde jeg hænderne over hovedet hele vejen hjem – jeg tænkte bare yes! Og lige siden den dag, har jeg ikke kunne få hænderne ned igen,” siger Francisco ”Paco” Ortega.

Paco får hjælp af 31 medarbejdere og teamledere, der blandt andet håndterer beboerklager, boligsociale helhedsplaner, økonomirådgivning og partnerskaber med kommuner og andre eksterne. Han er kendt på tværs af kommuner som boligselskabets forhandler af udlejningsaftaler og særaftaler om tryghedsskabende indsatser. Derfor repræsenterer han også boligselskabet i en række udvalg og bestyrelser og er udpeget af Århus Kommune til byens advisory board for udsatte boligområder.