;

30 år i BL's hovedbestyrelse

04. sep 2017

I Boligen har vi, siden bladet første gang udkom i 1939, måned efter måned på denne side bragt navnene på alle medlemmer af BL’s hovedbestyrelse. I nummeret, der udkom i august 1987, kunne man første gang læse, at Allan Nielsen var blevet medlem som repræsentant for 9. kreds.

Allan Nielsen har igennem 30 år, en del af dem som næstformand, sammen med BL oplevet en periode, hvor BL har været under stor forandring. Allan Nielsen er journalist. Det har været tydeligt, når han med engageret og velformuleret stemme har deltaget konstruktivt og med vægt i debatterne om BL’s retning og strategi. Han har med indsigt og entusiasme kæmpet med sager som hjemfald, forslag om salg af almene boliger og kontanthjælpsloft.

I 1972 blev han medlem af organisationsbestyrelsen i Brøndbyparken. Siden 1979 har han været medlem af afdelingsbestyrelsen i Gurrelund/Bjerrelund samt medlem af organisationsbestyrelsen i Tranemosegård. BL og den almene boligsektor har også nydt godt af den erfaring, Allan har høstet igennem mange års medlemskab af byrådet i Brøndby Kommune og hans dedikerede indsats på Brøndby Produktionshøjskole.

Allan Nielsen har aldrig lagt skjul på, at han er lejer. Sideløbende med sin store indsats i BL har Allan været aktiv på højt niveau i Lejernes Landsorganisation, LLO. I alle årene har den røde tråd i Allans Nielsens indsats i BL’s bestyrelse været præget af hans aldrig svigtende øje for de svageste og hans skarpe politiske analyser. Tak for 30 år, Allan. Vi ser frem til et fortsat samarbejde.