;

Leif Tøiberg 60 år

18. dec 2017

Leif Tøiberg – leder af Landsbyggefondens center for særlig driftsstøtte – fylder 60 år den 20. december 2017.

Leif har erfaring med almen boligvirksomhed fra ansættelser i DAB (forvaltningskonsulent 1991-1999) og KAB (forretningsfører/områdechef 1999-2010). Blev ansat i Landsbyggefonden i 2010 og har især været med til at opbygge den nye digitale driftsstøtteportal og ny kommunikationsplatform – i øvrigt i naturlig forlængelse af uddannelsen i Film og Kommunikation fra Københavns Universitet (1989). Også indsatsen i arbejdet med støtte til byudviklingsplaner og de boligsociale projekter har i særlig grad præget arbejdet, herunder har Leif bl.a. sæde i bestyrelsen for CFBU, Center for Boligsocial Udvikling.