;

Foto: Fotocollage: Domea.dk

Foto: Fotocollage: Domea.dk

Fusion på Sydfyn

05. sep 2019

Boligselskabet Sydfyn er resultatet af en vellykket sammenlægning af de tre almene boligselskaber BSB Svendborg, BSB Gudme og BSB Egebjerg. Både sammenlægningen og det netop vedtagne nye navn har mødt stor opbakning fra alle kanter. 'Boligselskabet Sydfyn' skal afspejle det, som boligselskabet er i dag - et boligselskab, der dækker det meste af Sydfyn.

 

- Navnet skal give mening for både vores nuværende og kommende beboere. Vi er gået fra at være et stort lokalt boligselskab til efterhånden at være et stort regionalt boligselskab, og det vil vi gerne signalere med vores nye navn, siger Svend Erik Johansen, der er formand for Boligselskabet Sydfyn.

 

Byggeprojekter for en milliard kroner

Og boligselskabet er ikke færdigt med at vokse. Det består af 11 boligafdelinger med ca. 1.800 boliger i alt. I de kommende år vil det tal stige til et godt stykke over 2.000 boliger. I øjeblikket bygger Boligselskabet Sydfyn nemlig nye boliger for samlet ca. 500 millioner kroner - og renoverer eksisterende boliger for samme beløb - altså har selskabet samlet set byggeprojekter for ca. en milliard kroner.

 

- Vores nye navn rummer fint vores byggeprojekter og den geografi, vi nu spreder os over, og vi glæder os over, at vi har et sundt selskab, hvor der er plads til at vokse og efterkomme noget af den efterspørgsel på boliger, der er på Sydfyn, siger Svend Erik Johansen.

 

Udvidet bestyrelse

Da de tre boligselskaber, BSB Svendborg, BSB Gudme og BSB Egebjerg, blev lagt sammen pr. 1. juli i år, blev BSB Svendborg valgt som det fortsættende selskab af de tre på grund af sin størrelse med 1.400 boliger. BSB Gudme og BSB Egebjerg bragte hver især ca. 200 boliger med sig ind i ægteskabet.

 

Derfor er det BSB Svendborgs organisationsbestyrelse, der er fortsat efter sammenlægningen, og Svend Erik Johansen på posten som formand. Det er dog blevet besluttet, at indtil selskabets repræsentantskabsmøde i november 2021, hvor bestyrelsen er på valg, indtræder to repræsentanter fra henholdsvis det tidligere BSB Gudme og BSB Egebjerg i bestyrelsen. Dermed består bestyrelsen i Boligselskabet Sydfyn i en overgangsperiode af 11 personer mod 9, som den igen vil bestå af efter november 2021.

 

Boligselskabet Sydfyn og dets bestyrelse og beboere vil fortsat blive serviceret af Servicecenter Svendborg v. Domea.dk i det daglige.

 

FAKTA

Fakta

Navnet 'Boligselskabet Sydfyn'

  • Boligselskabets nye navn blev enstemmigt vedtaget på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i boligselskabet den 12. august 2019.
  • Navneændringen kommer, efter at de hidtidige almene boligselskaber BSB Svendborg, BSB Gudme og BSB Egebjerg slog sig sammen til ét boligselskab med virkning fra den 1. juli 2019.

Fakta

Igangværende byggeprojekter

Gammel Nybyvej, Tåsinge

  • 88 boliger (2-, 3- og 4-rums boliger): 28 af boligerne bygges som seniorbofællesskab, 60 som familieboliger
  • To fælleshuse

Nordre Park, Svendborg

  • Ca. 100 familieboliger (1-, 2-, 3- og 4-rums boliger)

Søkildevej i Svendborg

  • 74 seniorboliger (2-, 3- og 4-rums boliger), opføres som et seniorbofællesskab
  • Et fælleshus
  • Boligerne er for +55-årige borgere uden hjemmeboende børn

Derudover er et par mindre byggerier på vej.