;

Boligforeningen Dianalund og VAB fusionerer

27. jun 2019

Pr. 1. januar 2020 fusionerer Boligforeningen Dianalund med VAB, med VAB som det fortsættende selskab.

 

Boligforeningen Dianalund har i dag 464 boliger, som alle er beliggende i Dianalund samt Ruds Vedby, hvilket er et geografisk godt match i forhold til boligerne i VAB.
Boligtyperne er overvejende fordelt på tæt-lav bebyggelse, men etagebyggeri forefindes også. Derudover er et nybyggeri under opførelse i Doktorhaven i Dianalund, som forventes klar til nye lejere ultimo 2019.

 

Målet med sammenlægningen er at forene det bedste fra begge selskaber, og bringe begge selskabers erfaringer og viden i spil for at sikre en så effektiv og rationel drift som muligt.VAB glæder sig til at byde medarbejdere, beboerrepræsentanter og ikke mindst beboere velkommen, og ser frem til et godt samarbejde.

 

Indtil 1. januar 2020 har VAB indgået en administrationsaftale med boligforeningen Dianalund, i dét forretningsfører Tommy Jensen har valgt at gå på pension.