;

Sammenlægning

12. dec 2017


Arbejdernes Andelsboligforening i Struer og Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro, er blevet enige om en sammenlægning af de to selskaber.

Dette blev en realitet den 6. december 2017, da 87 % på en ekstraordinær generalforsamling i Struer stemte for forslaget om en sammenlægning.


Også repræsentantskabet i Holstebro stemte for forslaget med et massivt flertal, hvor 46 ud af 47 fremmødte repræsentanter stemte for.


Sammenlægningen er med virkning fra den 1. januar 2018, hvor det nye fælles boligselskab kommer til at hedde NordVestBO.

AAB og Sct. Jørgen har gennem de sidste ca. 10 år sammen drevet driftsselskabet Nordvest Administration A.m.b.A. Sammenlægningen betyder derfor blandt andet, at beboerne i Struer og Holstebro fremadrettet kan sparre et større beløb i moms.