;

Boligselskaber i Give slår pjalterne sammen og sparer lejerne penge

11. apr 2018

De to almene boligselskaber Boligforeningen Give og Boligselskabet Domea Give har givet hinanden deres ja i et ægteskab, som samler 750 lejemål. Sammenlægningen af de to selskaber vil give besparelser, men allerede nu har en udlicitering af opgaver betydet, at beboernes huslejer er stoppet med at stige.

 

I Give har man taget den sene sne i april med oprejst pande. Den kan sådan set bare falde alt det, den vil, selvom kalenderen siger forår. I Boligforeningen Give og Boligselskabet Domea Give har man nemlig udliciteret snerydningen.

Og det er blot ét eksempel på en opgave, der er blevet lagt ud i byen til virksomheder, der kan gøre det billigere, end boligselskaberne selv kan. Hækklipning og rengøring er andre.
Udliciteringen af opgaver har bl.a. betydet, at der er tre færre faste medarbejdere i det servicecenter, der er tilknyttet de to selskaber, end tidligere. Det er i praksis servicecenteret, der står for at vedligeholde boligerne og området og servicere beboerne i hverdagen.

Ændringerne er forholdsvis nye, men allerede nu har beslutningen om at omstrukturere og effektivisere dele af driften udløst en stopklods for huslejestigninger. I 2017 steg huslejen med lidt under en procent, og i 2018 stiger den lige nøjagtigt 0 kr. for beboerne.

Skub i renoveringer
I løbet af foråret vil de to selskaber smelte sammen til ét, der får navnet Boligforeningen Give og i alt vil bestå af 750 lejemål. En sammenlægning giver yderligere besparelser, bl.a. på administrationsgebyrer og maskiner - penge, der i sidste ende kommer beboerne til gode.

Beboer og formand for det ene af de to selskaber, Boligforeningen Give, Jens Bork, er godt tilfreds med fremtidsplanerne.

- Vi får en større volumen som boligselskab, som betyder, at vi kan være mere effektive og spare penge på vedligeholdelse og drift. Det er en måde at fremtidssikre vores boliger på, siger Jens Bork.

Og hvad skal de sparede penge så bruges på? Det kan Lars Todbjerg-Hansen, der er kundechef i Servicecenter Give, svare på.

- Hvis der kommer overskud, er aftalen med boligselskaberne, at huslejen også fremover holdes i ro - men ikke falder. Overskuddet skal bruges til at sætte skub i renoveringen af boligerne, som er ved at trænge, siger Lars Todbjerg-Hansen.

En plan, der møder fuld opbakning fra Jens Bork.

Høj service til beboerne
De to selskaber, der nu bliver til ét, er ikke fremmede for hinanden. De seneste fire år har de haft et tæt forhold, og både personale og bestyrelser har mødtes på tværs og holdt møder og julefrokoster sammen - så der er gode forudsætninger for det kommende samarbejde.

Og ifølge Lars Todbjerg-Hansen vil beboerne også mærke samarbejdet, ikke kun på bundlinjen, men også når de har brug for hjælp i dagligdagen.

- De i dag to selskaber kommer til at dele medarbejdere, og det betyder, at vi vil råde over flere medarbejdere med forskellige kompetencer, så vi altid kan sende den rigtige medarbejder ud til en opgave og levere en høj service til beboerne, siger Lars Todbjerg-Hansen, der sammen med medarbejderne i Servicecenter Give betjener beboerne i de i alt 12 boligafdelinger.

Begge boligselskaber administreres af bygge- og boligadministrationen Domea.dk. Det betyder, at Domea.dk hjælper dem med at administrere, udleje og drive deres boliger.
Samlet set ejer Domea.dks kunder, boligselskaberne, ca. 52.000 boliger på landsplan. Domea.dk er non-profit.

FAKTA:
En husleje, der er til at betale
Frem mod 2020 skal de almene boliger på landsplan reducere udgifterne med 1,5 mia. kr., har Folketinget vedtaget. Hos boligselskaber, der er kunder hos Domea.dk, svarer det i gennemsnit til ca. 125 mio. kr. eller ca. 3.000 kr. om året eller 250 kr. om måneden.
Besparelsen er nødvendig for at sikre, at beboerne fortsat i fremtiden vil have en husleje, der er til at betale.

FAKTA:
Effektiviseringer i Domea.dk
Pr. 1. januar 2016 reducerede Domea.dk, som bl.a. administrerer de to boligselskaber i Give, priserne på administration med i gennemsnit 20 pct. for sine kunder, de almene boligselskaber. Det resulterede - som beregnet - i en reduktion af Domea.dks indtægt på 25 mio. kr. Penge, som går direkte tilbage til boligselskaberne, og dermed beboerne, over hele landet.