;

Foto Simon Jeppesen

Indblik: BL og Dansk Byggeri vil bekæmpe social dumping

01. okt 2015

Indblik

Arbejdsmarkedsforhold

Foto: Simon Jeppesen

Interesseorganisationerne har underskrevet en fælles hensigtserklæring, der skal sikre de ansatte på almene byggepladser overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold.

 

I de seneste år er der set eksempler på byggepladser i Danmark, hvor ansatte ikke har overenskomstmæssige løn og arbejdsforhold.

 

De almene boligorganisationer nybygger og renoverer hvert år flere tusinde almene boliger. Derfor har interesseorganisationerne for henholdsvis de almene boliger og entreprenørerne – der bygger deres boliger – i fællesskab udarbejdet en hensigtserklæring om at ville bekæmpe social dumping på de almene byggepladser.

 

”Vi har en fælles interesse i at fremme ordentlige og velfungerende forhold på byggepladserne,” står der blandt andet i erklæringen, der den 12. maj er underskrevet af BL’s administrerende direktør, Bent Madsen, og Lars Storr-Hansen, der er direktør for Dansk Byggeri.

 

Et statement, der blandt andet motiveres med: ”Mangel på ordnede overenskomstforhold skaber social skævhed og ulige konkurrencevilkår til skade for både medarbejdere og erhvervet.”

Opfordringerne

Parterne er i aftalen blandt andet enige om at opfordre henholdsvis boligorganisationerne og entreprenørerne til at stille krav til løn og ansættelsesvilkår på byggepladsen og så tidligt som muligt i processen at snakke sammen om, hvordan man i samarbejde sikrer, at overenskomsterne overholdes.

 

På det mere praktiske plan opfordres der til, at entreprenørerne på fælles drifts- og statusmøder altid orienterer bygherre om, hvilke underleverandører der p.t. og fremadrettet befinder sig på byggepladsen. Og at der ved skiltning og lignende på byggepladsen fremgår, hvor ansatte og for den sags skyld beboere kan henvende sig, hvis de har spørgsmål vedrørende forhold på byggepladsen.

 

Ikke enige om alt

Af hensigtserklæringen imellem BL og Dansk Byggeri fremgår det dog, at det ikke er alt, de to interesseorganisationer er enige om.

 

”Aftalen er ikke udtryk for, at der er enighed imellem parterne om ethvert initiativ iværksat af parterne,” står der præcist formuleret sidst i aftalen.

 

Formuleringen dækker specielt over, at Dansk Byggeri ikke vil vedgå, at et medlem i en eventuel arbejdssag kan pålægges kædeansvar for en underleverandørs forhold for sine ansatte.

Om sikring af ordentlige arbejdsforhold

I foråret 2013 spurgte Boligen 30 boligorganisationer – seks i hver region, store og små – om de i forbindelse med byggeopgaver kendte til arbejdsklausuler og brugen af dem.

 

Det gjorde 11 – mere end hver tredje – ikke. Siden er der sket rigtig meget for at sikre de ansatte på almene byggepladser ordentlige løn- og arbejdsforhold.

 

Blandt andet aftalen imellem BL og Dansk Byggeri, der er beskrevet på forrige side. Boligen har på de følgende sider besøgt en række boligorganisationer for at se, hvordan de griber modstanden imod social dumping an.

 

Og på blboligen.dk ligger der en manual fra BL, der viser, hvordan man allerede stiller krav om overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold i forbindelse med udbud og indgåelse af kontrakt om byggeopgaver.

Arbejdsmarkedsforhold

Indblik: BL og Dansk Byggeri vil bekæmpe social dumping
Indblik: Udvider indsats imod social dumping
KAB vil fremover tilbyde boligorganisationer mulighed for at kontrollere, at løn og arbejdsforhold er i orden på byggepladsen.
Indblik: Aftale holder plattenslagere væk
Samarbejde imellem boligorganisation og fagforeninger sikrer, at der ikke foregår social dumping under stor renovering i Aarhus.