;

Indblik: Når banderne tager over

02. dec 2016

Indblik

Tryghed i udsatte områder

I Boligen nr. 9 kunne redaktionen afsløre, at ledere i en række politikredse erkender, at de ikke lever op til det senest indgåede politiforligs krav.

 

Specifikt kravet om, at politiets forebyggende indsats i kriminalitetsudsatte boligområder skal være på niveau med indsatsen, der blev opbygget under den foregående forligsperiode, der løb fra start 2012 til udgang 2015. Og hvor politiet var tildelt en bevilling på knap en kvart milliard til at forebygge bande- og rockerdannelser i udsatte boligområder.

 

Artiklen fik Folketingets Retsudvalg til at Indkalde justitsminister Søren Pind og udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V) i åbent samråd.

 

Hvis politiet ikke fastholder den forebyggende indsats, kan det gå galt – hvor galt kan læses af dette indbliks artikler om Black Army, som har taget kontrollen over Bøgetorvet i Vollsmose.

 

Bøgeparken er visitationszone. Og det er medlemmerne af Black Army, som udfører visitationerne.

 

Red.

Tryghed i udsatte områder

Indblik: Når banderne tager over
Indblik: Politiet er presset
Men han står bag Rigspolitiets vurdering af, at etaten lever op til ambitionsniveauet, der er formuleret for politiets forebyggende arbejde i de udsatte boligområder, i det politiforlig, et flertal i Folketinget vedtog i 2015.
Indblik: Det virker som et Indianerreservat
Jens Pilholm er direktør i CIVICA, og han er frustreret over, at en kriminel bande i realiteten fører kontrol med Bøgeparken i Vollsmose.
Indblik: Vi opprioriterer i Vollsmose
Kit Claudi Grøn-Iversen er direktør for politiet på Fyn. Og hun erkender, at der er voldsomme udfordringer i Bøgeparken.
Indblik. Molotovcocktailkaster kan blive boende
Boligretten har afsagt dom i sag i den første af en række sager om ophævelse af lejemålet, som er fulgt i kølvandet på voldsomme optøjer under valgkampen sidste år.