;

Boligorganisationsformand Allis Jensen 30-års jubilæum

11. jun 2019

Boligorganisationsformand Allis Jensen Tønder Boligselskab fejrer den 13. juni 2019 sit 30 års jubilæum.

 

Allis Jensen har været aktiv i organisationen Tønder Boligselskab i nu 30 år, hvoraf hun de seneste knap 19 år har været valgt til formand.

 

Allis Jensen er kendt for hendes altid ihærdige og vedholdende indsats for beboerne i afdelingerne under Tønder Boligselskab.

 

Hun besidder en stor indsigt i boligadministration og beboerdemokratiske spilleregler i almennyttige boliger – opleves endvidere som en meget lyttende og imødekommende person med et gran af naturlig skepsis og stor spørgelyst for at opnå bedre forståelse og indsigt.

 

Vi ønsker hende alle fra både boligselskabet og Domea Servicecenter Syd hjertelig tillykke med jubilæet der markeres med en indbudt reception den 13. juni 2019.